Mitä on hakukoneoptimointi ja miten sitä tehdään tuloksellisesti?

AinoAino // 17.1.2024

Hakukoneoptimointi on yksi digitaalisen markkinoinnin kulmakivistä, ja samalla jatkuvasti kehittyvä alue. Digitaalisen kilpailun kiristyessä yritysten on yhä tärkeämpää ymmärtää hakukoneoptimoinnin kokonaisuutta ja alan muutoksia. 

Hakukoneoptimointi on suhteellisen monimutkainen ja aikaa vievä prosessi, joka vaatii niin kokonaisuuden hallintaa kuin jatkuvaa hienosäätöä. Kun pysyt digitaalisen markkinoinnin kartalla, varmistat että SEO-investointisi tuottaa myös tulosta. 

Tästä "Tuloksellista hakukoneoptimointia" blogisarjan osasta löydät kattavasti tietoa hakukoneoptimoinnin perusteista ja mitä hakukoneoptimointi on.

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization), on laaja strategia ja kokoelma käytäntöjä, jotka tähtäävät parantamaan verkkosivuston sijoitusta hakukoneiden tulossivuilla. Tavoitteena on nostaa sivusto mahdollisimman korkealle hakutuloksissa tietyillä avainsanoilla. 

Sivuston näkyvyyden parantaminen puolestaan tavoittelee saamaan verkkosivuille enemmän orgaanista liikennettä – eli ”lisää kävijöitä Googlesta” ilman mainostamista. Usein hakukoneoptimointia käytetään sisältömarkkinoinnin osana. 

Google arvioi verkkosivujen laatua monin eri tavoin. Pisteitä saa muun muassa sisällön ainutlaatuisuudesta, käyttäjäkokemuksesta, sivuston nopeudesta ja toimivuudesta mobiililaitteilla. Hakukoneoptimointi ei olekaan vain avainsanojen käyttöä, vaan myös sivuston laadun ja relevanssin optimointia.

  • Esimerkki: Yrityksesi on paikallinen majoituspalvelu, ja haluat, että sivustosi näkyy ensimmäisten hakutulosten joukossa, kun joku tekee Google-hakuja esimerkiksi alueesi hotelleista, lomanviettomahdollisuuksista tai kulkuyhteyksistä.
  • Oikein tehtynä hakukoneoptimointi auttaa sivustoasi nousemaan hakutulossivulla korkealle tavoittelemissasi tilanteissa ja houkuttelemaan potentiaalisia asiakkaita juuri sinun sivustollesi.
  • Kokonaisvaltainen hakukoneoptimointi tähtää myös siihen, että sivustollasi vierailijat löytävät myös sellaista sisältöä, joka saa heidät viettämään kauemmin aikaa sivustolla, ottamaan yhteyttä tai ostamaan.

Miten hakukoneoptimointi toimii?

Hakukoneoptimointi perustuu käytännössä kahteen tärkeimpään asiaan: siihen, että 1) verkkosivusto on hakukoneiden löydettävissä ja 2) sen sisältö vastaa käyttäjän hakukoneeseen syöttämään kyselyyn. 

Hakukoneet käyvät läpi verkkosivustoja ja arvioivat niitä sisällön laadun, linkkien määrän, käyttäjäkokemuksen ja monien muiden tekijöiden perusteella. Hakukoneoptimoinnissa pyritään vastaamaan näihin arviointiperusteisiin mahdollisimman tehokkaasti.

Hakukoneiden indeksointiprosessi

Hakukoneet selaavat internetiä ja verkon sisältöjä URL-osoitteita etsien hakurobotin, eli ”spiderin”, avulla. Spider on automatisoitu ohjelma, joka käy läpi verkkosivustoja, seuraa linkkejä ja kerää tietoa sivujen sisällöstä.
 
Googlebot (Googlen spider) aloittaa indeksoinnin "robots.txt"-tiedoston avulla, joka antaa ohjeita hakurobotille sivuston skannaamisesta. Sen jälkeen se seuraa linkkejä sivulta toiselle ja kerää tietoa sivujen sisällöstä, joka tallennetaan hakukoneen tietokantaan. Kun käyttäjä tekee haun Googlessa, hakukone etsii tietokannasta hakuun mahdollisimman hyvin vastaavat verkkosivut.

Hakukoneiden algoritmit

Hakukoneet käyttävät monimutkaisia algoritmeja määrittämään, mitkä sivustot ovat relevanteimpia tiettyihin hakuihin. Algoritmit arvioivat sivuston sisältöä, käyttäjäkokemusta ja muita tekijöitä antaakseen järkeviä ja hyödyllisiä tuloksia käyttäjille.
 
Google tekee arviolta yli 500 erilaista muutosta algoritmeihinsa vuosittain. Hakutulokset ovat siis aina dynaamisia: tänään saavutettu ykkössija hakutulossivulla ei ole sitä välttämättä huomenna. Google ei julkaise yksityiskohtaista luetteloa jokaisesta muutoksesta, joten tieto perustuu usein alan asiantuntijoiden analyysiin ja seurantaan. 
 
Tarkempaa tietoa Google-algoritmien päivityksistä voit seurata Google Search Central Blogista, jossa Google ajoittain kertoo suuremmista muutoksista. Muita hyviä SEO-alan resursseja ovat mm. Moz, Semrush ja Search Engine Land.

Mitä kaikkea hakukoneoptimointiin kuuluu?

Hakukoneoptimointiin kuuluu useita keskeisiä osatekijöitä, jotka yhdessä vaikuttavat sivuston sijoittumiseen hakutuloksissa. Näitä ovat tekninen SEO, sisällön optimointi, käyttäjäkokemuksen parantaminen sekä linkkien rakentaminen ja sosiaalinen SEO. 

Jokaiseen osa-alueeseen sisältyy useita elementtejä, joiden painoarvo SEOn kannalta vaihtelee. Esimerkiksi käyttäjäkokemukseen kuuluvat nopea latausaika, sivuston helppokäyttöisyys ja hyvä toimivuus mobiililaitteilla. Vaikka voit optimoida jokaista osa-aluetta erikseen, saavutat parhaan hakukoneoptimoinnin tuloksen kehittämällä kaikkia yhdessä. 
 
Hakutulossivulla nouseminen ei tapahdu hetkessä, ja se riippuu monista tekijöistä, kuten kilpailutilanteesta, käytetyistä SEO-strategioista ja sivuston historiasta. Parhaat tulokset voit saavuttaa monipuolisella ja jatkuvalla hakukoneoptimoinnilla, jonka olennaisin osa on laadukas hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto.

On-page SEO

On-page SEO (sivuston sisäinen hakukoneoptimointi) viittaa kaikkiin toimenpiteisiin, jotka suoritetaan itse verkkosivustolla sen sisällön parantamiseksi hakukoneille. On-page -optimointiin kuuluvat muun muassa avainsanojen optimointi ja sijoittelu, sisältöstrategia sekä URL-osoitteiden ja meta-tietojen optimointi.
 
Metakuvaukset, sivujen otsikoinnit (title, H1) sekä tekstin otsikot ja väliotsikot (H2, H3 jne.) sekä linkitykset eri sivujen välillä auttavat hakukoneita ymmärtämään sivuston sisältöä, rakennetta ja semantiikkaa. Relevantti hakua vastaava sisältö sijoittuu hakutuloksissa paremmin.

Tärkein asia sisällön hakukoneoptimoinnissa on itse sisältö: keskity aina kirjoittamaan vain laadukasta ja lukijalle hyödyllistä sisältöä. Vältä avainsanojen liikakäyttöä ja ”ohutta sisältöä”, joka ei tuo mitään uutta tietoa tai näkökulmaa. Nämä ovat tyypillisiä virheitä etenkin silloin, jos et ole seurannut alan muutoksia.

Kilpailija-analyysi on erityisen hyödyllinen juuri sisällön hakukoneoptimoinnissa. Sen avulla voit tutkia, millaista sisältöä on olemassa, ja kirjoittaa sitten itse paljon parempaa sisältöä. Unohda siis tässä kohdassa kerrankin numerot ja prosentit, ja tähtää täysillä laatuun!

Tekninen SEO

Tekninen SEO kattaa kaikki tekniset näkökohdat, jotka vaikuttavat verkkosivuston hakukoneiden arviointiin. Verkkosivujen teknisyys liittyy esimerkiksi ohjelmointiin, jolla verkkosivut rakennetaan (esim. HTML, CSS ja JavaScript). Olennaisimpia teknisen SEO-kehityksen osa-alueita ovat verkkosivujen responsiivisuus ja latausnopeus

Responsiivisuus tai ”mobiiliystävällisyys” varmistaa sivuston miellyttävän käytön kaikilla eri päätelaitteilla. Latausnopeutta voi parantaa varsinkin kuvien optimoinnilla. Sekä responsiivisuus että latausnopeus ovat keskeisiä verkkosivuston käyttökokemuksen kannalta – ja käyttökokemus on tärkeä Googlen arviointiperuste.

Muita teknisen hakukoneoptimoinnin kohteita ovat muun muassa sivuston rakenteen ja informaation luokittelun kertominen Googlelle. Teknisen SEOn ja käytettävyyden kehittämisessä voit hyödyntää seuraavia työkaluja:

Käyttäjäkokemuksen merkitys

Käyttäjäkokemuksella on nykyään erittäin suuri merkitys hakukoneoptimoinnissa. Hakukoneet analysoivat käyttäjien käyttäytymistä, kuten sivustolla vietettyä aikaa ja klikkauksia arvioidakseen sivuston relevanttiutta ja käytettävyyttä. Sen lisäksi että hyvä käyttäjäkokemus voi parantaa sivustosi sijoitusta hakukoneissa, se ilahduttaa myös asiakastasi.
 
Voit maksimoida käyttäjäkokemuksen hyvällä UX-suunnittelulla, jolla huolehdit muun muassa selkeästä navigaatiosta, sujuvasta liikkumisesta sivustolla sekä informatiivisesta sisällöstä. Responsiivisuuden ja sivuston latausnopeuden lisäksi myös visuaalisuus (esim. onko teksti luettavaa, erottuvatko painikkeet) vaikuttaa käyttökokemukseen.  

Mitä on Off-site SEO?

Off-site SEO viittaa kaikkiin toimenpiteisiin, jotka tehdään sivuston ulkopuolella. Tärkeimpiä ovat linkkien hankkiminen muilta sivustoilta ja sosiaalisen median läsnäolon rakentaminen. Linkityksellä vahvistetaan sivuston luotettavuutta ja auktoriteettia.

Googlen verkkosivustojen arvioinnin perusteisiin kuuluu ”E-A-T -konsepti”, joka tulee sanoista expert, authoritative ja trustworthy. Hakukoneet arvioivat sivuston asiantuntijuutta, auktoriteettia ja luotettavuutta sen saamien ulkoisten linkkien perusteella. Jos sivusto saa paljon linkkejä muilta sivustoilta, Google arvioi sen olevan laadukas näillä kriteereillä.
 
Linkkien laatu on tärkeämpää kuin määrä: yksi laadukas linkki arvostetulta sivustolta voi olla tehokkaampi kuin useat linkit epämääräisiltä sivustoilta. Ulkoisten laatulinkkien hankkimista pidetään usein yhtenä hakukoneoptimoinnin vaikeimmista osa-alueista. Myös tässä pätee tärkein SEO-ohje: kirjoita niin hyvää sisältöä, että sitä halutaan jakaa.

Mikä on SEO-auditointi?

SEO-auditointi (myös SEO-analyysi, SEO-audit) on tutkimus, joka selvittää verkkosivuston hakukonenäkyvyyttä. SEO-auditointien laajuus vaihtelee perusasiat selvittävästä teknisestä auditoinnista aina laajoihin ja perusteellisiin tutkimuksiin, joihin voi kuulua tekninen SEO, sivustoa koskeva sisällön SEO, sivuston ulkopuolinen SEO, avainsanatutkimus ja konversion analyysi. Usein tutkimukseen liitetään myös kilpailija-analyysi.

Tekninen SEO-auditointi paljastaa esimerkiksi erilaiset tekniset virheet, jotka estävät hakutuloksissa sijoittumisen korkealle. Avainsanatutkimus selvittää muun muassa, kuinka paljon yritykseen liittyvillä hakusanoilla tehdään hakuja, ja miten yritys sijoittuu hakutuloksissa myös kilpailijaan nähden.

SEO-auditointi on käytännössä verkkosivuston tutkimus hakukoneoptimointia varten. Hakukoneoptimointia on hankala tehdä, ennen kuin tiedät, mitä asioita pitäisi korjata ja kehittää.

SEO-auditointiin voidaan liittää myös monipuolisempi käyttäjäkokemuksen tutkimus. UX-analyysilla voidaan tarkistaa, miten verkkosivut ja niiden sisällöt auttavat tai estävät sivustolla kävijää esimerkiksi päätymästä yhteydenottoon tai ostoskoriin. Tekninen SEO-auditointi ja UX-auditointi yhdessä löytääkin kattavammin kehitystoimenpiteet, joilla voi parantaa sekä verkkosivuston hakukonenäkyvyyttä että tuloksia.

Mikä on avainsanatutkimus?

Hakukoneoptimoinnin yksi keskeisimmistä tehtävistä liittyy avainsanoihin. Käyttäjät syöttävät hakukoneisiin avainsanoja löytääkseen tietoa, ja sivustojen sisällöt pyritään optimoimaan näille avainsanoille. Avainsanat vaikuttavat siihen, miten hakukoneet arvioivat sivuston relevanssia suhteessa hakuihin. 
 
Perusteellinen avainsanatutkimus auttaa ymmärtämään käyttäjien hakukäyttäytymistä, mikä puolestaan mahdollistaa sisällön optimoinnin niin, että se vastaa käyttäjien tiedonhaun tarkoitukseen.

Hakuintention ymmärtäminen onkin avainsanatutkimuksen tärkein osa. Ryhmittelemällä hakusanat hakutarkoituksen mukaan voidaan luoda tehokkaampia sisältöstrategioita.

  • Yleiset hakusanat kuten ”hakukoneoptimointi”: näillä avainsanoilla hakumäärät ja kilpailu ovat suurimpia. Tämän alta löytyy vaihtelevia hakuja tiedonhausta navigointiin, suoraan ostamiseen liittyviä hakuja on vähemmän.
  • Informaation etsimiseen liittyvät pidemmät hakusanat kuten ”miten tehdään avainsanatutkimus”: näillä avainsanoilla on usein vähemmän kilpailua verrattuna yleisiin ja yksittäisiin hakusanoihin, ja juuri tiedonhakuun voit luoda aidosti tarpeellisia sisältöjä.
  • Ostamiseen tähtäävät hakusanat kuten ”hakukoneoptimointi hinta” ja ”miten saada lisää näkyvyyttä Googlessa”: näillä usein pidemmillä hakusanoilla on pienempi hakuvolyymi ja mahdollisesti vähemmän kilpailua, mutta kävijällä on usein jo valmiiksi ostohousut jalassa.

Avainsanatutkimus liittyy vahvasti asiakkaan ostopolun ymmärtämiseen. Erityisesti ostopolun eri vaiheet, kuten tietoisuus, harkinta ja päätös, ohjaavat avainsanavalintoja. Tietoisuusvaiheessa hakusanat liittyvät yleensä tiedonhakuun, harkintavaiheessa vertaillaan vaihtoehtoja, ja päätösvaiheessa ne ovat usein ostopainotteisia.

Mitä ovat long-tail -hakusanat?

Long-tail -hakusanat ovat tarkkoja ja yleensä pidempiä hakutermejä. Pitkillä hakusanoilla hakuvolyymit ovat pienempiä kuin yksittäisillä sanoilla, mutta niiden osuvuus ja klikkausprosentti on korkeampi. Voit hyödyntää pitkiä hakusanoja tarkempaan kohdentamiseen, ja houkuttelemaan yleisöä eri ostopolun vaiheissa. 
 
Esimerkki: Yleinen hakusana voisi olla "sisältömarkkinointi", kun taas long-tail -hakusana voisi olla "parhaat sisältömarkkinoinnin keinot B2C-yritykselle 2024". Vaikka long-tail -hakusanoilla on vähemmän hakuja, ne voivat houkutella laadukasta liikennettä, joka viettää kauemmin aikaa sivustollasi ja josta saat enemmän liidejä sekä kauppaa.

Mitä hyötyä on hakukoneoptimoinnista?

Hakukoneoptimointi perusmuodossaan keskittyy nostamaan sivustoa hakukoneiden, etenkin Googlen hakutulossivuilla. Tällöin SEO perustuu yleensä avainsanoihin ja niiden sijoitteluun verkkosivuston sisällöissä. Hyötynä saadaan usein lisää orgaanista liikennettä verkkosivuille ja sitä kautta näkyvyyttä yritykselle.

Kun hakukoneoptimointia tehdään tehokkaammin toteuttamalla perusteellinen avainsanatutkimus, saadaan myös laadukasta liikennettä enemmän verkkosivuille. Laadukas liikenne tarkoittaa sitä, että kävijä löytää sivuiltasi juuri sitä, mitä oli etsimässä. 

Kun hakukoneoptimointia tehdään tuloksellisesti ja strategisesti, verkkosivut myös konvertoivat lisää liidejä ja myyntiä. Optimointityö sisältää silloin SEO-toimenpiteet, perusteellisen avainsanatutkimuksen sekä UX-toimenpiteet ja tavoitteelliset sisällöt. Ammattimaisen hakukoneoptimointi SEO:n hyödyt ovat suurimmat ja pitkäkestoisimmat.

SEO-strategia tuo parhaat tulokset, kun sitä tehdään kokonaisvaltaisesti ja strategisesti jatkuvana hakukoneoptimointina. Asiakaslähtöinen hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto on avainasemassa, sillä se kasvattaa orgaanista liikennettä ja rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita. 

Yhteenveto

Hakukoneoptimointi on olennainen osa digitaalista markkinointia, ja sen merkitys korostuu entisestään kasvavassa kilpailussa ja informaation määrässä. Hakukoneoptimointi ja sen käytännöt kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti. Seuraa siis alaa luotettavista lähteistä. 

Tuloksellinen SEO vaatii pitkäjänteisyyttä ja kykyä sopeutua muuttuviin digitaalisen markkinoinnin trendeihin. Esimerkiksi vuonna 2024 korostuvat käytettävät ja aidosti hyödylliset sisällöt – vain hakukoneoptimointia varten tehdyt sivut ja heppoiset sisällöt saattavat ansaita jopa sakkoja Googlelta.

Menestyksekäs hakukoneoptimointistrategia vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka kattaa tekniset näkökulmat, sisällön optimoinnin, linkkienrakennuksen ja käyttäjäkokemuksen parantamisen. Tärkein asia on kuitenkin itse sisältö. Laadukas sisältö on parasta hakukoneoptimointia. Jos olet tähän asti ajatellut markkinointia lähinnä kampanjoina, orientoidu sisältöymmärrykseen viimeistään nyt. 

Kun teet SEO-strategiasi huolella, voit saada hakukonenäkyvyyttä, liikennettä verkkosivuillesi sekä enemmän liidejä ja myyntiä. Oikein toteutettuna hakukoneoptimointi tarkoittaa asiakkaallesi hyvää sisältöä ja käyttökokemusta – ja yrityksellesi enemmän ja tyytyväisempiä asiakkaita!

Saat meiltä SEO-auditoinnit ja jatkuvan hakukoneoptimoinnin palvelun, jolla kasvatat verkkosivuliikennettä ja hankit lisää liidejä sekä myyntiä. 

Ota yhteyttä – tutkimme verkkosivusi ja selvitämme tavoitteesi. Vasta sitten suosittelemme, mitä sinun kannattaisi tehdä, jotta saavutat tavoitteesi!

Lue myös uusi ja kattava oppaamme: Hakukoneoptimointi [OSTAJAN OPAS 2024]

***

ÁJAR on etevä digitoimisto Helsingistä – olemme digimarkkinoinnin kumppani laadukkaille brändeille ja yrityksille ympäri Suomen. Ydinosaamistamme on strateginen hakukoneoptimointi ja huippulaadukas hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto.


hakukoneoptimointi, seo, avainsanatutkimus, ux, käyttäjäkokemus, sisällöntuotanto
Piditkö lukemastasi? Laita hyvä kiertämään!
Aino

AINO on digin, viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen sekä ÁJAR Creative Digitalin luotsi. Digi- ja sisältömuotoilija, suhtautuu intohimoisesti selkeyteen ja käytettävyyteen. Auttaa sinua matkallasi kohti merkityksellistä brändiä, tehokkaita sisältöjä, elämyksellisiä verkkopalveluita ja aidosti parempaa bisnestä.

VARAA TAPAAMINEN