Verkkosivujen sisällöntuotanto – prosessi ja hinnoittelu

AinoAino // 18.6.2024

Verkkosivujen sisällöntuotanto on tärkein osa verkkosivujen suunnittelua ja toteutusta. Ammattimainen verkkosivujen sisällöntuotannon prosessi varmistaa, että sivusto saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteet.

Verkkosivujen sisällöntuotannon prosessi tarkoittaa järjestelmällistä sisältöjen luomista verkkosivuille ennalta suunniteltujen vaiheiden mukaisesti. Hyvin suunniteltu ja ammattimainen verkkosivujen sisällöntuotannon prosessi säästää aikaa ja resursseja sekä auttaa varmistamaan, että kaikki sisältö on yhdenmukaista ja kohdeyleisöä puhuttelevaa. 

Vaikka eri digimarkkinoinnin keinoilla voi tukea liiketoiminnan kasvua, kaikkein tärkeintä on kuitenkin verkkosivustosi sisältö. Korkealaatuinen sisältö on ennen kaikkea työkalu, joka luo vahvan yhteyden asiakkaisiin, rakentaa brändimielikuvaa ja poistaa myynnin esteet. 

Verkkosivujen sisällöntuotannossa tehdään hakukoneoptimoitua sisältöä, mutta se on tärkeysjärjestyksessä vasta sijalla kaksi – paitsi silloin, kun tuotetaan hakukoneoptimoituja blogitekstejä

Tämä opas on suunnattu verkkosivujen omistajille ja verkkosivu-uudistusta suunnitteleville. Blogiteksti avaa ammattimaista verkkosivujen sisällöntuotannon prosessia, jotta pystyisit paremmin arvioimaan sisältöihin tarvittavia resursseja sekä yhteistyökumppanien laatua, jos päätät ulkoistaa sisällöntuotannon ammattilaiselle.

Tästä blogikirjoituksesta löydät:

 • Mitä on verkkosivujen sisällöntuotanto
 • Sisällöntuotanto erilaisilla verkkosivustoilla
 • Miksi verkkosivujen sisällöntuotanto on tärkeää
 • Verkkosivujen sisällöntuotannon prosessi
 • Verkkosivujen sisällöntuotanto – hinnoittelu 

Mitä on verkkosivujen sisällöntuotanto?

Verkkosivujen sisällöntuotanto on järjestelmällistä tekstin ja audiovisuaalisen aineiston tuottamista verkkosivuille. Tekstituotantoa kutsutaan myös nimellä copywriting.

Verkkosivuston uudistus- tai suunnitteluprojektissa käy helposti siten, että sisällöntuotanto jää jopa täysin vaille huomiota. Digitoimisto keskittyy ulkoasuun, toiminnallisuuteen ja koodaukseen, ja ajattelee verkkosivujen tilaajan eli asiakkaan hoitavan sisältöjen tekemisen.

Asiakas eli verkkosivujen omistaja on kuitenkin harvoin verkkosivujen sisällöntuotannon ja copywritingin ammattilainen. Jos ei ole alan ammattilainen, sisältöä on yleensä hyvin vaikea tuottaa. Copywritingissa ei päde yleinen ajatusmalli ”kaikkihan osaavat kirjoittaa”, sillä copywriting ja verkkosivujen sisällön suunnittelu on täysin oma lajinsa.

 • Ei-ammattilaisen tuottama verkkosivujen sisältö on usein joko liian niukkaa (ei keksi mitä sanoisi) tai liian runsasta (punainen lanka ja fokus puuttuu).
 • Tekstin tyyli on usein epäyhtenäistä ja puhuttelupersoona vaihtelee tai puhuttelee väärää kohderyhmää.
 • Arvolupausta ei ole selkeästi (jos ollenkaan) esitetty tai kieli on organisaatiolähtöistä, joka ei avaudu lukijalle eli asiakkaalle.
 • Jos käytössä on monipuolinen CMS-editori, itse luotu teksti voi myös näyttää varsin sotkuiselta lihavointeineen, alleviivauksineen ja tekstien värikorostuksineen.
 • Sisällön rakenne voi olla pielessä, linkit väärin tehty ja hakukoneoptimointi (SEO) puuttuu.
 • Sisällön tuottaminen voi olla tehotonta, se vie aikaa varsinaiselta työltä ja verkkosivuston julkaisu viivästyy tai sivusto on pystyssä vaillinaisena.
 • Sisältö ei ehkä pysty välittämään brändiviestiä, ei kuljeta asiakasta pitkin ostopolkua, ei vakuuta eikä saa ostamaan.

Laadukas ja tehokas verkkosivujen sisältö palvelee sekä yrityksesi että asiakkaidesi tarpeita. Siksi se on yleensä paras ulkoistaa ammattilaiselle tuotettavaksi. Ammattilainen muotoilee asiakkaan osaamisen ja ymmärryksen tehokkaiksi verkkosivujen teksteiksi. 

Sisällöntuotanto erilaisilla verkkosivustoilla

Aivan kaikenlaiset verkkosivut tarvitsevat laadukasta sisältöä, jotta verkkosivuista olisi hyötyä. Verkkosivuja on niin yrityksillä kuin organisaatioilla: pienillä ja suurilla B2B- ja B2C-yrityksillä, järjestöillä, startupeilla ja kasvuyrityksillä sekä vakiintuneilla yrityksillä.

Hyvä verkkosivujen sisältö vahvistaa asiantuntijuutta ja brändimielikuvaa, sitouttaa asiakkaita ja luo parempaa käyttäjäkokemusta ja asiakaskokemusta. Kaupallisella yrityksellä verkkosivujen sisältö ratkaisee, pysyykö potentiaalinen asiakas sivustolla ja ottaako hän yhteyttä tai tekeekö hän ostoksen.

 • Pienemmillä yrityksillä ja organisaatioilla verkkosivut ovat tyypillisesti 2-10 alasivun kokonaisuuksia, jotka esittelevät etusivun lisäksi palvelut tai tuotteet, toimintatavat ja asiakkaat, ajankohtaiset asiat, henkilökunnan ja yhteystiedot sekä muuta tietoa. Tämän lisäksi sivustolla voi olla esimerkiksi lukuisia blogiartikkeleita.
 • B2B-yrityksillä voi olla usein paljon erilaisia laskeutumissivuja ja myyntisivuja, joilla sisältöä tarvitaan runsaasti. Etenkin teknisillä aloilla sivumäärää kasvattavat esimerkiksi resurssit, rekry, kumppanuusohjelma, koulutus, hinnoittelu, asiakastarinat, sijoittajille suunnattu sisältö, tutkimukset ja tilastot ja niin edelleen.
 • Erityinen pienten verkkosivujen tyyppi on ”onepager” eli yhden sivun nettisivu. Sivulla voi olla valikko, josta käyttäjä siirtyy eri kohtiin sivua, mutta sivustolla ei ole lainkaan alasivuja. Onepageria käytetään useissa eri tarkoituksissa, mutta yleensä copywriting on erittäin tiivistä ja sivuilla esitetään vain yrityksen, projektin, tuotteen tai muun kohteen olennaisimmat pointit.
 • Verkkokauppojen sisällöntuotanto keskittyy erityisesti sekä tuotekuvauksiin että hakukoneoptimointiin. Verkkokaupan sisältö tähtää aina konversioon eli ostoskoriin. 
 • Suurilla organisaatioilla, kuten kansainvälisillä yrityksillä tai julkisilla laitoksilla, on yleensä laajat verkkosivustot ja vaihtelevat sisällöntuotannon tarpeet. Useimmiten suurissa organisaatioissa verkkosivujen sisällöntuotanto tapahtuu inhouse-tuotantona.

Miksi verkkosivujen sisällöntuotanto on tärkeää?

Sisältö on verkkosivustosi ydin: ilman sisältöä ei ole verkkosivustoa. Sisältö kertoo lukijalle, mikä ja millainen yrityksesi ja brändisi on, miksi olet olemassa, miten parannat asiakkaasi elämää ja miten eroat kilpailijoistasi. Oikein kirjoitetut verkkosivujen sisällöt ovat informatiivisia, suostuttelevia ja saavat lukijan toimimaan.

Sisältöjen keskeisin tehtävä on vastata lukijan tarpeeseen tehokkaasti ja miellyttävästi. Asiakkaasi etsivät tietoa ja tekevät vertailua verkossa. Sisältösi pitää olla sekä selkeää että vakuuttavaa, jotta potentiaalinen asiakkaasi ottaisi yhteyttä tai harkitsisi ostoa.

Oikein tehty verkkosivuston sisältö välittää haluamasi brändiviestin ja vahvistaa tavoiteltua brändimielikuvaa. 

Verkkosivujen sisältöjen toinen tehtävä on tukea hakukoneoptimointia. Hakukoneet, kuten Google, arvioivat verkkosivustojen sisältöä ja sen arvoa päättääkseen, miten sivuston pitäisi sijoittua erilaisilla hakutulossivuilla (SERP). Jotta hakukoneoptimoinnista olisi hyötyä, sisällön pitää olla myös rakenteellisesti laadukasta. 

Sisällön kirjoittaminen, suunnittelu ja toteutus vaatii paljon resursseja: erityisesti osaamista, mutta myös aikaa, joita ei usein ole saatavilla oman talon sisällä. Verkkosivujen sisällöntuotannon ulkoistus ammattilaiselle säästää aikaa ja tuo korkeamman ROI:n.

Verkkosivujen sisällöntuotannon prosessi

Mitä suuremmasta yrityksestä ja verkkosivusta on kyse, sen tärkeämmäksi sisältöstrategia nousee. Sisältöstrategia ohjaa, mitä ja miten sisältöä julkaistaan. Ammattimainen verkkosivujen sisällöntuotannon prosessi perustuu sisältöstrategiaan ja hyvin tehtyyn tuotantosuunnitelmaan.

Sisällöntuotannossa prosessit vaihtelevat jonkin verran toimijasta riippuen sekä siitä, miten paljon ja millaista aineistoa asiakkaalla on tarjota. Jos korjataan vanhaa ja määrittelyt ovat selvät, sisällöntuotanto on suoraviivaista ja nopeampaa. Kun tehdään uutta, työhön kuluu enemmän aikaa.

Yrityksen tarpeisiin räätälöity verkkosivujen sisällöntuotannon prosessi on sujuva ja tehokas. Sen avulla pystytään tuottamaan korkealaatuista sisältöä, joka palvelee sekä yrityksen tavoitteita että asiakkaiden tarpeita.

Tekoälyä käytetään nykyään myös verkkosivujen sisällöntuotannossa generoimaan paljon tekstiä sekä käännöksiä. Sivustosta riippuen tekoälystä voi kuitenkin olla enemmän haittaa kuin hyötyä.  

Meidän prosessimme on aina perusteellinen ja tavoitelähtöinen. Siihen kuuluvat:

 1. Taustatutkimus ja syvällinen perehtyminen
 2. Tavoitteiden määrittely
 3. Verkkosivuston auditointi
 4. Sisällöntuotanto ja hyväksyttäminen
 5. Julkaisu / toimitus ja viimeistely

1. Tutkimus ja perehtyminen yritykseen

Alkukartoitus ja syvällinen ymmärrys tehtävästä on aina ensimmäinen toimenpide missä tahansa sisällöntuotannon projektissa. Keskustelemme asiakkaan kanssa ja kartoitamme keskeiset liiketoiminnalliset asiat.

 • Tässä vaiheessa selvitetään, mikä on yrityksen ja verkkosivuston tarkoitus, mikä on verkkosivuston kohderyhmä, ja missä kontekstissa sivustoa käytetään. Esimerkiksi verkkokaupan sisällöntuotanto on hieman erilaista kuin pienen yrityksen, tai sitten ison hallinnollisen organisaation verkkosivujen sisällöntuotanto.
 • Analyysillä saavutetaan ymmärrys brändistä ja brändi-identiteetistä brändin ydinviestien, äänensävyn ja tyylin kannalta.

2. Tavoitteiden määrittely

Tavoitteiden määrittely on yksi tärkeimmistä vaiheista sisällöntuotannon prosessissa. Se on myös prosessin vaihe, jonka osa sisällöntuottajista jättää väliin. Kun haluat laadukasta verkkosivujen sisällöntuotantoa, varmista että tavoitteiden määrittely on osa prosessia.

 • Tavoitteet johdetaan yrityksesi liiketoimintatavoitteista, tai esimerkiksi julkisen organisaation tavoitteista.
 • Olennainen asia tavoitteiden määrittelyssä on ymmärtää, mihin koko sivustolla ja eri sivuilla pyritään.
 • Tässä vaiheessa määritellään myös erilaisten aineistojen tarve: mitä aineistoja käytetään ja tuotetaan, missä muodoissa, miten paljon ja mistä ja milloin aineistot saadaan.

Verkkosivujen sisällöntuotannossa on tärkeää tunnistaa kaikki kohteena olevat sisältösivut, kuten etusivu, tuotesivut, palvelukuvaukset, blogikirjoitukset ja yhteystiedot. Sen lisäksi määritellään sisältö- ja tiedostomuodot, kuten PDF-tiedostot, kuvatiedostot (käytetäänkö JPG, PNG, SVG, miten nimetään jne.) tai audiovisuaaliset elementit kuten videot ja äänitiedostot.

Määrittelyvaiheessa luodaan selkeät sisältöhallinnan resurssit eli käytännöt ja ohjeet. Resursseja ovat esimerkiksi tyyliohjeet ja toimitukselliset ohjeet. Näiden avulla varmistetaan, että sisältö on brändinmukaista ja yhtenäistä, riippumatta siitä, kuka sisältöä tuottaa.

3. Verkkosivuston auditointi

Suunnitteluvaiheessa olennaista on tehdä verkkosivujen ja sisällön auditointi. Sen perusteella selvitetään, mitä sisältöä poistetaan, mitä kirjoitetaan uudelleen ja mitä pitää luoda tyhjästä. Myös tämän vaiheen perusteellinen suorittaminen jää yleensä edullisimmista projekteista väliin. 

 • Tässä vaiheessa analysoidaan, onko IA kunnossa ja tarvitaanko siihen mahdollisesti muutoksia.
 • Ostopolut ja sisällöt tarkistetaan UI/UX-näkökulmasta.
 • Perehdytään SEO-aineistoon (asiakkaalta) tai tehdään kevyt tai perusteellinen avainsanatutkimus. Kevyt avainsanatutkimus kuuluu meillä aina palvelun hintaan. Halutessa toteutamme perusteellisen ja strategisen avainsanatutkimuksen sisällöntuotantoa varten – selkeät tulokset ja avainsanat jäävät luonnollisesti asiakkaan hyödynnettäväksi muussa sisällöntuotannossa esimerkiksi yritysblogiin.

4. Sisällöntuotanto

Varsinaiseen sisältöjen kirjoittamiseen päästään neljännessä vaiheessa.

 • Olemassa olevat sivut: hyödynnetään verkkosivujen aineistoa ja tarvittaessa täydennetään haastatteluilla ja asiakkaan tarjoamilla aineistoilla (ostopersoonat, myyntidata, segmentit, tutkimusaineistot, esitteet jne.)
 • Uuden sivuston luominen: kerätään alkututkimuksen ja auditoinnin perusteella tehdyt tarvemäärittelyn mukaiset aineistot haastatteluin, kyselylomakkein ja asiakkaalta tulevien materiaalien avulla.
 • Kirjoitustyö: verkkosivuille kirjoittaminen eli copywriting on oma lajinsa, joka vaatii asiantuntemusta ja aikaa. Verkkosivujen sisältöjen tulee olla samaan aikaan hakukoneoptimoituja, brändinmukaisia, myyviä sekä miellyttäviä lukea. Tällä tavalla maksimoidaan sisältö-, brändi- ja asiakaskokemus sekä liiketoiminnan tulokset.

5. Sisältöjen julkaisu

Kaikkein tehokkaimmassa prosessissa tuotamme sisällöt suoraan järjestelmään esimerkiksi testisivustolle, josta asiakkaan on usein helpompi tarkistaa sisällöt ennen julkaisua. 

Aina testisivuston käyttö ei kuitenkaan ole mahdollista, vaan sisällöt toimitetaan dokumentteina (esimerkiksi Google Drive, Word). Tällöin tiedostojen selkeä organisointi on olennaista.

Jos sisällöntuotantoa tehdään uusille verkkosivuille, tai sivuille, joilla ei ole vielä juurikaan liikennettä, sisällöt voidaan yleensä julkaista suoraan sivustolle, ja tehdä välittömät tarpeelliset korjaukset. Myös hiljaista aikaa voidaan hyödyntää sivuston korjausprosessissa.

Verkkosivujen sisällöntuotannon hinnoittelu

Millä hinnalla verkkosivuille saa sisältöä? Kuten muussakin sisällöntuotannon hinnoittelussa, verkkosivujen sisältöjen hinta vaihtelee yrityksestä toiseen.

Merkkimäärään perustuva hinnoittelu

Osa palveluntarjoajista hinnoittelee verkkosivujen sisällöntuotannon merkkikohtaisella hinnalla. Esimerkiksi sanassa ”sisällöntuotanto” on 16 merkkiä. Jos merkin hinta olisi 0,01 euroa, sanan hinnaksi tulisi 16 senttiä. 

Koska sanojen, lauseiden ja jokaisen verkkosivun sisällön merkkimäärä vaihtelee, merkkimääräinen hinta on hyvin dynaaminen. Sen miinuspuolena onkin vaikeus selvittää todelliset kustannukset etukäteen.

Tuntihinta verkkosivujen sisällöntuotannossa

Osa palveluntarjoajista käyttää sisällöntuotannossa tuntihinnoittelua. Hinta verkkosivujen sisällöntuotannossa voi vaihdella esimerkiksi 60 eurosta 120 euroon. Koska kirjoitustyöhön ja copywritingiin kuluva aika vaihtelee henkilöstä toiseen, on myös tuntihinnoittelussa haastava selvittää kustannukset tarkasti etukäteen.

Sivukohtainen kiinteä hinta

Moni taho tarjoaa verkkosivujen sisällöntuotantoa kiinteällä hinnoittelulla. Hinta on tällöin joko sivukohtainen tai ”kokonaisremontti”, jossa sivumäärä on rajoitettu esimerkiksi kymmeneen.

Saatat myös saada yhden verkkosivun tekstin muutamalla kympillä, mutta työhön ei ehkä kuulu liiketoimintasi tavoitteiden selvittämistä ja verkkosivun tavoitteiden määrittelyä, brändinmukaisen viestinnän omaksumista tai syvällistä hakukoneoptimoinnin osaamista.

Me pystymme pitkän kokemuksen ja vakiintuneiden prosessien ansiosta arvioimaan hyvin verkkosivujen sisällöntuotantoon kuluvan työmäärän ammattimaisesti tehtynä. 

 • Onepager-sivut eli yhden sivun vieritettävät kotisivut sisältävät yleensä maksimissaan noin 300 sanaa ja niiden copywriting vie tyypillisesti muutamia tunteja. Tällaiselle verkkosivun sisällöntuotannolle voi asettaa melko helposti kiinteän kaikille saman hinnan.
 • Tyypillisillä pienillä ja keskikokoisilla nettisivuilla sivumäärä on luokkaa kahdesta kymmeneen. Tällaisia sivuja on esimerkiksi asiantuntijayrityksillä, kuten tilitoimistot, lakitoimistot, konsultti- ja koulutusyritykset ym., sekä vaikkapa yksityisillä terveys- ja hyvinvointipalvelujen yrityksillä, matkailualan yrityksillä jne. Sivustojen ja eri sivujen vaatima sisältö- ja työmäärä voi kuitenkin vaihdella paljon. Tällaiselle sivustolle selkein hinnoittelu on hintahaarukka, joka antaa selkeän käsityksen palvelun hinnan suuruusluokasta.
 • Isot ja monimutkaiset verkkosivustot sisältävät yleensä hyvin vaihtelevia sisältösivuja. Toisaalta osa sivuista voi syntyä nopeasti. Lisäksi työmäärään ja hintaan vaikuttaa se, kuinka paljon tekstiä tuotetaan puhtaalta pöydältä, ja kuinka paljon vanhaa sisältöä kirjoitetaan uudelleen. Helpoin ja selkein hinnoittelu on tällöin projektikohtainen hinnoittelu, jolle voidaan määritellä lähtöhinta.
 • Tekstisuunnittelun lisäksi joskus on hyvä vaihtoehto tuottaa samaan aikaan myös kuvat tekstien visuaaliseksi tueksi.

Hinnoitteluun vaikuttaa niin palveluntarjoajan koko kuin asiantuntemus ja kokemus. Verkkosivujen hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto ja tehokas copywriting on omaa erikoisalaamme. 

Sisältömuotoilu- ja UI/UX-osaaminen varmistaa, että verkkosivujen sisällöt tuottavat aina miellyttävän käyttökokemuksen. Digimarkkinointi- ja SEO-osaamisen lisäksi verkkosivujen sisällöntuotanto vaatii viestinnän ja brändin tarinankerronnan ammattilaisia. On tärkeää pystyä kirjoittamaan erilaisista aiheista houkuttelevaa ja myyvää sisältöä asiakaslähtöisesti eikä organisaatiolähtöisesti.

Yhteenveto

Verkkosivujen sisällöntuotanto on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja johdonmukaista toteutusta. Olipa yrityksesi pieni paikallinen toimija, muutaman kymmenen hengen B2B- tai B2C-yritys, kasvava verkkokauppa tai suuri kansainvälinen organisaatio, laadukas verkkosivujen sisältö on yksi menestyksen rakennuspalikoista. 

SEO-optimoitu, informatiivinen ja myyvä verkkosivujen teksti luo erinomaisen käyttäjäkokemuksen, tekee ostamisen helpoksi ja tuo tuloksia. Verkkosivujen sisällöntuotannon ulkoistaminen ammattilaiselle on usein hyvä ratkaisu.

***

Verkkosivujen sisällöntuotanto ja hinnasto

Olemme erikoistuneita laadukkaan, hakukoneoptimoidun ja myyvän verkkosivujen sisällön suunnitteluun ja tuotantoon. Ole meihin yhteydessä, kun tarvitset sujuvaa prosessia ja tuloksentekijää digimarkkinointiisi.


verkkosivujen sisällöntuotanto, copywriting, sisältöstrategia, verkkosivut, sisällöt
Piditkö lukemastasi? Laita hyvä kiertämään!
Aino

AINO on digin, viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen sekä ÁJAR Creative Digitalin luotsi. Digi- ja sisältömuotoilija, suhtautuu intohimoisesti selkeyteen ja käytettävyyteen. Auttaa sinua matkallasi kohti merkityksellistä brändiä, tehokkaita sisältöjä, elämyksellisiä verkkopalveluita ja aidosti parempaa bisnestä.

VARAA TAPAAMINEN