Mitä on sisältömarkkinointi? Näin onnistut ja teet tuloksia

AinoAino // 5.1.2024

Onnistunut sisältömarkkinointi on hunajapurkki asiakkaallesi ja kultakaivos yrityksellesi. Kun teet loistavan sisältöstrategian ja saat sisällöntuotannon rullaamaan, teet tulosta nyt ja ikuisesti.

Jos googlaat ”mitä on sisältömarkkinointi” tai ”miten tehdään sisältöstrategia”, eteesi paukahtaa satoja blogipostauksia, jotka vilisevät termejä ja epämääräisiä markkinoinnin iskulauseita. 

Esimerkiksi Content Marketing Institute määrittelee sisältömarkkinoinnin seuraavasti (sanasta sanaan suomennos):

”Sisältömarkkinointi on markkinointitekniikka, jossa luodaan ja jaetaan relevanttia ja arvokasta sisältöä ennakolta selkeästi määritellyn ja ymmärretyn kohdeyleisön houkuttelemiseksi, hankkimiseksi ja sitouttamiseksi – tavoitteena ajaa asiakkaat käyttäytymään tuottavasti.” 

Sisältömarkkinointi on erityisen paljon viestintätaitoja vaativaa markkinointia. Nyt kun haluat onnistua sisältömarkkinoinnissa, keskity konkretiaan ja hyvään suomen kieleen.

Esimerkki: Yrityksesi myy kahvimukeja. Älä myy asiakkaallesi "ratkaisua ongelmaan", koska myyntipuhe tulee sanoittaa ratkaisuna ongelmaan. Myy mieluummin vaikkapa kätevää kahvimukia, jossa kahvi pysyy kuumana mutta sormet eivät pala.

Tekoälyn myötä digitaalisen tuuban määrä on kasvanut eksponentiaalisesti. Yritykselläsi on todellakin tuhannen taalan paikka erottua ja onnistua sisältömarkkinoinnissa!

Tästä artikkelista löydät olennaiset neuvot sisältömarkkinoinnin aloittamiseen:

 • Mitä on sisältömarkkinointi?
 • Mitä hyötyä on sisältömarkkinoinnista?
 • Mitä on sisällöntuotanto?
 • Mikä on sisältöstrategia?
 • Miten teet sisältöstrategian?
 • Miten laadit sisällöntuotantosuunnitelman?

Mitä on sisältömarkkinointi?

Sisältömarkkinointi on strategista eli tavoitteellista markkinointia, joka keskittyy käyttäjän (lukijan, asiakkaan, mahdollisen asiakkaan, ihmisen) näkökulmasta arvokkaan ja relevantin sisällön jakamiseen ja markkinointiin. Sen keskeisenä tarkoituksena on hankkia asiakkaita ja tuottaa kannattavaa liiketoimintaa. 

Sisältömarkkinoinnissa olennaista on tarjota kaikenlaista tietoa ja hyötyä yleisölle sen sijaan että esiteltäisiin suoraan vain yrityksen tai organisaation tuotteita ja palveluita.

Sisällön hyödyllisyyden ja arvokkuuden voi täysin arvioida vain sen käyttäjä.

Sisältömarkkinointia tehdään esimerkiksi blogikirjoitusten, sosiaalisen median postausten, infografiikkojen tai videoiden avulla. Myös erilaiset asiakaslehdet (usein yhä printtiversioina) ovat täynnä sisältömarkkinointia.

Sisältömarkkinointia käytetään erityisesti digitaalisen markkinoinnin keinona, mutta sisällöt eivät suinkaan rajoitu vain digitaaliseen ympäristöön. Sisältömarkkinointi ei myöskään korvaa kaikkea perinteistä markkinointia, vaan se on yksi tehokas markkinointikeino muiden joukossa.

Mitä hyötyä on sisältömarkkinoinnista? 

Sisältömarkkinoinnin avulla voit rakentaa yrityksesi brändiä ja tunnettuutta, parantaa asiakassuhteitasi sekä lisätä myyntiäsi. Jos kaipaat jotain näistä, lue eteenpäin!

Ihmiset sekä tietoisesti hakevat että sattumalta ajautuvat sellaisten sisältöjen äärelle, joka heitä kiinnostaa syystä tai toisesta. Sisältö on silloin "arvokasta".

Arvokkaan sisällön kautta osa ihmisistä kiinnostuu myös sisällön tuottaneesta yrityksestä tai brändistä, ja sitä kautta yrityksen palvelusta tai tuotteesta.

Sisältömarkkinointi on yrityksesi kanava olla suorassa vuorovaikutuksessa erilaisten kohderyhmien kanssa. Hyvällä sisällöllä voit vastata asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kysymyksiin, tarjota heille arvokasta tietoa ja niitä kuuluisia "ratkaisuja ongelmiin". Ratkaisu ongelmaan voi olla esimerkiksi tunnetarpeen tyydyttäminen – jota ei ehkä kannata kuvailla samoin kuin jotain SaaS-tuotetta.

Asiantuntevalla ja hyödyllisellä sisällöllä voit luoda luottamusta yritykseesi ja yrityksesi tuotteisiin tai palveluihin. Tunteisiin vetoavalla sisällöllä voit muovata brändimielikuvaa ja auttaa emotionaalisen siteen syntymistä yrityksesi ja asiakkaasi välille. Luottamus ja kiintymys ovat suorassa yhteydessä asiakasuskollisuuteen: sisältöjen pariin saavutaan yhä uudelleen, mikä puolestaan voi johtaa kasvavaan myyntiin.

Loistava sisältö on keino erottua kilpailijoista erityisesti kilpaillussa markkinassa. Myös pienemmät ja aloittavat yritykset voivat hyötyä juuri sisältömarkkinoinnista, sillä pienelläkin budjetilla on mahdollista tehdä tehokasta ja tuottoisaa sisältömarkkinointia ja vahvistaa omaa asiantuntijakuvaa.

Lue myös: Sisältömarkkinointi 2024 - 10 parasta vinkkiä 

Mitä on sisällöntuotanto? 

Sisällöntuotanto tarkoittaa järjestelmällistä informaation luomista ennalta määritellyille kohderyhmille. Kaupallisessa kontekstissa kohderyhmät ovat yhtä kuin asiakkaasi ja potentiaaliset asiakkaasi. Sisältöjen tarkoituksena on informoida ja luoda yhteys valittuun kohderyhmään.

Sisältöjä ovat esimerkiksi blogikirjoitukset, verkkosivujen sisällöt, sähköpostiviestit ja uutiskirjeet, e-Kirjat, videot, somepostaukset, kampanjasivut, infograafit ja asiantuntijaesseet sekä erilaiset raportit ja tutkimukset. Sisällöt ovat tyyliltään tyypillisesti viihdyttäviä, kouluttavia, informatiivisia tai kaupallisia.

 • Viihteellinen sisältö on usein tarinamuotoista ja kuvailevaa. Sen tavoitteena on erityisesti tunneyhteyden luominen yleisöön. Viihdesisällöissä on yleensä jokin henkilöhahmo tai sankari (siis pääosan esittäjä, eikä Batman (vaikka periaatteessa aina kannattaa olla Batman)).
 • Koulutukselliset sisällöt tähtäävät usein asiantuntijuuden esiin tuomiseen. Niissä on olennaista käsitellä väitteitä tutkimukseen tai muuhun dataan perustuen. Koulutukselliset sisällöt pyrkivät objektiivisuuteen, eivätkä niinkään mielipiteisiin.
 • Informatiiviset sisällöt saattavat kuulua myös journalistisiin sisältöihin, jotka eivät ole markkinointia. Esimerkiksi uutiset, jotka kertovat äskettäisistä maailman tapahtumista tai vaikkapa yrityksen johdon vaihtumisesta ovat viestintää.
 • Puhtaasti kaupalliset sisällöt tähtäävät ennen kaikkea ostoprosessiin ja myymiseen.

Sisällöntuotanto on ensisijaisesti kirjoittamista. Lopputulos voi olla vaikkapa video, mutta sisältöjen luominen alkaa aina (käsi)kirjoittamisesta. Jotta saat hyviä sisältöjä, sinun pitää olla hyvä kirjoittaja.

Jos et ole tottunut kirjoittamiseen, se voi tuntua haastavalta. Et ehkä keksi mitään, mitä kirjoittaa. Tai saatat muotoilla yhtä lausetta tunnin saamatta sitä sittenkään mieleiseksi. Ammattikirjoittajat kirjoittavat tehokkaasti ja virheettömästi ja tuottavat yhdestä aiheesta useita sisältöjä konteksti huomioiden.

Hyviä uutisia: hyväksi kirjoittajaksi voi oppia ja tyhjän paperin syndroomaan on tarjolla avuksi muun muassa ChatGPT. Tekoälyn tuotoksia visioimaan, ohjaamaan ja kritisoimaan tarvitaan kuitenkin ihmistä – tekoäly tuppaa suoltamaan juuri sitä ei-konkreettista höttöä, jota haluat ehdottomasti välttää sisältömarkkinoinnissasi.

Hallitse eri sisältölajit ja kirjoitustyylit

Kun teet sisältöjä, mitä aina ensimmäiseksi, mitä haluat sanoa, miksi ja kenelle. Valitse vasta sen jälkeen formaatit, kanavat ja viestinnän tyyli. 

 • Verkkoon ja blogeihin kirjoittaminen on oma taiteenlajinsa. Olennaisia asioita verkkoteksteissä on tekstin palastelu pieniin osiin sekä linkitys ja suhde muihin teksteihin. Tarvitset myös oikeanlaisia hakusanoja, mutta et saa tunkea tekstejäsi täyteen avainsanoja hakukoneita varten. Liiallinen avainsanojen käyttö voi johtaa epäselvään tai tympeään tekstiin ja kehnoon lukukokemukseen.
 • Painetun median sisällöissä avainsanoja tärkeämpää on rikas kieli ja mielikuvien herättäminen. Kappaleet voivat olla pidempiä ja tyyli kokeilevaa. Silti painetussakin tekstissä rakenne ja viestin selkeys nappaavat tärkeysjärjestyksen ykköspaikan.
 • Videosisällöntuotanto tarjoaa eniten ilmaisun vapautta. Audiovisuaalisten elementtien avulla videosisällöt voidaan rakentaa kaikkein parhaiten tunteisiin vetoaviksi. Tarinankerronta rakastaa videoformaattia.

Vaikka eri sisällöntuotannon lajit eroavat toisistaan, kaikissa olennaisinta on viesti: tavoittaako viestisi oikean yleisön? Miten viestisi voidaan tulkita erilaisissa yleisöissä? Voit kirjoittaa resonoivaa sisältöä vain tuntemalla hyvin lukijasi.

Mikä on sisältöstrategia?

Sisältöstrategia on suunnitelma, joka kattaa kaiken sen, mitä yrityksesi luo, julkaisee ja jakaa (pääasiassa) verkkosivustoillaan ja sosiaalisen median kanavissaan sekä tapauksesta riippuen erilaisissa offline-yhteyksissä (josta sisältö saattaa päätyä digitaalisille alustoille). Siihen kuuluvat sisällöntuotantoprosessi, sisältöjen hallinta ja jakelu, sekä tavoitteiden asettaminen ja analysointi.

Hyvä sisältöstrategia perustuu yrityksen tavoitteisiin sekä kohderyhmän tarpeisiin ja mieltymyksiin, ja se auttaa yritystäsi erottumaan kilpailijoista. Sisältöstrategian tarkoituksena on varmistaa, että yrityksesi sisällöt ovat johdonmukaisia, merkityksellisiä ja vaikuttavia.

Sisältöstrategia on yksinkertaisesti suunnitelma siitä, miksi ja miten käytät sisältöjä asiakkaiden houkuttelemiseksi ja liiketoimintatavoitteidesi saavuttamiseksi. 

Termejä "sisältöstrategia" ja "sisältömarkkinointistrategia" käytetään usein synonyymeinä, mutta toisinaan niillä kuvaillaan vähän eri kokonaisuuksia. Hiuksia halkaistaan sillä tavalla, että sisältömarkkinointistrategialla viitataan suppeammin vain markkinointiin ja laajemmaksi ymmärretyssä sisältöstrategiassa erotetaan yrityksen eri toiminnot myynnistä tuotantoon.

Kaiken lisäksi sisältöstrategialla ja sisältömarkkinointistrategialla tarkoitetaan yleensä organisaation digitaalista markkinointia. Valtaosa sisällöistä onkin usein digitaalisessa muodossa, mutta ei suinkaan kaikki.

Käytän mieluiten termiä sisältöstrategia, sillä kaikkea strategista toimintaa kannattaa lähtökohtaisesti miettiä organisaatiotasolla, onlinesta offlineen ja takaisin. Eikä sisältömarkkinointia voi esimerkiksi tehdä ilman myyntiä - ainakaan silloin, jos sisältömarkkinoinnilla tavoitellaan myynnin kasvua.

Sisältöstrategia vastaa kysymyksiin:

 • miksi yrityksesi pitäisi tuottaa sisältöä,
 • kenelle sisältösi on suunnattu ja
 • miten sisältöä pitäisi tuottaa ja jakaa.

Sisältöstrategia kertoo tavoitteesi ja keinot tavoitteidesi saavuttamiseksi – miten sisällöt auttavat saavuttamaan liiketoimintasi tavoitteet. 

Lue myös: 7 askelta tehokkaan sisältöstrategian luomiseen

Miten teet sisältöstrategian? 

 1. Aloita sisältöstrategian luominen määrittelemällä tavoitteet. Miksi haluat luoda sisältöjä ja mitä haluat niiden avulla saavuttaa? Mikä on liiketoimintasi tavoite ja miten sisällöt tukevat tätä tavoitetta? Haluatko kasvattaa liikennettä verkkosivuillesi, lisätä myyntiä tai rakentaa brändiäsi?
 2. Selvitä seuraavaksi resurssit. Arvioi, millaisia resursseja sisällöntuotanto vaatii, kuten henkilöstöä, aikaa, rahaa, osaamista tai teknisiä työkaluja. Esimerkiksi: kuka kirjoittaa blogitekstit ja millä ajalla? Rajaa tarpeen mukaan tavoitteitasi vain tärkeimpiin.
 3. Määrittele kohderyhmäsi tai luo persoonat (tai käytä yrityksesi aiemmin määriteltyjä persoonia). Kuka tai ketkä kuuluvat kohderyhmääsi? Millaisia sisältöjä he arvostavat ja mitä he haluavat lukea? Selvitä myös, missä kanavissa he viettävät aikaa.
 4. Analysoi aiemmat sisältösi eli tee sisällön auditointi. Selvitä mitkä sisällöt ovat olleet suosittuja ja millaisia sisältöjä halutaan jakaa. Tarkastele myös kanavien vaikutusta sisältöjen kulutukseen.
 5. Valitse tärkeimmät kanavat kohderyhmäsi ja resurssiesi mukaan. Mitkä ovat tärkeimmät kanavat, joissa lukijasi ovat? Jos resurssisi ovat rajalliset, älä yritä ylläpitää jokaista mahdollista somekanavaa, vaan valitse itsellesi parhaat, kuten blogi, verkkosivusto tai sähköposti.
 6. Määrittele sisältötyypit kohderyhmien, resurssien ja kanavien mukaan. Minkälaisia sisältöjä haluat tai osaat tuottaa? Blogikirjoituksia, somepostauksia, videoita vai jotain muuta? Huomioi kohderyhmäsi mieltymykset ja liiketoiminnan tavoitteet.
 7. Suunnittele päätasolla sisältöjen aiheet tai kategoriat. Listaa tavoitteiden kannalta sekä yleisösi kannalta relevantit aiheet. Tee huolellinen avainsanatutkimus ja katso, mitä kilpailijasi tekevät. Hakutermianalyysi saattaa olla ratkaisevin tekijä sisältömarkkinointisi onnistumisessa.
 8. Suunnittele julkaisuaikataulu sekä tuotantoaikataulu. Kuinka usein uutta sisältöä olisi hyvä julkaista? Millaista aikataulua pystyt pitämään yllä omilla resursseillasi? Suunnittele tarkasti, milloin ja miten sisältöjä tuotetaan.
 9. Suunnittele, miten seuraat ja mittaat sisältöjesi onnistumista. Seuraa säännöllisesti, miten erilaiset sisällöt menestyvät ja mitä vaikutuksia niillä on ollut liiketoiminnan tavoitteisiisi. Analysoi, mitkä sisällöt toimivat parhaiten ja mikä sisältöjen julkaisutapa toimii kohderyhmässäsi parhaiten.
 10. Muokkaa ja kehitä sisältöstrategiaa aina tarvittaessa.

Miten laadit sisällöntuotantosuunnitelman?

Sisällöntuotantosuunnitelma on tarkka suunnitelma siitä, miten toteutat sisältöstrategiaasi käytännössä. Toisin sanottuna: mitä sisältöä tuotat, miten ja milloin julkaiset ja jakelet sisältöjäsi, ja miten seuraat sisältöjesi onnistumista tavoitteissaan.

Sisällöntuotantosuunnitelmassa kaikki tuottamasi sisältö on osa suurempaa kokonaisuutta, jonka keskellä on lukijasi (eli asiakkaasi tai mahdollinen asiakkaasi). Kun teet pohjatyön hyvin, jokainen sisältöpalanen on jollain tavalla ’arvokas’. Ilman yleisön määrittelyä (esim. persoonat ja heidän tavoitteensa) sisällöntuotannosta tulee epämääräistä hakuammuntaa, joka harvoin osuu mihinkään maaliin.

 • Aloita sisällöntuotannon suunnittelu käymällä läpi ostopolku ja asiakaspolku. Kuvaile yleisösi erilaiset tarpeet polkujen kaikissa vaiheissa ja mieti, miten sisällön (informaation, mielikuvan, rohkaisun jne.) avulla voit auttaa henkilöä eteenpäin. Hyvä ja toimiva sisältö ei ainoastaan vastaa kysymyksiin, vaan jättää myös jollain tavalla positiivisen tunteen. Tätä kutsutaan myös odotuksien ylittämiseksi.
 • Määrittele seuraavaksi tavoitteet jokaiselle sisällölle tai sisältökokonaisuudelle. Mitä haluat saavuttaa kyseisellä sisällölläsi? Haluatko kasvattaa sähköpostilistaasi, tai lisätä jonkun tietyn tuotteen myyntiä?
 • Määrittele kohderyhmä(t), kanava(t) ja sisältötyypit kullekin sisällölle tai sisältökokonaisuudelle. Jos kirjoitat vaikkapa blogikirjoituksen, toimisiko se hyvin myös podcastina tai infograafina? Huomioi kohderyhmäsi mieltymykset ja sisältöjen tavoitteet.
 • Suunnittele sisältöjen otsikot, pääpointit ja avainsanat. Muotoile tavoitteiden kannalta sekä yleisösi kannalta houkuttelevat ja tehokkaat otsikot jokaiselle sisältöpalaselle. Tee avainsanatutkimus viimeistään tässä vaiheessa, jotta tiedät, mitä kirjoitat otsikkoon.
 • Suunnittele julkaisuaikataulu ja luo vuosikello tms. parhaiten omaan käyttöösi sopivalla alustalla/ohjelmalla (saatat pärjätä ihan vain Excelilläkin). Aloita tärkeimmistä ja/tai suurimmista asioista (aikaan sidotut tapahtumat, tuottoisimmat palvelut/tuotteet, liiketoiminnan päätavoitteet jne.) sijoittamalla niihin liittyvät sisällöt ensin kalenteriin. Merkitse kalenteriin jokaisen sisällön tuotantoaikataulu.
 • Luo sisältöjä varastoon riittävästi. Tee ainakin luonnoksia muutamaksi viikoksi eteenpäin, jotta et joudu ’tyhjän paperin paniikkiin’.
 • Seuraa, mittaa, analysoi ja kehitä. Seuraa sisältöjen menestymistä ja mittaa niiden vaikutusta tavoitteidesi kannalta. Analysoi, mitkä sisällöt toimivat parhaiten ja mikä sisältöjen julkaisutapa toimii kohderyhmässäsi parhaiten. Muokkaa sisältöstrategiaa ja päivitä sisältökalenteria aina tarvittaessa.

Yhteenveto 

Sisältömarkkinoinnin avulla voit tarjota hyödyllistä tietoa ja viihdettä nykyisille asiakkaillesi sekä erityisesti houkutella uusia potentiaalisia asiakkaita tutustumaan yritykseesi ja palveluihisi. Sisältömarkkinointi on yksi tehokkaimmista markkinointikeinoista. Jos omat resurssisi eivät riitä koko sisältömarkkinoinnin tekemiseen, voit hankkia myös laadukasta sisällöntuotantoa edullisella hinnalla, laadukas sisältö nimittäin maksaa itsensä takaisin.

Nerokkaalla sisältöstrategialla puolestaan varmistat, että teet oikeita asioita oikealla tavalla saavuttaaksesi liiketoimintasi tavoitteet pidemmällä aikavälillä. Hyvä sisältöstrategia on dynaaminen prosessi, joka paranee askel askeleelta.

Sisältömarkkinointi ja sisällöt eivät ole katoamassa mihinkään tekoälyn myötä vaan päinvastoin – tarve strategisesti mietityille ja loistaville, erottuville sisällöille tulee kasvamaan. Tuloksellisen sisältömarkkinoinnin varmistat pysymällä ajan hermolla ja panostamalla parhaisiin ajankohtaisiin sisältömarkkinoinnin toimenpiteisiin.

Jos haluat onnistua sisältömarkkinoinnissa, ota haltuun tärkein:

 • Panosta siihen, että tunnet oikeasti yleisösi etkä vain arvaa
 • Suunnittele etukäteen, jotta pysyt johdonmukaisena ja relevanttina
 • Seuraa, analysoi, kehitä, paranna – toista loputtomiin!

sisältömarkkinointi, sisältöstrategia, sisällöntuotanto, onnistunut sisältömarkkinointi, sisältömarkkinointitoimisto, sisältötoimisto
Piditkö lukemastasi? Laita hyvä kiertämään!
Aino

AINO on digin, viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen sekä ÁJAR Creative Digitalin luotsi. Digi- ja sisältömuotoilija, suhtautuu intohimoisesti selkeyteen ja käytettävyyteen. Auttaa sinua matkallasi kohti merkityksellistä brändiä, tehokkaita sisältöjä, elämyksellisiä verkkopalveluita ja aidosti parempaa bisnestä.

VARAA TAPAAMINEN