Sisältöstrategia: 7 askelta tehokkaan sisältöstrategian luomiseen

AinoAino // 8.1.2024

Sisältömarkkinointi on yksi tehokkaimmista markkinointikeinoista uusien asiakkaiden hankintaan, luottamuksen rakentamiseen sekä asiantuntemuksen ja brändin vahvistamiseen. Tuloksellinen sisältömarkkinointi perustuu hyvin tehtyyn sisältöstrategiaan.

Sisältöstrategia varmistaa, että luot tarkoituksellista ja merkityksellistä sisältöä nyt ja vuoden kuluttua. Tuntemalla yleisösi ja yrityksesi tarkoituksen perinpohjaisesti, pystyt tuottamaan oikeata sisältöä, joka auttaa saavuttamaan liiketoimintasi tavoitteet.

Haluatko kasvattaa liiketoimintaasi? Jos vastasit kyllä, jatka lukemista. Tämä opas on juuri sinulle!

Tästä oppaasta löydät ohjeet tuloksia tuottavan sisältöstrategian luomiseen sekä olennaiset vinkit, miten viet sisältöstrategian käytännön tasolle.

Sisältöstrategian luominen - seitsemän askelta:

 1. Sisältömarkkinoinnin tavoitteiden luominen
 2. Sisällön auditointi
 3. Yleisön määrittely
 4. Toimitussuunnitelman ja sisältökalenterin luominen
 5. Sisältöjen toteuttamisen strategia
 6. Sisältöjen jakelu ja markkinointi
 7. Sisältöjen seuraaminen ja kehittäminen

Kuten missä tahansa strategiassa, myös sisältöstrategian ydin on yksinkertaisesti: kenelle, miksi ja miten.

1. Luo sisältömarkkinoinnin tavoitteet 

Strategian suunnittelu kannattaa aloittaa sisältöstrategian tavoitteista. Mieti ensin oman liiketoimintasi tavoitteita: mitä haluat saavuttaa sisältömarkkinoinnin avulla? Tähän on syytä pysähtyä niin pitkäksi aikaa, että pystyt konkreettisesti vastaamaan kysymykseen MIKSI?

Kolme tärkeintä sisältömarkkinoinnin tavoitetta ovat useimmiten:

 1. yrityksen tai brändin tunnettuuden kasvattaminen (jos et kerro itsestäsi missään, kukaan ei tiedä, että olet olemassa),
 2. kävijöiden saaminen verkkosivuillesi (kirjoittamalla sisältöjä, jotka löytyvät korkealta hakutuloksista) sekä
 3. potentiaalisten asiakkaiden eli liidien hankkiminen (osa sisältöjesi lukijoista alkaa ostaa tuotteitasi tai palvelujasi).

Tavoitteet voivat olla jotain muutakin yrityksestäsi riippuen.

Lue myös: Sisältöstrategian 5 tärkeintä tavoitetta ja mittarit

Miten parannat bisnestäsi?

Sisältömarkkinoinnin tehtävä on parantaa bisnestäsi. Jos se ei paranna, sitä ei kannata tehdä. Sisältömarkkinointi vaatii resursseja.

Kun alat suunnitella sisältömarkkinoinnin tavoitteitasi, mieti yrityksesi suuria linjoja (älä siis yksittäisiä tuotteita). Mitä keskeisiä liiketoiminnallisia tavoitteita sinulla on? Esimerkkejä:

 • yrityksesi tuntevat vain paikalliset, mutta palvelusi olisi loistava jopa Suomen rajojen ulkopuolella
 • haluat löytää lisää asiakkaita myös hiljaiselle sesongille
 • olet perustanut asiantuntijayrityksen, mutta sinulla ei ole verkostoja ja haluat löytää asiakkaita
 • olet tehnyt yritys- tai brändiuudistuksen ja tavoittelet uutta markkinaa
 • tavoittelet vain lisää kauppaa ja sitä kautta kasvua
 • haluat olla vaikkapa Suomen suosituin retkeilyvarustekauppa tai Suomen tunnetuin matkailukohde.

Mieti seuraavaksi, mitä tarvitset näiden tavoitteiden toteutumisen tueksi. Mistä voit saada asiakkaita, ja millaisella sisällöllä voisit houkutella uusia asiakkaita?

Listaa käytettävissäsi olevat resurssit, kuten:

 • kuka tuottaa sisällöt ja millä ajalla?
 • mitä teknisiä välineitä ja osaamista tarvitset?

Laadi sisältömarkkinoinnin KPI:t (eli suorituskyvyn avainluvut) aina keskeisten liiketoimintasi tavoitteiden mukaan. Muista kaikessa toiminnassasi – myös sisällöissäsi – yrityksesi missio ja olemassaolon syy

2. Analysoi olemassa olevat sisällöt

Sisällön auditointi tai sisältömarkkinoinnin auditointi tarkoittaa olemassa olevien sisältöjesi tarkastelua, niiden analysointia, järjestelemistä sekä kehittämistä ja parantamista. Tavoitteena sisältöauditoinnissa on miettiä, miten nykyisistä sisällöistä saisi kaiken hyödyn irti, ja mitä palasia kokonaisuuteen kannattaisi lisätä (tai poistaa), jotta sisällöt toimisivat paremmin.

Sisällön auditoinnilla pystyt selvittämään, millainen sisältö on ollut toimivaa ja millainen ei.

Uusien sisältöjen tuottamisessa on oleellista tietää, mitkä aiheet kiinnostavat juuri sinun yleisöjäsi ja millaisia sisältöformaatteja kulutetaan mieluiten.

Tee olemassa olevien sisältöjesi analysointi ennen kuin aloitat uusien sisältöjen tuotannon. Jos haluat tuottaa sisältöjä mahdollisimman tehokkaasti ja säästää resurssejasi, tee sisältöauditointi 2-4 kertaa vuodessa julkaisutahdistasi riippuen.

Sisältöauditoinnin pitäisi tuottaa sinulle vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä sisällöt ovat keränneet eniten lukijoita tai käyttäjiä?
 • Mitä aiheet ja avainsanat ovat suosituimpia?
 • Millaiset sisällöt keräävät eniten reaktioita ja sitoutumisia?
 • Mitä sisältöjä halutaan jakaa?
 • Mistä kanavista saat eniten yleisöä?

Jos aloitat täysin puhtaalta pöydältä, eikä sisältöjä ole vielä olemassa, tarkastele, mitä kilpailijasi ovat tehneet. Katso millaiset sisällöt ja avainsanat nousevat suosituimmiksi ja mitä sisältöjä jaetaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

3. Määrittele yleisösi

Sisältöstrategian yksi tärkeimmistä tehtävistä on yleisön eli kohderyhmäsi määrittely. Tässä persoonat ovat paras työkalusi. Luo ostopersoonien (eli nykyisten asiakkaidesi) lisäksi potentiaaliset asiakkaat -persoonat.

Potentiaaliset asiakkaat -persoonat kuvaavat niitä yleisöjä, joita haluat tavoitella juuri heille suunnatuilla sisällöillä. Koska potentiaalinen yleisö ei vielä ole asiakkaasi, sisältöjen pitää ensin herättää tämän kohderyhmän mielenkiinto. Vasta sen jälkeen voit tarjota sisältöjä, joissa näytät miten juuri sinä voit auttaa.

Miten määrittelet yleisösi ja persoonat? Datan avulla.

Tee markkinatutkimusta omasta toimialastasi ja tutki kilpailijoitasi. Analysoi vaikkapa Google Analyticsin avulla millaista yleisö juuri tässä markkinassa on:

 • Demografiset tiedot: minkä ikäisiä, sukupuoli, maantieteellinen sijainti
 • Sosioekonomiset tiedot: työssäkäynti, perhe, koulutustaso
 • Sosiaalisen median käyttö: missä kanavissa, paljonko käyttävät

Kun tiedät, millainen on oman liiketoiminta-alueesi suuri yleisö, joka on siis lähtökohtaisesti kiinnostunut tämän alueen aihepiiristä jollain tavalla, voit tuottaa aihepiiriin sopivaa sisältöä. Hyvillä yleisölle kohdennetuilla sisällöillä pystyt herättämään kiinnostusta ja sitä kautta houkuttelemaan osan yleisöstä oman sisältösi ja yrityksesi tai brändisi ääreen.

Siitä yleisöstä, joka alkaa lukea ja kuluttaa sisältöjäsi, tulee yleisöä, joka pitää brändistäsi tai yrityksestäsi.

Tästä ryhmästä osa alkaa ostaa yrityksesi tuotteita tai palveluja. Osa heistä alkaa myös suositella juuri sinua.

On iso ero sillä, luotko sisältöjä yleisöllesi vai pelkästään ostopersoonillesi. Kun teet sisältöjä yleisölle, kerrot erilaisista heitä kiinnostavista aiheista, etkä keskity omiin tuotteisiisi tai palveluihisi. Näidenkin markkinoimiseen on aikansa ja paikkansa, mutta sisältöjen idea on tarjota asiakkaallesi tietoa, hyötyä ja iloa.

Erityisen tärkeää sisältöjen tekeminen yleisöille on brändityössä. Et voi suoraan ’myydä brändiäsi’. Bränditarinat sisältönä ovat brändisi ilmentymiä, eivät kuukausikamppiksia. Brändin tarinankerronnan tarkoitus on luoda yhteys yleisöösi, olla vuorovaikutuksessa ja herättää tunteita.

Lue myös: Näin luot persoonat 3 askeleella

4. Kehitä toimituksellinen suunnitelma ja sisältökalenteri

Sisältökalenterin avulla pystyt kohdistamaan sisällöntuotannon resurssit oikein ja ennakoimaan tarvittavat sisällöt ajoissa. Tässä vaiheessa strategiaa:

 • Suunnittelet sisältöjen aiheet ja kategoriat
 • Teet avainsanatutkimuksen ja kilpailijoiden kartoituksen
 • Valitset sisältökalenterillesi alustan (Excel, jokin ilmainen/maksullinen sisällöntuotantosofta tms.)
 • Mietit liiketoimintaasi ja tavoitteitasi: mitä sisältöjä tarvitaan ja milloin?
 • Luot suunnitelman sisältöjen tuottamisesta

Aloita miettimällä toimintaasi sekä myynnin ja markkinoinnin pelaamista yhteen. Tuotko markkinoille uusia palveluita tai tuotteita? Mitkä tehtävät tai tapahtumat ovat tärkeimpitä? Millaisia kampanjoita olet tekemässä? Milloin asiat tapahtuvat?

Mieti näiden tehtävien tai tapahtumien kannalta kokonaisuutta: mitä aihepiirejä ja teemoja tuot esiin. Yritä löytää aiheita ja näkökulmia, jotka pysyvät relevantteina esimerkiksi eri vuodenaikoina tai vuodesta toiseen (ns. ikivihreä sisältö). Vaikka toimisit hyvin pienellä alalla, aiheen pitäisi kiinnostaa useampaa kuin yhtä ihmistä.

Vaikka et olisi varsinaisesti "brändi-bisneksessä", suunnittele huolellisesti, miten viestit yrityksesi ja brändisi arvoja yhdenmukaisesti ja erottuvasti. Tämä on erityisen tärkeää asiakaskokemuksen kannalta.

Luo lista keksimistäsi aiheista. Tämän jälkeen tarvitset avainsanoja. Avainsanatutkimusta voi tehdä kevyesti tai perusteellisesti liiketoimintaan ja investointeihin suhteutettuna.

 • Kevyttä hakutermitutkimusta voit tehdä Googlella. Kun kirjoitat hakukenttään sanaa, Google tarjoaa automaattisesti täydennystä ja ehdottaa suosittuja hakulausekkeita. Myös Googlen listaamat kysymysmuodossa olevat hakulausekkeet kannattaa tutkia. Avainsanojen kohdalla kannattaa punnita huolella, keskitytkö kilpailemaan lyhyillä ja yleisillä hakusanoilla, vai panostatko strategisesti pidempiin (ns. long-tail) hakulausekkeisiin.
 • Kun teet avainsanatutkimusta, selvitä myös, millaista sisältöä kilpailijasi tuottavat ja minkälaiset avainsanat ja sisällöt näyttävät suosituilta heillä. Älä kopioi toisilta tekstejä tai kuvia, mutta tee rohkeasti perässä sitä, mikä toimii. Pyörää ei kannata keksiä uudelleen.
 • Perusteellinen ja strateginen avainsanatutkimus kannattaa tehdä silloin, kun sisältömarkkinointiin investoidaan ja sillä halutaan saavuttaa tuloksia. Vääriin avainsanoihin keskittyminen voi rajata pois potentiaaliset asiakkaat ja tulla kalliiksi monin tavoin.

Suunnittele seuraavaksi julkaisuaikataulu. Mitä aiheita, kampanjoita tai projekteja aiot käsitellä esimerkiksi eri viikoille tai kuukausille jaettuna? Mitä päätavoitteita niihin liittyy? Kuinka monta sisältöä tarvitset jokaiselle tavoitteelle ja miten usein sisältöjä kannattaa julkaista, jotta tavoitteet täyttyvät?

Sisällöntuotantoprosessin suunnittelu

Sisällön suunnittelu suurempina kokonaisuuksina mahdollistaa sen, että pystyt linkittämään kaikki sisällöt toisiinsa. Myös hakukonetta viehättää se, että suunnittelet sisältösi palaset toisiinsa liittyviksi – teet siis tässä hakukoneoptimointia. Hyödynnä sisällöntuotannon prosessissa tekoälyä ja nopeuta työtäsi.

Lähes missä tahansa kanavassa hyödyt siitä, että pystyt jakamaan erittäin hyvää sisältöä usein. Toisin sanoen: panosta sekä laatuun että määrään.

Viritä sisällöntuotantoprosessi mahdollisimman tehokkaasti. Sisältö on investointi, ja haluat luonnollisesti optimoida siitä saavutetun hyödyn. Suunnittele tarkasti, miten pystyt tuottamaan riittävästi laadukkaita sisältöjä pidemmällä aikavälillä.

Vertaa omia resurssejasi laatimaasi sisältöjen julkaisukalenteriin. Mieti tarvitsetko lisäresursseja, jotta tavoitteesi täyttyvät. Esimerkiksi monet ammattibloggaajatkin ostavat kirjoitusapua ulkopuolelta, koska tarvittava määrä sisältöä on usein haastava tuottaa yhden hengen voimin.

Yksi hyvä keino tehostaa isomman yrityksen sisällöntuotantoprosessia on rekrytoida talon sisältä eri alojen ammattilaisia. Kirjoitus – varsinkaan hakukoneoptimoidun tekstin tuottaminen – ei välttämättä ole jokaisen vahvin laji, joten voit tehdä esimerkiksi haastatteluja ja muotoilla haastattelun pohjalta erilaisia tekstisisältöjä.

5. Luo strategia loistavien sisältöjen tuottamiseksi

Erilaisia sisältöjä ja vaihtoehtoja sisältöjen tuottamiseen on lukuisia. Mieti ensin omaa toimialaasi: millaiset sisällöt toimivat siellä parhaiten? Mieti sitten jälleen oman yrityksesi tarkoitusta ja olemassaolon syytä.

 • Luo yhtenäinen linjaus kaikille tuottamillesi sisällöillesi (brändistrategiasta, viestintästrategiasta jne.)
 • Mieti, miten voit parhaiten hyödyntää arvolupausta ja USP:ia sisällöissäsi (esim. laadukkaiden liidien saamiseksi). 
 • Tutki asiakaspolkua ja ostopolkua: sijoita suunnitellut sisällöt strategisesti oikeisiin paikkoihin.
 • Laadi käytännön suunnitelma, jolla toteutat loistavia sisältöjä – tärkeitä keinoja ovat mm. erottuminen ja aineiston kierrättäminen.

Erotu omalla sisällölläsi

Jos googlaat mitä tahansa tavallista aihetta, huomaat nopeasti, että aiheesta löytyy lukuisia erilaisia sisältöjä. Tarkoituksesi ei ole kopioida ajatuksia muilta sellaisenaan, vaan tuoda keskusteluun jotain uutta ja omaperäistä.

Oma ainutlaatuinen sisältösi voi olla esimerkiksi omia tai yrityksesi työntekijöiden henkilökohtaisia kokemuksia, tutkimuksesta tehtyjä havaintoja, tilastotietoa tai ihan vain omia mielipiteitäsi. Yritä tarjota jotain ’tarttumapintaa’, joka voisi herättää keskustelua.

 • Iso vinkki 1: Hakukoneet arvostavat sellaista sisältöä, jotka tuovat aihepiirin puuttuvaa informaatiota.
 • Iso vinkki 2: Tekoäly ei (vielä) osaa tuoda sisältöihin yhtään uutta informaatiota.

Suosituimpia sisältöjä ovat useimmissa yhteyksissä blogikirjoitukset, videot ja tarinat, joissa on sankari ja kertomus onnistumisesta (esim. "unelmasta menestyväksi yritykseksi", ”näin sain 10 000 seuraajaa kuukaudessa”, ”ryysyistä rikkauksiin”). Mieti etukäteen oma tarinasi. Älä tee katteettomia klikkiotsikoita, jos haluat yleisön palaavan sisältöihisi uudelleen (ainakaan pidemmän päälle).

Kierrätä aineistoasi

Sisällöntuottajien yksi tärkeimmistä strategioista on tuottaa yhdestä aiheesta mahdollisimman monta erilaista tuotosta. Kierrättämällä informaatiota ja muotoilemalla yhdestä ja samasta informaatiopalasesta eri kanaviin ja formaatteihin julkaisuja, saat tehostettua sisällöntuotantoprosessia merkittävällä tavalla.

 • Kirjoita esimerkiksi blogiartikkeli ja tee siitä monta pientä nostoa sosiaaliseen mediaan (esim. Instagram) eri kuvilla varustettuna.
 • Yhdistä monta pienempää blogitekstiä ja muotoile niistä opas.
 • Laadi oppaasta infograafi tai powerpoint-esitys.
 • Kirjoita blogiteksti uudelleen toisesta näkökulmasta tai yhdistä kaksi blogitekstiä vertailuartikkeliksi.
 • Tee painetun lehden artikkelista useita somenostoja eri otsikoilla ja poimi lainauksia eri kanaviin.
 • Tekoälyä voit hyödyntää tehokkaasti juuri aineistojen kierrättämisessä sekä uusien aiheiden tai otsikoiden luomisessa olemassa olevasta materiaalista.
 • Älä kirjoita turhaa höttöä, vaikka kierrättäisit aineistojasi!

Esimerkiksi näitä kaikkia formaatteja voit hyödyntää sisältöjen kierrätyksessä eri kanaviin:

 • Video: videot, podcastit, webinaarit, live-sisällöt
 • Teksti: Blogikirjoitus, tutkimus, koulutuksellinen artikkeli, uutiset, haastattelut, asiakaspalaute, tiivistelmät
 • Visuaalinen: infografiikka, PPT-esitys, kuvat ja kuvitukset
 • PDF-muoto: caset, työkirjat, mallipohjat, tutoriaalit, manuaalit, e-kirjat, asiantuntijaesseet, tarkistuslistat

Keskity juuri niihin sisältöihin ja formaatteihin, joilla tavoitat oman yleisösi.

6. Suunnittele sisällön jakelu ja markkinointi

Kuten mitä tahansa tuotetta tai palvelua, myös sisältöjä pitää markkinoida. Optimaalisesti jaat sisältöjäsi oikeille yleisöille oikeaan aikaan.

Kun luot sisältöstrategiaa, selvitä ja analysoi eri vaihtoehdot sisältöjesi jakeluun:

 • Oman median kanavat: yrityksesi verkkosivut, blogi, laskeutumissivut, sosiaalisen median sivut ja profiilit, uutiskirjeet, sekä sisällöt, joita jaat esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta vastaan (liidimagneetit)
 • Ansaittu media: sisältöjen jakamiset, maininnat, tuote-, palvelu- tai yritysarviot ja vieraskynäartikkelit
 • Maksetut kanavat: mainokset sosiaalisessa mediassa, vaikuttajamarkkinointi, sponsoroidut sisällöt, online-mainonta (esim. Google-mainonta).

Käytä useiden kanavien yhdistelmää sisältöjesi julkaisuun ja mainostamiseen. Älä silti yritä näkyä jokaisessa kanavassa varsinkaan, jos resurssisi ovat rajalliset, vaan valitse muutama tärkein kanava. Hyödynnä tietojasi yleisöstäsi sekä analysoi aikaisempia sisältöjäsi.

Oma mediasi on tärkein kanavasi. Keskity kasvattamaan yleisömäärää omassa mediassasi. Kaikki muu toimii oman mediasi tukena kasvattamalla liikennettä sisältöihisi oman median kanavissasi.

Maksettuja kanavia käytät tehokkaimmin mainostamalla parasta sisältöäsi, joka johtaa suoraan tärkeimmille laskeutumissivuille. Ansaittua mediaa kannattaa tavoitella tuottamalla sisältöä, jota halutaan jakaa.

Orgaaninen liikenne on siitä mahtavaa, että se on käytännössä ilmaista sen jälkeen, kun sisältö on kerran tuotettu. Vaikka ostaisit mainontaa sisällöillesi, orgaaninen liikenne kannattaa maksimoida mahdollisimman hyvin. Tähän pääset sisältöjen optimoimisella hakukoneille eli tehokkaalla hakukoneoptimoinnilla sekä mm. oman verkkosivustosi erinomaisella SEO:lla.

Hakukoneoptimointi on olennainen osa sisältöjen optimointia (mutta vain osa sitä). Hakukoneoptimoinnissa trendit ja parhaat käytännöt muuttuvat joiltain osin vuosittain, joten parhaaseen lopputulokseen pääset seuraamalla alaa ja pysymällä ajan tasalla.

7. Suunnittele, miten analysoit jatkuvasti sisältöjesi onnistumista tavoitteissa

Strategian viimeinen palanen on suunnitella, miten ja millä aikavälillä analysoit sisältöjesi onnistumista tavoitteissasi, ja miten kehität sisältöjäsi tuloksien mukaan.

Sisältömarkkinoinnistasi tulee huomattavasti tehokkaampaa, kun osaat keskittyä sisältöihin, joita yleisösi haluaa kuluttaa ja jättää tuottamatta sisällöt, joille ei ole kysyntää.

Voit määritellä keskeiset oman yrityksesi liiketoiminnan tavoitteista johdetut KPI:t (Key Performance Indicator = suorituskyvyn avainmittaristo) vaikkapa Google Analyticsiin tai Matomoon.

Sisältömarkkinoinnin yleiset mittarit

Sisältömarkkinoinnissa (digitaaliset sisällöt kuten blogitekstit) mitataan usein yleisön käyttäytymistä verkkosivustolla, yleisön sitoutumista sisältöihin sekä hakukoneoptimoinnin onnistumista. Mittaristo voi olla laajempi, suppeampi tai tarkastella vähän eri asioita. Johda mittarit omista tavoitteistasi.

Yleisön käyttäytyminen

 • Sivun katselut, sivustolla vierailut (lukumäärä)
 • Keskimääräinen lukuaika per sisältö (pitkä lukuaika voi tarkoittaa eri asioita)
 • Uusien ja palaavien käyttäjien suhde (mikä on tavoitteesi)
 • Sivustolta poistuminen yhden sivun jälkeen (bounce rate)
 • Liikenteen lähteet (mistä kanavista saat yleisöä)
 • Parhaiten toimivat sivut (mitkä saavat yleisön toimimaan kuten haluaisit)

Sitoutuminen

 • Yleisön kommentit ja palaute
 • Tykkäykset, jaot
 • Maininnat muissa kanavissa tai medioissa
 • Pyynnöt jakaa sisältöäsi toisaalla

SEO

 • Orgaaninen liikenne
 • Linkitykset muualta
 • Sijoittuminen avainsanoilla
 • Konversiot (liidit, myynti, CTR)
 • SEO ROI (Return on Investment)

Suunnittele, miten usein tarkastelet sisältöjesi onnistumista. Mitä enemmän ja useammin julkaiset sisältöjä, sitä useammin niitä kannattaa myös analysoida.

Tee suunnitelma sisältöjen kehittämisestä tuloksien perusteella.

Yhteenveto

Tuottavaa sisältömarkkinointia ohjaa hyvä sisältöstrategia. Tee huolellisesti jokainen tämän oppaan seitsemästä sisältöstrategian luomisen kohdasta. Saat varmasti tuloksia, kun otat myös käyttöösi parhaat sisältömarkkinoinnin keinot.

Sisältöstrategiassa tärkeintä on määritellä tavoitteet ja kohdeyleisö, analysoida oma ja kilpailijoiden sisältö, luoda tehokas sisällöntuotantoprosessi, suunnitella sisältöjen jakelu ja markkinointi, sekä seurata, analysoida ja kehittää sisältöjä tuloksien mukaan.

Miten varmistat sisältöstrategian onnistumisen? Perusta sisältöstrategia aina liiketoiminnan tavoitteisiin ja kehitä sekä strategiaa että sisältöjä jatkuvasti datan perusteella!

***

Autamme myös sinua saavuttamaan tavoitteesi - ota meihin yhteyttä ja kysy lisää!


sisältömarkkinointi, sisältöstrategia, sisällön auditointi, sisällöntuotanto
Piditkö lukemastasi? Laita hyvä kiertämään!
Aino

AINO on digin, viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen sekä ÁJAR Creative Digitalin luotsi. Digi- ja sisältömuotoilija, suhtautuu intohimoisesti selkeyteen ja käytettävyyteen. Auttaa sinua matkallasi kohti merkityksellistä brändiä, tehokkaita sisältöjä, elämyksellisiä verkkopalveluita ja aidosti parempaa bisnestä.

VARAA TAPAAMINEN