Toimialat // 10 MIN

Matkailumarkkinointi – tuloksellinen digimarkkinointi on teknologiaa ja tarinoita

AinoAino // 6.5.2024

Matkailumarkkinoinnissa menestys syntyy asiakaslähtöisestä 360-ajattelusta, jolla luodaan erottuva brändi ja paras asiakaskokemus. Digitaaliset kanavat houkuttelevat asiakkaita ja rakentavat suuren osan elämystä. Matkailun digimarkkinointi on ennen kaikkea modernia teknologiaa ja taitavaa brändin tarinallistamista.

Matkailumarkkinointi on mullistunut digitalisaation myötä. Yhä useammat kuluttajat suunnittelevat matkansa ja tekevät varauksia verkossa – ja he odottavat löytävänsä kaiken verkosta. 

Digitaalinen markkinointi on matkailualan yrityksille välttämätöntä useista syistä. Käytännössä vain digitaalisten kanavien kautta voit tavoittaa kuluttajia ympäri maailman. Nykyaikainen kuluttaja haluaa helppoa asiointia digitaalisissa kanavissa.

Globaalin tutkimuksen mukaan yli 80 % kuluttajista haluaa pystyä varaamaan matkansa kokonaan verkossa. Milleniaalien ryhmässä luku on huikea 86 %.

Tutkimuksen mukaan kuluttajat käyttävät viisi tuntia aikaa inspiroivien sisältöjen tutkimiseen ennen matkan varaamista. 61 % matkailijoista etsii tietoa hakukoneista (kuten Google) ja 58 % sosiaalisesta mediasta.

Mitä on tuloksellinen digimarkkinointi matkailualalla? 

Digitaalisen markkinoinnin kokonaisuuteen kuuluvat kaikki sähköisen viestinnän toimenpiteet ja kanavat, kuten yrityksen verkkosivut, sosiaalisen median kanavat, blogit, sähköpostimarkkinointi, sisältömarkkinointi, hakukoneoptimointi ja maksettu mainonta hakukoneissa ja sosiaalisessa mediassa. Tuloksellinen digimarkkinointi matkailualalla syntyy hallitsemalla digitaalisten kanavien kokonaisuus. 

Tästä artikkelista löydät ajankohtaiset asiantuntijan kokoamat ohjeet matkailumarkkinoinnin strategiaan ja digimarkkinoinnin toteuttamiseen.

1. Matkailualan yrityksen verkkosivusto: konversio ja asiakaskokemus

Verkkosivusto on matkailuyrityksen digitaalisen läsnäolon kulmakivi. Sen tulee toimia paitsi informatiivisena tietopankkina, myös visuaalisesti houkuttelevana ja käyttäjäystävällisenä portaalina, joka houkuttelee asiakkaita ja poistaa myynnin esteet.

Matkailun verkkosivuston tärkeimmät:

 • Visuaalisesti houkutteleva ja käyttäjäystävällinen
 • Mobiililaitteille optimoitu
 • Selkeät ja informatiiviset tiedot tarjolla olevista palveluista ja kokemuksista
 • Verkkovarausmahdollisuus

Verkkosivuston visuaalinen vetovoima 

Tiesitkö, että tutkimusten mukaan potentiaalinen asiakkaasi muodostaa käsityksen verkkosivuistasi ja brändistäsi vain 50 millisekunnissa eli 0,05 sekunnissa. Ensivaikutelman tärkeyttä ei voi liikaa korostaa! 

Verkkosivustosi visuaalisen ilmeen pitäisi olla selkeä, miellyttävä ja yrityksesi tai brändisi näköinen.  Sen lisäksi että verkkosivustosi visuaalisuuden pitäisi jatkua saumattomasti kaikissa muissakin sähköisissä kanavissa, sen pitäisi olla tunnistettavissa myös fyysisistä tiloistasi, palveluistasi ja tuotteistasi.

Tutkimusten mukaan yli 50% käyttäjistä hylkää sivuston, joka ei lataudu 3 sekunnin kuluessa. Vaikka ylellisyys- ja elämyspalveluissa ja tuotteissa juuri laadukkaat videot ja kuvat viestivät tunnetta ja laatua, verkkosivujen pitää latautua heti. 

Käytettävät ja selkeät verkkosivut

Hyvä verkkosivujen UX-suunnittelu on käyttäjäystävällisten verkkosivujen takana.
Käyttöliittymän tulisi olla intuitiivinen ja selkeä, jotta navigointi on helppoa ja nopeaa kaikilla laitteilla, olipa kyse sitten tietokoneesta, tabletista tai älypuhelimesta.

Loistava verkkosivujen sisältömuotoilu on UX:n ohella olennaisin tekijä käyttäjäkokemuksessa ja siinä, päätyykö potentiaalinen asiakkaasi yhteydenottoon, varaussivulle tai ostamaan. Verkkosivuston sisällön tulee olla informatiivista ja kattavaa, ja tarjota yksityiskohtaista tietoa palveluista, kokemuksista ja hinnoista.

Verkkovarausmahdollisuus on olennainen osa modernia matkailumarkkinointia. Harva haluaa enää raapustella sähköposteja tai tarttua luuriin mitään tietoa saadakseen. Verkkovarausjärjestelmän pitää olla sujuva ja integroitu saumattomasti verkkosivuston visuaaliseen ilmeeseen ja käyttöliittymään.

2. Matkailualan hakukoneoptimointi (SEO): kasvata orgaanista liikennettä verkkosivuille

Hakukoneoptimointi (SEO) on jatkuva prosessi, joka tähtää nostamaan verkkosivustosi korkealle Googlen hakutuloksissa oikeilla avainsanoilla. Tämä lisää liikennettä verkkosivustollesi ja houkuttelee oikeanlaista yleisöä, joka on jo alustavasti kiinnostunut yrityksesi tarjoamista palveluista ja kokemuksista.

Hakukoneoptimointiin kuuluvat:

 • Avainsanojen tutkimus ja strategia
 • Verkkosivuston sisällön SEO-optimointi
 • Verkkosivuston tekninen SEO-optimointi

Avainsanatutkimus ja strategia

Onnistunut SEO-strategia perustuu kattavaan avainsanatutkimukseen. Avainsanatutkimus tunnistaa relevantit hakusanat, joilla potentiaaliset asiakkaasi etsivät matkailukohteita ja yrityksesi palveluita. Käytä avainsanoja strategisesti verkkosivuston sisällössä, otsikoissa, metakuvauksissa ja URL-osoitteissa.

Verkkosivuston sisällön optimointi (On-Page SEO)

Hakutulossivuilla nousemisen kannalta on tärkeää, että verkkosivuston sisältö on laadukasta, informatiivista ja relevanttia kohdeyleisölle. Hakukoneet arvostavat ainutlaatuista ja alkuperäistä sisältöä, joka tarjoaa arvoa lukijoille. 

Sisällön SEO-optimoinnilla varmistetaan, että sivuston sisällön elementit, kuten otsikot ja otsikkotasot, urlit ja metakuvaukset ovat hakukoneoptimoinnin strategian mukaisia. Kirjoita sisältö aina lukijalle, älä hakukoneille.

Säännöllinen sisällöntuotanto ja vanhojen tekstien päivittäminen pitävät verkkosivuston dynaamisena ja relevanttina hakukoneiden näkökulmasta. 

Tekninen SEO

Tekninen SEO varmistaa, että kaikki tekniset hakukoneoptimoinnin vaatimukset täyttyvät. Verkkosivujen teknisyys liittyy esimerkiksi ohjelmointiin, jolla verkkosivut rakennetaan (esim. HTML, CSS ja JavaScript). Tärkeimpiä teknisen SEO:n kehityskohteita ovat verkkosivujen responsiivisuus ja latausnopeus. 

Responsiivisuus tai ”mobiiliystävällisyys” varmistaa sivuston käytettävyyden kaikilla eri päätelaitteilla. Latausnopeus paranee varsinkin kuvien ja videoiden optimoinnilla. Verkkosivujen UX-suunnittelu on osaltaan myös hakukoneoptimointia, koska hyvä sivustorakenne ja sisältömuotoilu eli loistava käyttökokemus miellyttää hakukoneita. 

3. Sisältömarkkinointi: verkkosivuliikenne, houkutteleminen ja sitouttaminen

Matkailumarkkinointi on perinteisesti ollut hyvin kampanjavetoista ja mainoskeskeistä. Siirtymällä ihmisiä ärsyttävästä mainonnasta koukuttaviin sisältöihin, erotut eduksesi ja rakennat bränditietoisuutta huomattavasti mainontaa tehokkaammin. 

Matkailualan sisältömarkkinoinnin keskeiset elementit:

 • Kiehtovia ja informatiivisia blogikirjoituksia ja artikkeleita
 • Laadukkaita valokuvia ja videomateriaaleja
 • Asiakkaiden kokemusten jakaminen
 • Tarinankerronnan hyödyntäminen

Kiehtovat ja informatiiviset sisällöt 

Laadukkaat sisällöt, kuten verkkosivujen sisällöt, blogikirjoitukset ja muut artikkelit ovat tärkeitä verkkosivuston hakukonelöydettävyyden kannalta. Sisällöt tarjoavat myös hyödyllistä tietoa kohdealueesta, aktiviteeteista, kulttuurista ja paikallisista tapahtumista. 

Matkailualan sisällöissä kannattaa panostaa luovaan, kiinnostavaan ja inspiroivaan tekstiin, joka on silti selkeää ja ymmärrettävää ja jossa on viestinnällistä arvoa. Perusta laadukas sisällöntuotanto aina huolellisesti tehtyyn sisältöstrategiaan.

Laadukkaat kuvat ja videot 

Visuaalisella sisällöllä on matkailualalla ratkaiseva rooli. Matkailuyrityksen kannattaa panostaa laadukkaisiin kuviin ja videoihin, jotka esittelevät kohteen kauneutta, ainutlaatuisia aktiviteetteja ja matkailukokemuksia. Drone-kuvat, panoraamakuvat ja virtuaalikierrokset voivat tarjota asiakkaille immersiivisen kokemuksen ja kertoa, mitä he voivat odottaa matkalta. 

Visuaalisessa materiaalissa on syytä olla kuitenkin rehellinen, eikä manipuloida asioita näyttämään erilaiselta kuin mitä ne todellisuudessa ovat. Kuvat luovat odotuksia, jotka on lunastettava ja mielellään ylitettävä hyvän asiakaskokemuksen luomiseksi. 

Kuva: Matkailumarkkinoinnissa laadukas visuaalinen sisältö tukee tarinallisuutta ja houkuttelee asiakkaita.

Asiakkaiden kokemusten jakaminen 

Asiakkaiden suositukset ja arvostelut ovat erittäin tehokas markkinointikeino matkailualalla. Kannusta asiakkaitasi jakamaan kokemuksia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja tägäämään yrityksesi postauksiin. Voit luoda vaikkapa oman hashtagin.

Aitojen asiakaskokemusten jakaminen lisää luottamusta ja uskottavuutta, ja saa lukijan unelmoimaan samoista kokemuksista itselleen.

Tarinankerronnan hyödyntäminen 

Tarinat ovat tehokkain tapa välittää tunteita, luoda yhteys ja kannustaa vuorovaikutukseen. Käytä tarinoita sisällöissäsi kertomalla inspiroivia tarinoita matkailukohteesta, paikallisista ihmisistä ja ainutlaatuisista kokemuksista. 

Älä unohda sydämellisiä yrittäjätarinoita ja bränditarinoita, jotka tuovat inhimillisen kosketuksen ja aidon läsnäolon sisältöihin. Tarinat herättävät tunteita ja jäävät mieleen.

Tekoälyn käyttö matkailumarkkinoinnissa

Matkailu on yksi niistä aloista, joilla autenttinen tarina on erityisen vetovoimainen. Viime aikoina somessa on kuitenkin alkanut näkyä tekoälyn generoimia nostoja, joista puuttuu niin aitous kuin tarinallisuus.

Puuduttava sisältö ei herätä ajatuksia eikä tunteita brändiä kohtaan. Käytä oikein tekoälyä sisällöntuotannossa ja panosta laadukkaaseen brändin tarinankerrontaan

4. Sosiaalisen median markkinointi: vuorovaikutus ja yhteisöllisyys

Sosiaalinen media tarjoaa matkailuyrityksille loistavan alustan vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa, brändin rakentamiseen ja kohteen esittelemiseen reaaliajassa. Aktiivinen läsnäolo ja kiinnostava sisältö auttavat matkailuyritystä luomaan vahvan yhteisön ympärilleen.

Somemarkkinoinnin tärkeimmät asiat:

 • Oikeat kanavat, aktiivisuus ja vuorovaikutus
 • Kohdennettujen mainosten hyödyntäminen
 • Vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen

Oikeat somekanavat ja yhteisöllisyys

Analysoi kohderyhmäsi ja tutki, missä kanavissa he viettävät aikaansa. Ole aktiivisesti läsnä samoissa kanavissa kuin yleisösi. Tuota autenttista sisältöä aktiivisesti, vastaa kommentteihin nopeasti, jaa asiakkaidesi tekemää sisältöä ja ole ystävällinen. Näin saat ihmiset tuntemaan olevansa osa yhteisöä.

Kohdennetut mainokset 

Sosiaalisen median mainosalustojen avulla matkailuyritykset voivat kohdentaa mainontaa melko tarkasti tietylle kohderyhmälle, kuten iän, sijainnin ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. Yleisesti ottaen visuaalisesti painottuneet sosiaalisen median kanavat, kuten Instagram, sopivat erityisen hyvin matkailualalle.  

Vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen 

Vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa yleisöjä ja lisätä brändin tunnettuutta. Vaikuttajan luoma sisältö, jossa esitellään matkailukohdetta ja -kokemuksia, koetaan usein aidommaksi ja luotettavammaksi kuin perinteinen mainonta.

Vaikuttajamarkkinoinnissa kannattaa hyödyntää useita eri alustoja, kuten Instagramia, TikTokia ja blogeja, jotka liittyvät yrityksesi toimialaan tai sopivat brändiisi. Kaikissa kanavissa on eri yleisöt, joten mieti ensin, kenelle haluat kohdistaa markkinointiasi.

Mieti myös, minkä kokoluokan vaikuttajayhteistyö sopisi sinulle parhaiten. Miljoonayleisön influensserit näkyvät laajemmille mutta vähemmän sitoutuneille yleisöille kuin mikrovaikuttajat, joiden seuraajat voivat olla hyvinkin sitoutuneita. Yhteistyö mikrovaikuttajien kanssa on myös usein huomattavasti edullisempaa.

5. Sähköpostimarkkinointi: kampanjointi ja sitouttaminen 

Sähköpostimarkkinointi pitää pintansa yhtenä digimarkkinoinnin hyvänä keinona. Matkailualalla sähköpostimarkkinointi toimii erityisesti jo olemassa oleville asiakkaille. Sen avulla voit pitää yhteyttä asiakkaisiisi, ja tarjota heille personoituja tarjouksia sekä tietoa uusista tuotteista ja palveluista.

Matkailualan sähköpostimarkkinoinnissa olennaista:

 • Segmentoidut sähköpostilistat ja personoidut viestit
 • Sisältömarkkinoinnin tehostaminen ja asiakaskokemuksen parantaminen

Segmentoidut sähköpostilistat ja personoidut viestit

Sähköpostimarkkinoinnin tehokkuuden maksimoimiseksi on tärkeää segmentoida asiakkaat erilaisiin ryhmiin kiinnostuksen kohteiden ja aiemman käyttäytymisen perusteella. Räätälöi viestit vastaamaan kunkin asiakkaan tarpeita ja mieltymyksiä. Asiakkaat arvostavat personoitua ja puhuttelevaa viestintää. 

Kun räätälöit markkinointia asiakkaan aiemman käyttäytymisen perusteella, huomioi maalaisjärki. Jos kolmekymppinen nainen on ollut taaperon kanssa risteilyllä vuonna 2010, hänelle tuskin kannattaa markkinoida pallomerta enää vuonna 2024.

Sähköpostimarkkinoinnin avulla voit luonnollisesti tarjota asiakkaillesi myös eksklusiivisia tarjouksia ja erikoispromootioita, kuten alennuksia, lisäetuja tai lahjakortteja. Kanta-asiakkaita kannattaa silloin tällöin kiittää ilman että yrität myydä enemmän.

Sisältömarkkinoinnin tehostaminen ja asiakaskokemuksen parantaminen

Sähköpostimarkkinoinnin avulla voit pitää yhteyttä asiakkaisiin myös matkan jälkeen. Sähköpostit voivat sisältää esimerkiksi tietoa tulevista tapahtumista tai tarjouksia paluumatkasta. 

Palautteesta voit saada asiakasreferenssejä ja asiakastarinoita, ja voit myös pyytää sähköpostissa henkilökohtaisesti jakamaan tarinoita. Palautteen pyytäminen auttaa sinua kehittämään myös asiakaskokemusta. Unohda kehno NPS-mittari – kysy suoraan mistä asiakkaasi tykkäsi, mistä ei tykännyt ja yritä lypsää kaikki kokemukset, joiden avulla kehität yritystäsi vielä paremmaksi.

6. Mittaaminen ja analytiikka: strategian kehitys dataan perustuen

Mittaaminen ja analytiikka ovat ehdottoman tärkeitä digitaalisen markkinoinnin menestyksen seuraamiseksi ja jatkuvaan kehittämiseen. Vain datasta näet aidosti, mikä toimii ja mikä ei.

Analytiikassa tärkeimmät:

 • Kampanjoiden tehokkuuden seuraaminen
 • Verkkosivustoliikenteen, sisältöjen ja konversioiden analysointi
 • Tiedon hyödyntäminen strategioiden parantamiseen

Kampanjoiden tehokkuuden seuraaminen 

Matkailuyrityksen tulee seurata tarkasti eri digitaalisten markkinointikampanjoiden tuloksia, kuten verkkosivustoliikennettä, konversioita, sähköpostin avausastetta ja sosiaalisen median sitoutumista. Tämän tiedon avulla tunnistat tehokkaimmat markkinointitoimet ja optimoida kampanjoita parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Verkkosivustoliikenteen, sisältöjen ja konversioiden analysointi 

Verkkosivuston analytiikka (kuten Google Analytics, Matomo) antaa arvokasta tietoa siitä, mistä kävijät tulevat verkkosivustolle, mitä sisältöjä he katselevat ja miten he käyttäytyvät sivustolla. Sisällön auditointia on hyvä tehdä säännöllisesti, jotta sisältömarkkinointia voi hienosäätää ja tehostaa resurssien käyttöä.

Analytiikan avulla voidaan parantaa verkkosivuston käyttökokemusta ja optimoida sitä konversioiden, kuten varausten, lisäämiseksi. Erityisen hyödyllistä on kehittää sivuston myynnillisyyttä tekemällä verkkosivuston sisällön konversioauditointi, joka löytää pullonkaulat ja myynnin esteet.

Tiedon hyödyntäminen strategian kehittämiseen

Mittauksen ja analytiikan tärkein tehtävä on kertoa, teetkö oikeita asioita oikein. Datan avulla voit parantaa markkinointistrategiaasi ja räätälöidä markkinointia entistä tarkemmin. Jatkuvan mittaamisen ja analytiikan avulla kehität markkinointisi tehokkuutta ja kasvatat liiketoiminnan tulosta. 

Käytä markkinoinnissasi apuna myös työkaluja, joilla buustaat digimarkkinointiasi:

Yhteenveto

Menestyksekäs digitaalinen markkinointi matkailualalla perustuu monipuoliseen ja asiakaslähtöiseen markkinointiin. Asiakaslähtöisen digimarkkinoinnin kulmakivinä ovat vahva verkkosivusto, taitava hakukoneoptimointi, laadukas sisältömarkkinointi, aktiivinen sosiaalisen median hyödyntäminen, personoitu sähköpostimarkkinointi sekä datan hyödyntäminen ja strategian kehittäminen analytiikan perusteella.  

Matkailumarkkinoinnissa asiakaslähtöinen 360-ajattelu varmistaa, että brändisi erottuu, houkuttelee asiakkaita ja luo parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Digitaaliset kanavasi tuovat asiakkaat yrityksesi luokse ja rakentavat suuren osan elämystä. Siksi digimarkkinointia ei kannata ajatella kampanjana.

Etsitkö asiantuntevaa kumppania asiakaslähtöiseen markkinointiisi? Saat meistä luotettavan tekijän luomaan kasvua ja parempaa asiakaskokemusta!

Ota yhteyttä niin aloitetaan!


matkailumarkkinointi, digimarkkinointi, verkkosivut, sisältömarkkinointi, some-markkinointi, seo, markkinointistrategia
Piditkö lukemastasi? Laita hyvä kiertämään!
Aino

AINO on digin, viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen sekä ÁJAR Creative Digitalin luotsi. Digi- ja sisältömuotoilija, suhtautuu intohimoisesti selkeyteen ja käytettävyyteen. Auttaa sinua matkallasi kohti merkityksellistä brändiä, tehokkaita sisältöjä, elämyksellisiä verkkopalveluita ja aidosti parempaa bisnestä.

VARAA TAPAAMINEN