Sisältömarkkinointi - mitä se on ja miten teet tulosta?

AinoAino // 5.1.2024

Onnistunut sisältömarkkinointi on hunajapurkki asiakkaallesi ja kultakaivos yrityksellesi. Kun teet loistavan sisältöstrategian ja saat sisällöntuotannon rullaamaan, teet tulosta nyt ja ikuisesti.

Jos googlaat ”mitä on sisältömarkkinointi” tai ”miten tehdään sisältöstrategia”, eteesi paukahtaa kymmeniä blogitekstejä, jotka vilisevät markkinoinnin termejä ja iskulauseita. Sisältömarkkinointi on oikeasti aika suoraviivainen markkinointikeino.

Esimerkiksi Content Marketing Institute määrittelee sisältömarkkinoinnin seuraavasti:

”Sisältömarkkinointi on markkinointitekniikka, jossa luodaan ja jaetaan relevanttia ja arvokasta sisältöä ennakolta selkeästi määritellyn ja ymmärretyn kohdeyleisön houkuttelemiseksi, hankkimiseksi ja sitouttamiseksi – tavoitteena ajaa asiakkaat käyttäytymään tuottavasti.” 

Oikein tehty sisältömarkkinointi tekee digimarkkinoinnistasi kustannustehokasta ja sisältömarkkinoinnin ROI on korkea. Hyvä sisältömarkkinointi tuo runsaasti laadukkaita liidejä, vahvistaa bränditunnettuutta sekä konvertoi ja sitouttaa asiakkaita.

Tekoälyn myötä kehnojen sisältöjen määrä on kasvanut eksponentiaalisesti. Yritykselläsi on todellakin tuhannen taalan paikka erottua ja onnistua sisältömarkkinoinnissa.

Tästä artikkelista löydät kattavasti selitettynä sisältömarkkinoinnin perusteet - mitä sisältömarkkinointi on ja mitä siihen kuuluu:

 • Mitä on sisältömarkkinointi?
 • Sisältömarkkinointi - hakukoneoptimointi
 • Mitä hyötyä on sisältömarkkinoinnista?
 • Mitä on sisällöntuotanto?
 • Mikä on sisältöstrategia?
 • Miten teet sisältöstrategian?
 • Miten laadit sisällöntuotantosuunnitelman?

Mitä on sisältömarkkinointi?

Sisältömarkkinointi on strategista eli tavoitteellista markkinointia, joka keskittyy lukijan ja asiakkaasi näkökulmasta arvokkaan ja relevantin sisällön jakamiseen ja markkinointiin. Sen keskeisenä tarkoituksena on hankkia asiakkaita ja tuottaa kannattavaa liiketoimintaa. 

Sisältömarkkinoinnissa olennaista on tarjota kaikenlaista tietoa ja hyötyä yleisölle sen sijaan että esiteltäisiin suoraan vain yrityksen tai organisaation tuotteita ja palveluita. Sisällön hyödyllisyyden ja arvokkuuden voi täysin arvioida vain sen käyttäjä.

Sisältömarkkinointia tehdään esimerkiksi blogikirjoitusten, sosiaalisen median postausten, infografiikkojen tai videoiden avulla. Myös erilaiset asiakaslehdet (usein yhä printtiversioina) ovat täynnä sisältömarkkinointia.

Sisältömarkkinointia käytetään erityisesti digitaalisen markkinoinnin keinona, mutta sisällöt eivät rajoitu vain digitaaliseen ympäristöön. Sisältömarkkinointi ei myöskään korvaa kaikkea perinteistä markkinointia, vaan se on yksi tehokas markkinointikeino muiden joukossa.

Sisältömarkkinointi - hakukoneoptimointi

Sisältömarkkinointi on suurelta osin hakukoneoptimointia eli SEO-sisällöntuotantoa. Ja hakukoneoptimointi on pääasiassa sisältömarkkinointia. Kokonaisvaltaisen hakukoneoptimoinnin hyödyt saavutat myös sisältömarkkinoinnilla, joka keskittyy blogiteksteihin ja verkkosivujen sisältöihin.

Sisältömarkkinointi hakukoneoptimointi

Kuva: Sisältömarkkinointi ja hakukoneoptimointi ovat osin päällekkäisiä - SEO-sisällöntuotanto on iso osa molempia.

 

Sisältöstrategiassa iso lohko pitää aina varata SEO-strategialle. Se on suunnitelma valittujen avainsanojen ympärille tuotettavasta sisällöstä, jotta verkkosivujen sijoitus hakukoneissa nousee mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta sisältömarkkinoinnin ROI olisi hyvä, pelkkä verkkosivuliikenne ei riitä. Sisältömarkkinoinnissa olennaista on hankkia liidejä ja konversioita, yhteydenottoja ja myyntiä. Tähän pääset myyvällä copywritingilla ja ostopolkujen suunnittelulla.

Sujuva sisältökokemus verkkosivuillasi on ensiarvoisen tärkeä, sille se houkuttelee potentiaalisen asiakkaasi viipymään sivuilla pidempään ja tulemaan uudelleen. Käyttäjäkokemus on vahvasti yhteydessä konversioon ja asiakasuskollisuuteen. Siksi sisältömarkkinointiin kuuluu myös verkkosivujen ja sisällön auditointi.

Lue myös: Hakukoneoptimointi [OSTAJAN OPAS 2024]

Mitä hyötyä on sisältömarkkinoinnista? 

Sisältömarkkinoinnin avulla voit rakentaa yrityksesi brändiä ja tunnettuutta, parantaa asiakassuhteitasi sekä lisätä myyntiäsi.

Ihmiset sekä tietoisesti hakevat että sattumalta ajautuvat sellaisten sisältöjen äärelle, joka heitä kiinnostaa syystä tai toisesta. Sisältö on silloin "arvokasta". Arvokkaan sisällön kautta osa ihmisistä kiinnostuu myös sisällön tuottaneesta yrityksestä tai brändistä, ja sitä kautta yrityksen palvelusta tai tuotteesta.

 • Sisältömarkkinointi on yrityksesi kanava olla suorassa vuorovaikutuksessa erilaisten kohderyhmien kanssa. Hyvällä sisällöllä voit vastata asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kysymyksiin, tarjota heille arvokasta tietoa ja niitä kuuluisia "ratkaisuja ongelmiin". Ratkaisu ongelmaan voi olla esimerkiksi tunnetarpeen tyydyttäminen – jota ei ehkä kannata kuvailla samoin kuin jotain ohjelmistopalvelua.
 • Asiantuntevalla ja hyödyllisellä sisällöllä voit luoda luottamusta yritykseesi ja yrityksesi tuotteisiin tai palveluihin. Tunteisiin vetoavalla sisällöllä voit muovata brändimielikuvaa ja auttaa emotionaalisen siteen syntymistä yrityksesi ja asiakkaasi välille. Luottamus ja kiintymys ovat suorassa yhteydessä asiakasuskollisuuteen: sisältöjen pariin saavutaan yhä uudelleen, mikä puolestaan voi johtaa kasvavaan myyntiin
 • Loistava sisältö on keino erottua kilpailijoista erityisesti kilpaillussa markkinassa. Myös pienemmät ja aloittavat yritykset voivat hyötyä juuri sisältömarkkinoinnista, sillä pienelläkin budjetilla on mahdollista tehdä tehokasta ja tuottoisaa sisältömarkkinointia ja vahvistaa omaa asiantuntijakuvaa.
 • SEO-sisältöihin keskittyvä sisältömarkkinointi tuo näkyvyyttä hakukoneista ja kasvattaa liikennettä verkkosivuille sekä tuottaa lisää liidejä, tarjouspyyntöjä, yhteydenottoja ja myyntiä. Orgaanista eli ilmaista kävijäliikennettä tuova sisältömarkkinointi vähentää maksetun mainonnan tarvetta ja hyödyttää ihan kaikkea yrityksesi markkinointia.

Sisältömarkkinointi digimarkkinoinnissa ja RACE-malli

Kuva: Sisältömarkkinointi digimarkkinoinnissa ja RACE-malli. Sisältömarkkinointi on dynaamista, liiketoiminnan tavoitteisiin ja kohderyhmän tarpeisiin perustuvaa ja iso osa koko yrityksen digimarkkinointia.

Lue myös: Sisältömarkkinointi 2024 - 10 parasta vinkkiä 

Mitä on sisällöntuotanto? 

Sisällöntuotanto tarkoittaa järjestelmällistä informaation luomista ennalta määritellyille kohderyhmille. Kaupallisessa kontekstissa kohderyhmät ovat yhtä kuin asiakkaasi ja potentiaaliset asiakkaasi. Sisältöjen tarkoituksena on informoida ja luoda yhteys valittuun kohderyhmään.

Sisältöjä ovat esimerkiksi blogikirjoitukset, verkkosivujen sisällöt, sähköpostiviestit ja uutiskirjeet, e-Kirjat, videot, somepostaukset, kampanjasivut, infograafit ja asiantuntijaesseet sekä erilaiset raportit ja tutkimukset. Sisällöt ovat tyyliltään tyypillisesti viihdyttäviä, kouluttavia, informatiivisia tai kaupallisia.

 • Viihteellinen sisältö on usein tarinamuotoista ja kuvailevaa. Sen tavoitteena on erityisesti tunneyhteyden luominen yleisöön. Viihdesisällöissä on yleensä jokin henkilöhahmo tai sankari (siis pääosan esittäjä, eikä Batman (vaikka periaatteessa aina kannattaa olla Batman)).
 • Koulutukselliset sisällöt tähtäävät usein asiantuntijuuden esiin tuomiseen. Niissä on olennaista käsitellä väitteitä tutkimukseen tai muuhun dataan perustuen. Koulutukselliset sisällöt pyrkivät objektiivisuuteen, eivätkä niinkään mielipiteisiin.
 • Informatiiviset sisällöt saattavat kuulua myös journalistisiin sisältöihin, jotka eivät ole markkinointia. Esimerkiksi uutiset, jotka kertovat äskettäisistä maailman tapahtumista tai vaikkapa yrityksen johdon vaihtumisesta ovat viestintää.
 • Puhtaasti kaupalliset sisällöt tähtäävät ennen kaikkea ostoprosessiin ja myymiseen.

Sisällöntuotanto on ensisijaisesti kirjoittamista. Lopputulos voi olla vaikkapa video, mutta sisältöjen luominen alkaa aina (käsi)kirjoittamisesta. Jotta saat hyviä sisältöjä, sinun pitää olla hyvä kirjoittaja.

Sisältömarkkinointi on erityisen paljon viestintätaitoja vaativaa markkinointia. Jos haluat onnistua sisältömarkkinoinnissa, keskity konkretiaan ja hyvään suomen kieleen.

 • Esimerkki: Yrityksesi myy kahvimukeja. Älä myy asiakkaallesi "ratkaisua ongelmaan", koska myyntipuhe tulee sanoittaa ratkaisuna ongelmaan. Myy mieluummin vaikkapa kätevää kahvimukia, jossa kahvi pysyy kuumana mutta sormet eivät pala.
 • Jos et ole tottunut kirjoittamiseen, se voi tuntua haastavalta. Et ehkä keksi mitään, mitä kirjoittaa. Tai saatat muotoilla yhtä lausetta tunnin saamatta sitä sittenkään mieleiseksi. Ammattikirjoittajat kirjoittavat tehokkaasti ja virheettömästi ja tuottavat yhdestä aiheesta useita sisältöjä konteksti huomioiden.

Hyviä uutisia: hyväksi kirjoittajaksi voi oppia ja tyhjän paperin syndroomaa helpottaa tekoälyn käyttö sisällöntuotannossa. Tekoälyn tuotoksia visioimaan, ohjaamaan ja kritisoimaan tarvitaan kuitenkin ihmistä – tekoäly tuppaa suoltamaan juuri sitä ei-konkreettista höttöä, jota haluat ehdottomasti välttää sisältömarkkinoinnissasi.

Hallitse eri sisältölajit ja kirjoitustyylit

Kun teet sisältöjä, mitä aina ensimmäiseksi, mitä haluat sanoa, miksi ja kenelle. Valitse vasta sen jälkeen formaatit, kanavat ja viestinnän tyyli. 

 • Verkkoon ja blogeihin kirjoittaminen on oma taiteenlajinsa. SEO-sisällöntuotanto vaatii hakukoneoptimoinnin osaamisen, johon kuuluu muun muassa avainsanatutkimus ja hakuintention ymmärtäminen. Verkkosivujen sisällöntuotanto pitää osata tehdä rakenteellisesti oikein ja huomioida verkkosivujen sisällön suunnittelu. Liiallinen avainsanojen käyttö voi johtaa epäselvään tai tympeään tekstiin ja kehnoon lukukokemukseen.
 • Painetun median sisällöissä avainsanoja tärkeämpää on rikas kieli ja mielikuvien herättäminen. Kappaleet voivat olla pidempiä ja tyyli kokeilevaa. Silti painetussakin tekstissä rakenne ja viestin selkeys nappaavat tärkeysjärjestyksen ykköspaikan.
 • Videosisällöntuotanto tarjoaa eniten ilmaisun vapautta. Audiovisuaalisten elementtien avulla videosisällöt voidaan rakentaa kaikkein parhaiten tunteisiin vetoaviksi. Tarinankerronta rakastaa videoformaattia.

Vaikka eri sisällöntuotannon lajit eroavat toisistaan, kaikissa olennaista on viesti: tavoittaako viestisi oikean yleisön? Voit kirjoittaa resonoivaa sisältöä vain tuntemalla hyvin lukijasi eli asiakkaasi.

Mikä on sisältöstrategia?

Sisältöstrategia on suunnitelma, joka kattaa kaiken sen, mitä yrityksesi luo, julkaisee ja jakaa (pääasiassa) verkkosivustoillaan ja sosiaalisen median kanavissaan sekä tapauksesta riippuen erilaisissa offline-yhteyksissä (josta sisältö saattaa päätyä digitaalisille alustoille). Siihen kuuluvat sisällöntuotantoprosessi, sisältöjen hallinta ja jakelu, sekä tavoitteiden asettaminen ja analysointi.

Hyvä sisältöstrategia perustuu yrityksen tavoitteisiin sekä kohderyhmän tarpeisiin ja mieltymyksiin, ja se auttaa yritystäsi erottumaan kilpailijoista. Sisältöstrategian tarkoituksena on varmistaa, että yrityksesi sisällöt ovat johdonmukaisia, merkityksellisiä ja vaikuttavia.

Sisältöstrategia on suunnitelma siitä, miksi ja miten käytät sisältöjä asiakkaiden houkuttelemiseksi ja liiketoimintatavoitteidesi saavuttamiseksi. 

Termejä "sisältöstrategia" ja "sisältömarkkinointistrategia" käytetään usein synonyymeinä, mutta toisinaan niillä kuvaillaan vähän eri kokonaisuuksia. Hiuksia halkaistaan sillä tavalla, että sisältömarkkinointistrategialla viitataan suppeammin vain markkinointiin ja laajemmaksi ymmärretyssä sisältöstrategiassa erotetaan yrityksen eri toiminnot myynnistä tuotantoon.

Kaiken lisäksi sisältöstrategialla ja sisältömarkkinointistrategialla tarkoitetaan yleensä organisaation digitaalista markkinointia. Valtaosa sisällöistä onkin usein digitaalisessa muodossa, mutta ei suinkaan kaikki.

Käytän mieluiten termiä sisältöstrategia, sillä kaikkea strategista toimintaa kannattaa lähtökohtaisesti miettiä organisaatiotasolla, onlinesta offlineen ja takaisin. Eikä sisältömarkkinointia voi esimerkiksi tehdä ilman myyntiä - ainakaan silloin, jos sisältömarkkinoinnilla tavoitellaan myynnin kasvua.

Sisältöstrategia vastaa kysymyksiin:

 • miksi yrityksesi pitäisi tuottaa sisältöä,
 • kenelle sisältösi on suunnattu ja
 • miten sisältöä pitäisi tuottaa ja jakaa.

Sisältöstrategia kertoo tavoitteesi ja keinot tavoitteidesi saavuttamiseksi – miten sisällöt auttavat saavuttamaan liiketoimintasi tavoitteet. 

Lue myös: Mikä on sisältöstrategia ja miksi tarvitset sen jo tänään?

Miten teet sisältöstrategian? 

Tuloksellinen sisältöstrategia on asiakas- ja liiketoimintalähtöinen. Sen tekemiseen kannattaa varata reilusti aikaa. Hyvin tehty sisältöstrategia tekee sisällöntuotannosta sujuvaa ja varmistaa, että sisältömarkkinointi tuo tuloksia.

 1. Aloita sisältöstrategian luominen määrittelemällä tavoitteet. Miksi haluat luoda sisältöjä ja mitä haluat niiden avulla saavuttaa? Mikä on liiketoimintasi tavoite ja miten sisällöt tukevat tätä tavoitetta? Haluatko kasvattaa liikennettä verkkosivuillesi, lisätä myyntiä tai rakentaa brändiäsi?
 2. Selvitä seuraavaksi resurssit. Arvioi, millaisia resursseja sisällöntuotanto vaatii, kuten henkilöstöä, aikaa, rahaa, osaamista tai teknisiä työkaluja. Esimerkiksi: kuka kirjoittaa blogitekstit ja millä ajalla? Rajaa tarpeen mukaan tavoitteitasi vain tärkeimpiin.
 3. Määrittele kohderyhmäsi tai luo ostopersoonat (tai käytä yrityksesi aiemmin määriteltyjä persoonia). Kuka tai ketkä kuuluvat kohderyhmääsi? Millaisia sisältöjä he arvostavat ja mitä he haluavat lukea? Selvitä myös, missä kanavissa he viettävät aikaa.
 4. Analysoi aiemmat sisältösi eli tee sisällön auditointi. Selvitä mitkä sisällöt ovat olleet suosittuja ja millaisia sisältöjä halutaan jakaa. Tarkastele myös kanavien vaikutusta sisältöjen kulutukseen.
 5. Valitse tärkeimmät kanavat kohderyhmäsi ja resurssiesi mukaan. Mitkä ovat tärkeimmät kanavat, joissa lukijasi ovat? Jos resurssisi ovat rajalliset, älä yritä ylläpitää jokaista mahdollista somekanavaa, vaan valitse itsellesi parhaat, kuten blogi, verkkosivusto tai sähköposti.
 6. Määrittele sisältötyypit kohderyhmien, resurssien ja kanavien mukaan. Minkälaisia sisältöjä haluat tai osaat tuottaa? Blogikirjoituksia, somepostauksia, videoita vai jotain muuta? Huomioi kohderyhmäsi mieltymykset ja liiketoiminnan tavoitteet.
 7. Suunnittele päätasolla sisältöjen aiheet tai kategoriat. Listaa tavoitteiden kannalta sekä yleisösi kannalta relevantit aiheet. Tee perusteellinen avainsanatutkimus ja katso, mitä kilpailijasi tekevät. Hakusanatutkimus saattaa olla ratkaisevin tekijä sisältömarkkinointisi onnistumisessa.
 8. Suunnittele julkaisuaikataulu sekä tuotantoaikataulu. Kuinka usein uutta sisältöä olisi hyvä julkaista? Millaista aikataulua pystyt pitämään yllä omilla resursseillasi? Suunnittele tarkasti, milloin ja miten sisältöjä tuotetaan.
 9. Suunnittele, miten seuraat ja mittaat sisältöjesi onnistumista. Seuraa säännöllisesti, miten erilaiset sisällöt menestyvät ja mitä vaikutuksia niillä on ollut liiketoiminnan tavoitteisiisi. Analysoi, mitkä sisällöt toimivat parhaiten ja mikä sisältöjen julkaisutapa toimii kohderyhmässäsi parhaiten.
 10. Muokkaa ja kehitä sisältöstrategiaa aina tarvittaessa.

Lue myös: 7 askelta tehokkaan sisältöstrategian luomiseen

Miten laadit sisällöntuotantosuunnitelman?

Sisällöntuotantosuunnitelma on tarkka suunnitelma siitä, miten toteutat sisältöstrategiaasi käytännössä. Toisin sanottuna: mitä sisältöä tuotat, miten ja milloin julkaiset ja jakelet sisältöjäsi, ja miten seuraat sisältöjesi onnistumista tavoitteissaan.

Sisällöntuotantosuunnitelmassa kaikki tuottamasi sisältö on osa suurempaa kokonaisuutta, jonka keskellä on lukijasi (eli asiakkaasi tai mahdollinen asiakkaasi). Kun teet pohjatyön hyvin, jokainen sisältöpalanen on jollain tavalla ’arvokas’. Ilman yleisön määrittelyä (esim. persoonat ja heidän tavoitteensa) sisällöntuotannosta tulee epämääräistä hakuammuntaa, joka harvoin osuu mihinkään maaliin.

 • Aloita sisällöntuotannon suunnittelu käymällä läpi ostopolku ja asiakaspolku. Kuvaile yleisösi erilaiset tarpeet polkujen kaikissa vaiheissa ja mieti, miten sisällön (informaation, mielikuvan, rohkaisun jne.) avulla voit auttaa henkilöä eteenpäin. Hyvä ja toimiva sisältö ei ainoastaan vastaa kysymyksiin, vaan jättää myös jollain tavalla positiivisen tunteen. Tätä kutsutaan myös odotuksien ylittämiseksi.
 • Määrittele seuraavaksi tavoitteet jokaiselle sisällölle tai sisältökokonaisuudelle. Mitä haluat saavuttaa kyseisellä sisällölläsi? Haluatko kasvattaa sähköpostilistaasi, tai lisätä jonkun tietyn tuotteen myyntiä?
 • Määrittele kohderyhmä(t), kanava(t) ja sisältötyypit kullekin sisällölle tai sisältökokonaisuudelle. Jos kirjoitat vaikkapa blogikirjoituksen, toimisiko se hyvin myös podcastina tai infograafina? Huomioi kohderyhmäsi mieltymykset ja sisältöjen tavoitteet.
 • Suunnittele sisältöjen otsikot, pääpointit ja avainsanat. Muotoile tavoitteiden kannalta sekä yleisösi kannalta houkuttelevat ja tehokkaat otsikot jokaiselle sisältöpalaselle. Tee avainsanatutkimus viimeistään tässä vaiheessa, jotta tiedät, mitä kirjoitat otsikkoon.
 • Suunnittele julkaisuaikataulu ja luo vuosikello tms. parhaiten omaan käyttöösi sopivalla alustalla/ohjelmalla (saatat pärjätä ihan vain Excelilläkin). Aloita tärkeimmistä ja/tai suurimmista asioista (aikaan sidotut tapahtumat, tuottoisimmat palvelut/tuotteet, liiketoiminnan päätavoitteet jne.) sijoittamalla niihin liittyvät sisällöt ensin kalenteriin. Merkitse kalenteriin jokaisen sisällön tuotantoaikataulu.
 • Luo sisältöjä varastoon riittävästi. Tee ainakin luonnoksia muutamaksi viikoksi eteenpäin, jotta et joudu ’tyhjän paperin paniikkiin’.
 • Seuraa, mittaa, analysoi ja kehitä. Seuraa sisältöjen menestymistä ja mittaa niiden vaikutusta tavoitteidesi kannalta. Analysoi, mitkä sisällöt toimivat parhaiten ja mikä sisältöjen julkaisutapa toimii kohderyhmässäsi parhaiten. Muokkaa sisältöstrategiaa ja sisältöjä sekä päivitä sisältökalenteria aina tarvittaessa.

Yhteenveto 

Sisältömarkkinoinnin avulla voit tarjota hyödyllistä tietoa ja viihdettä nykyisille asiakkaillesi sekä erityisesti houkutella uusia potentiaalisia asiakkaita tutustumaan yritykseesi ja palveluihisi. Sisältömarkkinointi on yksi tehokkaimmista markkinointikeinoista.

Jos omat resurssisi eivät riitä koko sisältömarkkinoinnin tekemiseen, sisällöntuotannon ulkoistus tulokselliselle sisältömarkkinointitoimistolle on hyvä ratkaisu. Laadukas sisältö nimittäin maksaa itsensä takaisin.

Mietityllä sisältöstrategialla varmistat, että teet oikeita asioita oikealla tavalla saavuttaaksesi liiketoimintasi tavoitteet pidemmällä aikavälillä. Hyvä sisältöstrategia on dynaaminen prosessi, joka paranee askel askeleelta. Tekoälyn yleistymisen myötä tarve strategisesti mietityille ja loistaville, erottuville sisällöille tulee kasvamaan. 

Jos haluat onnistua sisältömarkkinoinnissa, ota haltuun tärkein:

 • Panosta siihen, että tunnet oikeasti yleisösi etkä vain arvaa.
 • Investoi perusteelliseen sisältöstrategiaan.
 • Kehitä sisältömarkkinointiasi jatkuvasti datan perusteella.

Tutustu sisältömarkkinoinnin palveluihimme ja ota meihin yhteyttä, kun haluat saavuttaa kaikki sisältömarkkinoinnin hyödyt ja pitkäkestoisia tuloksia. Yrityksesi tilanteen ja tarpeiden kartoitus sekä kehittämissuunnitelma on aina maksuton.

Me uskomme asiakas- ja liiketoimintalähtöiseen tekemiseen, joka tuo asiakkaallemme parhaat tulokset.

***

ÁJAR on etevä digitoimisto ja mainio sisältömarkkinointitoimisto Helsingistä – olemme markkinoinnin kumppani laadukkaille brändeille ja yrityksille ympäri Suomen. Ydinosaamistamme on strateginen sisältömarkkinointi ja huippulaadukas SEO-sisällöntuotanto.


sisältömarkkinointi, hakukoneoptimointi, sisältöstrategia, sisällöntuotanto, sisältömarkkinointitoimisto, sisältötoimisto
Piditkö lukemastasi? Laita hyvä kiertämään!
Aino

AINO on digin, viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen sekä ÁJAR Creative Digitalin luotsi. Digi- ja sisältömuotoilija, suhtautuu intohimoisesti selkeyteen ja käytettävyyteen. Auttaa sinua matkallasi kohti merkityksellistä brändiä, tehokkaita sisältöjä, elämyksellisiä verkkopalveluita ja aidosti parempaa bisnestä.

VARAA TAPAAMINEN