Mikä on sisältöstrategia ja miksi tarvitset sen jo tänään?

AinoAino // 11.4.2024

Sisältöstrategia on yrityksesi markkinoinnin ja viestinnän johtamisen työkalu. Sisältöstrategia varmistaa, että jokainen tekemäsi asia on askel kohti tuloksellista sisältömarkkinointia.

 

Sisältöstrategian määritelmä

Sisältöstrategia määritellään yleensä suurin piirtein näin: "Sisältöstrategia on suunnitelma hyödyllisen ja käytettävän sisällön luomiseksi, julkaisemiseksi ja hallinnoimiseksi." Usein määritelmään liitetään myös strateginen näkökulma - sisällön tulisi olla oikeanlaista ja se pitäisi jakaa oikeille yleisöille.

Koska oma taustani on myös informaatiotieteissä ja digipalvelujen suunnittelussa (eikä vain markkinoinnissa tai viestinnässä), pidän erityisen paljon Rachel Lovingerin Content Strategy -blogikirjoituksesta. Hän määrittelee sisältöstrategian keskeiseksi tavoitteeksi sanojen ja datan luoman selkeän sisällön, joka tukee merkityksellistä vuorovaikutusta. Sitähän hyvä sisältö juuri on. 

Miksi tarvitset sisältöstrategian?

Sisältöstrategia on suunnitelma, joka ohjaa yrityksesi sisällöntuotantoa eli sisältöjen luomista, julkaisemista ja jakamista eri kanavissa, erityisesti verkkosivuillasi, yrityksen blogissa ja sosiaalisessa mediassa. Suunnitelmaan kuuluvat sisällöntuotannon prosessi, sisältöjen hallinta ja jakelu, sekä sisältömarkkinoinnin tavoitteiden asettaminen ja tuloksien mittaus. Sisältöstrategia on tuloksellisen ja onnistuneen sisältömarkkinoinnin kivijalka.

 • Ilman sisältöstrategiaa yrityksen sisällöntuotanto on satunnaista ja tehotonta. Ilman tarkkaa suunnitelmaa käytät paljon kallisarvoista aikaa sisältöjen tekemiseen ja jakeluun eri kanavissa, mutta kukaan ei välttämättä edes näe sisältöjäsi.
 • Huonoimmassa tapauksessa sisältömarkkinointisi ydinviesti joko hukkuu tai pirstaloituu epämääräiseksi, mikä ei suinkaan vahvista brändiäsi, eikä edistä myyntiäsi.

Jos olet jo tehnyt blogikirjoituksia ja päivittänyt kuulumisiasi yrityksesi somekanaviin ilman sisältöstrategiaa, ei hätää. Jokainen päivä on hyvä päivä organisoida sisältömarkkinointi uudelleen ja suunnitella timantinkova sisältöstrategia, jolla teet tulosta!

 • Hyvä sisältöstrategia perustuu yrityksesi liiketoiminnan tavoitteisiin ja rakentuu kohdeyleisösi tarpeiden ja mieltymysten ympärille. Se kertoo, miten saat sisältöjen avulla asiakkaita.
 • Sisältöstrategian avulla voit erottua kilpailijoistasi ja varmistaa, että julkaisemasi sisällöt ovat yhdenmukaisia ja tuloksellisia.

Sisältöstrategia on keskeinen osa yrityksesi digimarkkinointia. Kun teet perustukset kerran kunnolla, huomaat ensinnäkin, miten paljon helpompaa sisällöntuotanto on, ja toisekseen, miten tuloksia alkaa syntyä kuin itsekseen.

Sisältöstrategian tärkeimmät: mitä, kenelle, missä ja miksi?

Sisältöstrategiassa määrittelet mistä asioista puhut ja kirjoitat, kuka kuuluu yrityksesi kohdeyleisöön, missä kanavissa julkaiset ja jaat sisältöjäsi ja mitä haluat saavuttaa sisältömarkkinoinnilla. Kun tärkeimmät asiat on kirjattu ylös, jokainen uusi sisältöpalanen loksahtaa oikeaan paikkaan.

Sisältöstrategiaan kannattaa sisällyttää yrityksesi bränditarina ohjaamaan viestintää ja markkinointia, vaikka et tekisikään varsinaista brändin tarinankerrontaa.

Mistä aiheesta bloggaat?

Sisältöstrategia määrittelee sisältöjen aihepiirin. Sisältömarkkinointi ei rajoitu tietenkään vain yrityksen blogiin, mutta se on keskeisin alusta sisällöntuotannollesi. 

Mistä siis kirjoittaa sisältöjä? Sisältöjen pitäisi kiinnostaa potentiaalisia asiakkaitasi. Omasta yrityksestä, palveluista ja tuotteista kertominen on sivuroolissa sisältömarkkinoinnissa. Hyvät sisällöt kouluttavat, informoivat ja viihdyttävät lukijaa.

Aiheissa kannattaa keskittyä vain muutamaan pääkategoriaan ainakin aluksi, jotta sisältömarkkinointi alkaa toimia nopeammin. Näin myös brändin ydinviesti on helpompi saada välitettyä yleisölle.

Kohderyhmä ja ostopersoonat

Sisältöstrategiassa määritellään tarkasti kohderyhmät. Kuka on potentiaalinen asiakkaasi ja kenet haluat sisällöilläsi tavoittaa? Kuten aiheiden rajauksessa, myös kohderyhmissä kannattaa lähteä liikkeelle mieluummin pienestä ja tarkasti rajatusta kuin että yrittäisit tavoitella kaikkia mahdollisia yrityksiä tai kuluttajia. 

Sisältöstrategian osaksi on hyvä laatia ihanneasiakasprofiili(t) sekä ostopersoona(t). Mitä enemmän sinulla on todellista tietoa kuten myyntidataa tai asiakaspalautteita asiakasymmärryksen tueksi, sen helpommin voit määritellä yleisösi ja luoda onnistuneet ostopersoonat.

Ostopersoonia tarvitset varsinkin arvolupauksen ja myyntilausekkeen eli tehokkaan USP:n muotoiluun. Ostopersoonat ja USP ovat ratkaisevassa asemassa hyvien liidien tuottamisessa. Voi sanoa, että USP on tärkein konversiotyökalusi.

Sisältömarkkinoinnin kanavat

Kun tunnet kohderyhmäsi hyvin, tiedät myös mistä heidät löytää. Eri kanavissa toimitaan eri tavoin ja kulutetaan erilaisia sisältöjä. Strategiaan kannattaa sisällyttää suunnitelma kanavien käytöstä ja sisältöjen formaateista. 

Mitä pienemmät resurssit, sen tärkeämpää on valita juuri oikeat kanavat. Priorisoi muutama tärkein kanava, kaikkialla ei tarvitse näkyä.

Sisältöstrategia määrittelee tavoitteet

Sisältöstrategia on suunnitelma siitä, miten sisältömarkkinointi auttaa saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteesi. Sisältöstrategian tavoitteet ohjaavat oikeiden asioiden tekemistä oikeaan aikaan. Siksi tavoitteet ja mittarit kannattaa määritellä mahdollisimman selkeiksi ja konkreettisiksi.

Sisältöstrategian tavoitteet ohjaavat sisällöntuotantoasi ja pystyt kohdentamaan markkinointibudjettiasi tehokkaasti. Tavoitteista johdettu sisältömarkkinointi on mitattavaa, joten tiedät miten markkinointipanoksesi tuottaa tulosta. 

Lue myös: Sisältöstrategian 5 tärkeintä tavoitetta ja mittarit

Ostopolku sisältöstrategiassa

Sisältöstrategian avulla varmistat, että sisältösi luovat ostopolkuja eri ostajapersoonille. Myyntitunnelin voi ajatella esimerkiksi 5-tasoisena. 

 1. Ensimmäisellä tasolla potentiaalinen asiakkaasi ei vielä tunnista tarvettaan tai ongelmaansa.
 2. Toisella tasolla asiakas tunnistaa tarpeen, muttei tiedä vielä siihen ratkaisua.
 3. Kolmannella tasolla asiakas tietää, mitä tarvitsisi, mutta ei tunne juuri sinun yritystäsi ja tuotettasi tai palveluasi
 4. Neljännellä tasolla asiakas on tietoinen useista vaihtoehdoista, mutta ei vielä tiedä, mikä olisi hänelle se oikea.
 5. Viidennellä tasolla asiakas tuntee tuotteesi ja palvelusi ja on valmis ostamaan.

Hyvin tehty sisältöstrategia varmistaa, että luot sisältöjä tavoitteellisesti koko ostopolun varrelle. Potentiaalinen asiakas voi tupsahtaa yrityksesi verkkosivuille missä tahansa vaiheessa, ja jokaisen sisällön pitäisi pystyä houkuttelemaan jo ensimmäisestä kosketuspisteestä. Toimivat sisällöt kuljettavat asiakasta myyntitunnelin läpi kohti konversiota, eli yhteydenottoa, uutiskirjeen tilaamista, tarjouspyynnön tekemistä ja ostoa.

Asiakaslähtöinen sisältöstrategia ottaa huomioon vuorovaikutuksen myös konversion jälkeen. Suomeksi sanottuna se tarkoittaa sitä, että huolehdit olemassa olevista ja vanhoista asiakkaistasi. Sisältömarkkinoinnin buustaamiseksi voit saada suositteluja ja asiakastarinoita – jotka ovat erittäin arvokasta sisältöä.

Myynti ja markkinointi samalle sivulle

Sisältöstrategia auttaa saamaan myynnin ja markkinoinnin puhaltamaan yhteen hiileen. 

Hyvä sisältöstrategia antaa eväät liidien generointiin ja verkkosivustosi kävijämäärien kasvuun. Johdonmukainen sisällöntuotanto tuo laadukkaampia liidejä. Laadukkaammat liidit puolestaan muuttuvat useammin konversioiksi ja myynniksi. 

Hyvä sisältöstrategia on työkalu parempiin asiakassuhteisiin, vahvempaan brändimielikuvaan ja parempaan asiakaskokemukseen. Strateginen sisältö herättää enemmän luottamusta ja tuottaa miellyttäviä sisältökokemuksia, mikä johtaa suuremmalla todennäköisyydellä pysyviin asiakassuhteisiin, suositteluun muille ja loistavaan brändimielikuvaan.

Lue myös: 10 parasta keinoa tulokselliseen sisältömarkkinointiin 2024

Sisältöstrategian luominen pähkinänkuoressa

 1. Aloita määrittelemällä selkeät tavoitteet. Miksi haluat luoda sisältöä ja mitä haluat sen avulla saavuttaa? Keskity liiketoimintatavoitteisiisi ja harkitse, miten sisällöt voivat tukea niitä.
 2. Selvitä, millaisia resursseja sisällöntuotanto vaatii. Arvioi henkilöstö-, aika-, raha- ja osaamistarpeet realistisesti. Näin voit suunnitella toteutuksen tehokkaasti.
 3. Määrittele kohdeyleisösi ja luo ostopersoonat. Selvitä, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitasi ja millaisia sisältöjä he arvostavat. Tutki myös yleisösi käyttäytymistä eri kanavissa.
 4. Analysoi aiemmat sisältösi eli tee sisältömarkkinoinnin auditointi. Tee perusteellinen katsaus siihen, mitkä sisällöt ovat toimineet ja mitkä eivät. Tässä kannattaa hyödyntää myös kilpailija-analyysia. 
 5. Valitse sopivat kanavat ja sisältötyypit kohdeyleisösi ja resurssiesi mukaan. Panosta laadukkaisiin sisältöihin, jotka vastaavat kohdeyleisösi tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.
 6. Suunnittele päätasolla sisältöjen aiheet ja kategoriat. Listaa relevantit aiheet tavoitteidesi ja kohdeyleisösi näkökulmasta. Hyödynnä kunnollista avainsanatutkimusta.
 7. Laadi julkaisu- ja tuotantoaikataulu. Mieti, kuinka usein uutta sisältöä tulisi julkaista ja millaisella tahdilla se on mahdollista tuottaa. Suunnittele myös sisältöjen jakaminen ja markkinointi.
 8. Määrittele seuranta- ja mittausmenetelmät. Aseta selkeät ja konkreettiset mittarit sisältöjen menestyksen arvioimiseksi ja seuraa niitä säännöllisesti. Analysoi tuloksia ja tee tarvittavat muutokset strategiaan.

Lue myös yksityiskohtainen Sisältöstrategia opas: 7 askelta tehokkaan sisältöstrategian luomiseen

Yhteenveto

Tarkasti tehtyyn sisältöstrategiaan perustuva sisältömarkkinointi on erittäin tuloksellinen ja kustannustehokas markkinoinnin keino. Sen avulla pystyt sekä houkuttelemaan, konvertoimaan että sitouttamaan asiakkaat. Strateginen ja laadukas sisältö tekee verkossa kauppaa 24/7 vaikka sinä loikoilisit palmurannalla.

Autamme mielellämme laittamaan kuntoon sisältömarkkinointisi, olitpa vasta aloittamassa tai jo pidempään sisältöjä tehnyt. Käymme läpi asiakaslähtöisesti yrityksesi sisältömarkkinoinnin kokonaisuuden, asiakkaasi ostopolun ja luomme kanssasi monikanavaisen ja tuloksellisen sisältöstrategian!

Pyydä tarjous sisältöstrategian tekemisestä


sisältöstrategia, sisältömarkkinointi, sisällöntuotanto, ostopolku, yritysblogi
Piditkö lukemastasi? Laita hyvä kiertämään!
Aino

AINO on digin, viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen sekä ÁJAR Creative Digitalin luotsi. Digi- ja sisältömuotoilija, suhtautuu intohimoisesti selkeyteen ja käytettävyyteen. Auttaa sinua matkallasi kohti merkityksellistä brändiä, tehokkaita sisältöjä, elämyksellisiä verkkopalveluita ja aidosti parempaa bisnestä.

VARAA TAPAAMINEN