SEO-auditointi ja analyysi - mikä se on?

AinoAino // 10.7.2024

SEO-auditointi on verkkosivuston tutkimus, joka kertoo sivuston tilanteen hakukoneissa näkyvyyden kannalta. Analyysi tehdään ennen hakukoneoptimoinnin aloittamista.


Pohditko verkkosivujesi näkyvyyttä Googlessa, tai mietitkö, miten saat liikennettä nettisivuillesi? SEO-auditointi on analyysi, joka selvittää tehokkaasti sivustosi nykytilanteen. 

Tästä blogikirjoituksesta löydät kattavasti tietoa SEO-auditoinnista ja analyysista.

 

Mikä on SEO-auditointi?

SEO-auditointi (SEO-analyysi, SEO audit) tarkoittaa verkkosivujen tutkimusta, jossa selvitetään verkkosivujen ”Google-näkyvyys” ja sivuston kehityskohteet. Tutkimuksen tuloksena syntyy yleensä konkreettinen suunnitelma, jolla sivuston hakukonenäkyvyyttä voi parantaa.

Hakukoneoptimointi SEO toimii tehokkaasti vain silloin, kun se perustuu kunnolliseen tutkimukseen ja strategiaan.

Kuten varsinaisessa hakukoneoptimoinnissa, myös SEO-analyyseja voi tehdä eri tasoisina ja vain yhteen SEO:n osa-alueeseen keskittyen. Yleisintä on tehdä vain tekninen SEO-analyysi.

Astetta perusteellisemmissa SEO-analyyseissa kartoitetaan sisältöjen tasoa, laajuutta ja osuvuutta. Myös kevyt tai perusteellinen avainsanatutkimus on osa kattavampaa tutkimusta.

Edistyneissä ja laajemmissa tutkimuksissa kartoitetaan myös verkkosivuston käytettävyys ja käyttökokemus (UX).

Tekninen SEO-auditointi

Tekninen SEO-analyysi käy läpi verkkosivuston tilanteen ja hakukonenäkyvyyden teknisiltä osin. Se selvittää kaikki ongelmat, jotka saattavat heikentää sivuston näkyvyyttä Googlessa. Teknisessä osiossa käydään läpi muun muassa:

 • Indeksointiongelmat
 • Robots.txt -tiedosto
 • SSL-sertifikaatti
 • Latausnopeus
 • Responsiivisuus
 • Uudelleenohjaukset
 • Virheet
 • Strukturoitu data (Schema)
 • Rikkinäiset linkit
 • HTML-koodi

Vinkki: Jos et itse ole tekninen osaaja ja saat teknisen SEO:n auditoinnin raportin, et pysty yleensä toteuttamaan tarvittavia korjaustoimenpiteitä itse. Vaihtoehdoiksi jäävät pyytää verkkosivujesi ylläpitäjää tekemään korjaukset tai teettää työ digitoimistolla. Tällöin osa teknisistä korjauksista voi vaatia sen, että toimistolla on verkkosivustosi ylläpitojärjestelmän kehittämisen osaaja.

Avainsanatutkimus

Keskeiset avainsanat ja niiden tutkimus kuuluvat yleensä SEO-auditointiin, vaikka se painottuisi vain tekniseen osioon. Tätä kutsutaan nimellä kevyt hakusanatutkimus. Se tarkastelee millä hakusanoilla verkkosivustolle tullaan, miten sivusto sijoittuu, mitä ovat tärkeät avainsanat ja millaiset hakuvolyymit niillä on.

Perusteellinen avainsanatutkimus ei kuitenkaan sisälly käytännössä koskaan SEO-analyysiin, jos sitä ei ole erikseen mainittu. Kevytkin avainsanatutkimus sisältää yleensä 1-2 kilpailijaan vertailun sijoittumisessa.

Avaintutkimus-osio (kevyt) kertoo tilanteen ja suositukset verkkosivuston tärkeimmillä avainsanoilla sijoittumiseen.

Sisällön SEO-auditointi

Sivuston sisällön SEO-analyysi pureutuu syvemmälle verkkosivuston sisältöihin. Analyysissa tarkastellaan verkkosivujen informaatioarkkitehtuuria eli sisältörakennetta, sisältöjen laajuutta ja osuvuutta, verkkosivujen sisältöjen rakennetta ja mahdollisia puutteita sekä avainsanojen käyttöä sisällöissä.

Sisältö-SEO:n raportissa selvitetään muun muassa:

 • Ohuet ja arvottomat sisällöt
 • Title-tagit
 • H-tagit
 • Metakuvaukset
 • Tuplasisältö
 • Kuvien optimointi
 • Sisältörakenne

Sisällön SEO:n tekeminen itse ei sekään ole läpihuutojuttu, jos et ole hakukoneoptimoinnin asiantuntija. Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto vaatii melko paljon osaamista ennen kuin sisällöillä pääsee aivan Googlen kärkipaikkoja hätyyttelemään. Tämä riippuu osin kilpailutilanteesta ja markkinasta.

Linkki-SEO:n analyysi

Ulkoinen linkkiprofiili ja ”backlinkit” saavat Googlen arvioinnissa paljon merkitystä. Tämä auditoinnin osa-alue tarkastelee verkkosivuston linkkiprofiilia, eli minkälaisilta sivustoilta ja kuinka paljon se saa linkkejä.

Mitä kilpaillumpi markkina, sen tärkeämmäksi yksikin laadukas ulkoinen linkki tulee. Linkkiprofiilin arviointi kertoo, miten paljon panoksia tähän SEO:n osa-alueeseen tulisi laittaa.

UX-käyttäjäkokemuksen arviointi

Verkkosivuston käyttäjien huomioiminen ei yleensä sisälly perusmuotoiseen SEO-auditointiin. UX-analyysin sisältävässä auditoinnissa verkkosivustosi käyttäjä ja käyttäjän kokemus saa suuremman painoarvon.

UX-asiantuntija osaa katsoa sivuston rakennetta, muotoilua, toimivuutta ja visuaalisuutta ihan eri tavalla kuin SEO-auditoinnin tekijä, jolla ei ole kokemusta UX-suunnittelusta. 

Toisinaan kuulet mainittavan ”Hotjar”-ohjelmiston käytöstä verkkosivujen auditoinnissa. Hotjar on erityisesti markkinoijille – ei siis UX-suunnittelijoille – suunnattu ohjelmisto. Se visualisoi ja raportoi verkkosivujen käytettävyydestä ja konversiosta helpommin ymmärrettävässä muodossa ja tuottaa markkinoijan käyttöön esittelykelpoisia lukuja. 

UX-analyysi tuottaa toimenpidesuosituksia, joilla parannetaan sivuston käytettävyyttä niin hakukoneille kuin käyttäjillekin. Nämä korjaukset tähtäävät sekä hakukonenäkyvyyden parantamiseen että sivuston konversion kasvattamiseen.

SEO-analyysin keskeiset työkalut ovat Google Search Console sekä Google Analytics tai Matomo. Näiden lisäksi käytetään vaihtelevasti erilaisia hakukoneoptimoinnin ohjelmistoja, kuten Semrush, Ahrefs, Screaming Frog, tai KWFinder.

Mitä hyötyä on SEO-analyysista?

SEO-auditointi tuottaa konkreettisen toimenpidesuunnitelman verkkosivuston ongelmien korjaamiseksi. Hyvä tutkimusraportti järjestää kehitystoimenpiteet tärkeysjärjestykseen, jolloin voit priorisoida nopeimmin ja eniten hyötyä tuottavat korjaukset ensin.

SEO-auditointi antaa työkalut korjauksiin, joilla varmistetaan, että asiakkaat voivat löytää vähintään yrityksesi tärkeimmät sisällöt. Avainsanatutkimus ja kilpailija-analyysi paljastavat arvokasta tietoa, jota voit suoraan hyödyntää kiriäksesi kilpailijoidesi edelle.

Oman yrityksen sisältä käsin on usein hankala arvioida omaa digipresenssiä ja verkkosivujen toimivuutta. Ulkopuolisen asiantuntijan arvio verkkosivuistasi antaa mielenrauhan ja voi tuoda aivan uusia ideoita, joita et ole tullut aiemmin ajatelleeksikaan.

Miten SEO-auditointi liittyy hakukoneoptimointiin?

SEO-auditointi pitää tehdä aina ennen kuin varsinainen hakukoneoptimointi voi alkaa. On siis tutkittava ensin, mitä täytyy korjata, ennen kuin voi korjata.

Myös sisällöntuotanto digitaalisiin kanaviin vaatii onnistuakseen SEO-analyysia. Sisältömarkkinointi on suurelta osin taitavaa hakukoneoptimointia.

Perusmuotoinen SEO-auditointi on eri asia kuin SEO-strategia. Normaali SEO-analyysi on ennen kaikkea ”verkkosivuston kuntotarkastus”. Sen jälkeen aloitetaan perusteellisempi työ, johon kuuluvat syvällinen avainsanatutkimus, SEO-strategia ja sen toteutus.

Katso myös uusi Hakukoneoptimointi [OSTAJAN OPAS 2024]

SEO-auditointi – verkkosivujen yleiset ongelmat

Hyvä SEO-auditointi paljastaa kattavasti verkkosivuston ongelmat. SEO-UX-analyysi löytää yleisimmin seuraavat kehitystarpeet: 

1. Mobiilikäytettävyys on heikko

Useimmat verkkosivut ovat nykyään responsiivisia, mutta poikkeuksiakin vielä löytyy. Yleisin ongelma on sivuston kehno mobiilioptimointi.

Alasta riippuen verkkosivustosi kävijöistä jopa 80 % saattaa tulla sivuillesi kännykällä. Todella usein jopa premiumiin tähtäävät laadukkaat yritykset kompastuvat verkkosivujen huonoon käyttäjäkokemukseen erityisesti mobiilissa.

2. Verkkosivut ovat hitaat

Vaikka sivusto olisi responsiivinen ja toimisi mobiilissa, sen latautuminen saattaa kestää useita kallisarvoisia sekunteja. Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että jos sivu ei lataudu heti, käyttäjä ei jää sitä odottelemaan.

Hitaat sivustot menettävät kävijät myös sen takia, että Google pudottaa sijoitusta hitauden ja huonon käyttökokemuksen takia. 

3. Heikkolaatuinen sisältö

Verkkoon kirjoittaminen on taitolaji ja varsinkin laadukas hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto on vaikeaa. Verkkosivuilta paljastuu usein:

 • tärkeitä asioita puuttuu, epäolennaisia asioita on liikaa
 • avainsanoja on käytetty väärin tai niitä ei ole hyödynnetty lainkaan
 • tekstin rakenne on vääränlainen sekä käyttäjän että hakukoneen kannalta
 • fokuksessa on puutteita eli punainen lanka on kateissa
 • kielioppi ei ole hallussa eikä tekstin lukeminen ole sujuvaa

4. Linkitykset ovat puutteelliset tai rikki

Sekä verkkosivuston sisäinen linkitys että sivuston ulkoiset linkit ovat tärkeitä. Linkitys ohjaa sivuilla kävijää eteenpäin ja tarjoaa lisätietoa oikeassa kohdassa. Hakukoneiden on helpompi indeksoida luontevasti linkitettyjä sivuja. 

Sisäinen linkitys on usein suurelta osin hyödyntämättä ja linkkiteksteissä on toivomisen varaa. Ulospäin johtavat linkit puolestaan ovat yllättävän usein rikki, mikä huonontaa käyttökokemusta.

5. Meta-kuvaukset ja title-tagit ovat huonoja

Nämä pienet tekstiosiot ovat suhteellisen tärkeitä sekä hakukoneille että käyttäjille, mutta niihin harvoin kiinnitetään riittävästi huomiota. Jos meta-kuvaus ei osu nappiin, Google valitsee siihen haluamansa tekstikatkelman. Tämä ei välttämättä ole lainkaan sellainen, joka houkuttelee siirtymään sivullesi.

6. Sivusto ei ole turvallinen

Lähinnä pienemmän budjetin sivujen ongelma on SSL-varmenteen puuttuminen. Google ilmoittaa tällöin, että sivustolla saattaa olla turvallisuusongelma. Tämä heikentää luottamusta ja vähentää liikennettä verkkosivuille.

7. Sivusto ei ole indeksissä

Toisinaan löytyy hieman harvinaisempi ongelma: verkkosivujen indeksointi on estetty. Kun Google ei pääse tutkimaan eikä indeksoimaan sivustoa, se ei löydy lainkaan hakukoneista.

SEO-auditointi – hinta

SEO-analyysien hinnat vaihtelevat Suomessa ilmaisesta pariin tuhanteen euroon ja siitä ylöspäin. 

Ilmainen SEO-auditointi on yleensä suppea tekninen auditointi, jossa avainluvut tulostetaan SEO-ohjelmistolla. Työn arvo on se, että saat jonkun selittämään, mitä nuo luvut tarkoittavat ja miten paljon työtä sivustosi vaatii näkyäkseen paremmin Googlessa. Tutkimus ei kuitenkaan paljasta verkkosivujesi tärkeimmän osan eli sisällön kriittisiä kohtia.

Ilmaisen SEO-auditoinnin saa usein myös riittävän suurella liikevaihdolla. Tutkimus voi myös olla jonkun verran laajempi kuin ”nappia painamalla” tehty tekninen audit.

SEO-auditointeja hinnoitellaan myös verkkosivuston laajuuden perusteella ja usein joudut pyytämään tarjouksen. Perusteelliset SEO-analyysit hinnoitellaan yleensä tuhansissa, ei satasissa, sillä työmäärä lasketaan päivissä, ei tunneissa.

SEO-auditoinnin hinta meillä

Rakensimme kaksi vaihtoehtoa SEO-auditointiin: täsmällinen SEO-UX-auditointi sekä perusteellinen SEO Startti -auditointi.  

SEO+UX-auditointi – hakukonenäkyvyyden laadukas perustarkastus 

Tämän analyysin fokuksessa on tekninen SEO, mutta se kattaa kaikkien SEO:n osa-alueiden tärkeimmät asiat.

 • Auditoinnissa käydään läpi tärkeimmät sisällöt ja tehdään kevyt avainsanatutkimus.
 • Tutkimus sisältää kilpailija-analyysin, jossa kartoitetaan tärkeimmillä avainsanoilla sijoittumista.
 • Erityinen painoarvo annetaan myös verkkosivuston käyttökokemuksen (UX) ja käytettävyyden arviolle hakukonenäkyvyyden ja konversion kannalta.
 • Tutkimuksen tuloksena syntyy kattava suunnitelma kehitystoimenpiteistä, jotka käydään selkeästi läpi palaverissa. 

SEO-UX-auditointi hinta

SEO-Startti – perusteellinen tutkimus jatkuvaa hakukoneoptimointia varten 

Tämä tutkimus sisältää kaiken saman kuin perustarkastus (SEO+UX), ja sen lisäksi käy läpi kaiken muun tarvittavan tehokasta hakukoneoptimointia varten. 

 • Analyysi sisältää perusteellisen avainsanatutkimuksen ja sen perusteella laadittavan SEO-strategian. SEO-strategia on suunnitelma kehitystoimenpiteistä ja sisällöntuotannosta pitkällä tähtäimellä.
 • Tämä auditointi sopii silloin, kun tavoitellaan Google-näkyvyydessä kärkisijoja ja halutaan maksimoida myös liikenteen konversiot. SEO Startti on suunniteltu erityisesti verkkosivustoille, joille korkeiden sijoitusten lisäksi tärkeitä ovat laatu ja asiakaskokemus.
 • Tutkimuksen tuloksena syntyy jatkuvan hakukoneoptimoinnin SEO-strategia ja suunnitelma kehitystoimenpiteistä, jotka käydään selkeästi läpi palaverissa.

SEO Startti ja jatkuva hakukoneoptimointi hinta

Pätevä SEO- ja UX-asiantuntija osaa kertoa, millaisesta tutkimuksesta hyötyisit eniten. Ammattimainen auditointi myös erittelee ymmärrettävästi eri toimenpiteiden tärkeyttä ja vaativuutta.

Yhteenveto

SEO-analyysi selvittää verkkosivustosi suorituskyvyn hakukoneissa. Hyvä SEO-auditointi antaa selkeän ja konkreettisen suunnitelman verkkosivujesi kehittämistoimenpiteistä. 

Isompien ja tärkeimpien teknisten ongelmien korjaaminen on tehokas alku hakukonenäkyvyyden parantamiseen. Ota mukaan jatkuva hakukoneoptimointi, kun tavoittelet Googlen kärkisijoja kilpaillussa markkinassa.

Hakukoneoptimointi on yrityksesi digimarkkinoinnin olennaisin osa. Ammattimainen hakukoneoptimointi SEO parantaa verkkosivujesi Google-näkyvyyttä, houkuttelee oikeanlaista liikennettä ja kasvattaa konversioita.

Tutustu täsmälliseen SEO-UX-auditointiimme sekä SEO Starttiin ja jatkuvan hakukoneoptimoinnin palveluumme ja ota meihin yhteyttä, kun haluat saavuttaa kaikki SEO:n hyödyt ja pitkäkestoisia tuloksia. 

Miten liikkeelle hakukoneoptimoinnissa? Ole meihin yhteydessä. Aloitamme aina tutustumalla yritykseesi ja liiketoiminnan tavoitteisiisi. Alustava SEO-tutkimuksemme on aina maksuton ja suosittelemme sinulle sopivinta palvelua.

***

ÁJAR on etevä digitoimisto Helsingistä – olemme digimarkkinoinnin kumppani laadukkaille brändeille ja yrityksille ympäri Suomen. Ydinosaamistamme on strateginen hakukoneoptimointi ja huippulaadukas hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto.


SEO-auditointi, SEO, seo-analyysi, hakukoneoptimointi, google-optimointi, verkkosivujen tutkimus
Piditkö lukemastasi? Laita hyvä kiertämään!
Aino

AINO on digin, viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen sekä ÁJAR Creative Digitalin luotsi. Digi- ja sisältömuotoilija, suhtautuu intohimoisesti selkeyteen ja käytettävyyteen. Auttaa sinua matkallasi kohti merkityksellistä brändiä, tehokkaita sisältöjä, elämyksellisiä verkkopalveluita ja aidosti parempaa bisnestä.

VARAA TAPAAMINEN