Luo sisältöstrategian tavoitteet oikein: 5 tärkeintä tavoitetta

AinoAino // 23.2.2024

Toimiva sisältöstrategia perustuu yrityksesi tavoitteisiin sekä asiakkaidesi tarpeisiin ja mieltymyksiin, ja se auttaa yritystäsi erottumaan kilpailijoistasi. Sisältöstrategian tarkoituksena on varmistaa, että yrityksesi sisällöt ovat johdonmukaisia, merkityksellisiä ja vaikuttavia.

Ihmiset etsivät tietoa yrityksesi toimialasta, tuotteista tai palveluista päivittäin. Sisältömarkkinoinnin avulla voit auttaa heitä löytämään tarvitsemansa tiedon ja myös löytämään juuri sinun yrityksesi.

Kasvaneen informaatiomäärän ja hakukoneiden algoritmien muutoksien myötä sisältömarkkinointi on vaikeutunut entisestään. Kun tiedät mitä tavoittelet sisällöilläsi, myös tuloksellisen hakukoneoptimoinnin tekemisestä tulee huomattavasti helpompaa.

Sisältöstrategia on käytännössä suunnitelma siitä, miksi ja miten käytät sisältöjä asiakkaiden houkuttelemiseksi ja liiketoimintatavoitteidesi saavuttamiseksi. Jotta sisältömarkkinointisi olisi mielekästä, sen pitää tavoitella jotain – eli liittyä suurempien liiketoimintatavoitteidesi saavuttamiseen.

Miksi sisältöstrategian tavoitteet ovat tärkeitä? 

Tavoitteet antavat sisältömarkkinoinnin strategiallesi suunnan, jota kohti kulkea. Ilman määriteltyjä tavoitteita et voi arvioida markkinoinnin edistymistä ja selvittää, tuottavatko investointisi tulosta. Tavoitteet auttavat priorisoimaan sisällöntuotantoa ja kohdentamaan markkinointibudjettiasi tehokkaasti.

Selkeät sisältöstrategian tavoitteet helpottavat jatkuvaa oikeiden asioiden tekemistä. Sisällöt liittyvät aina toisiin sisältöihin, hakukoneoptimointiin ja lopulta verkkosivustoosi, jonne haluat asiakkaidesi päätyvän. Tavoitteellisessa tekemisessä jokainen sisältöpalanen löytää heti oman paikkansa kokonaisuudessa, ja nopeuttaa tuloksiin pääsyä.

Sisältöstrategian tavoitteet ovat hyviä, kun ne ovat linjassa yrityksesi liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Kaikki markkinoinnin investointisi tähtäävät lopulta myynnin ja liiketoiminnan tuloksien kasvattamiseen, mutta juuri sisältömarkkinoinnilla voit kerätä todella ison potin onnistumalla useissa eri tavoitteissa. 

Sisältömarkkinoinnin yleisimmät tavoitteet ovat yrityksen tai brändin tunnettuuden kasvattaminen, liikenteen kasvattaminen verkkosivuille ja liidien hankkiminen. Sisällöillä kannattaa kuitenkin tavoitella myös asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta. 

 • Olemassa olevien asiakkaiden säilyttäminen on kannattavampaa kuin uusien hankkiminen
 • muiden asiakkaiden suosittelut vaikuttavat ostopäätöksiin ja
 • hyvä asiakaskokemus on yhteydessä pitkäaikaiseen liiketoiminnan tuloksen kasvuun.

Kuinka asettaa oikeat sisältömarkkinoinnin tavoitteet?

Markkinoinnin tavoitteiden ja mittarien asettaminen saattaa olla yllättävän vaikeaa ja ne jätetään helposti viimeisiksi sisältöstrategian luomisessa. Usein hankaluutena on se, ettet tiedä, mistä aloittaa tai millaiset tavoitteet olisivat juuri sinun yrityksellesi sopivia.  

Määrittele relevantteja tavoitteita

Perehdy ensimmäiseksi omiin liiketoiminnan tavoitteisiisi. Mitä tarpeita löydät? Mitkä ovat tärkeimpiä juuri nyt? Miten sisältömarkkinointi voisi edistää isojen tavoitteiden saavuttamista?

Vaikka jokaisella yrityksellä on ainutlaatuiset tarpeet, useimmat sisältöstrategiat tavoittelevat vähintään yhtä kolmesta yleisimmästä tavoitteesta: sisällöt lisäävät verkkosivuston liikennettä, muuntavat sivuston vierailijat liideiksi tai kääntävät liidit asiakkaiksi. Tunnista, mikä näistä osa-alueista on tällä hetkellä tärkein yrityksellesi.

Mitä rajatumpi budjetti ja mitä niukemmat resurssit, sen tärkeämpää on keskittyä tavoitteissa mahdollisimman tarkasti määriteltyyn toimintaan. Kaikki voi alussa tuntua yhtä tärkeältä, mutta usein on tehokkaampaa panostaa vain 1-2 asiaan, jotka tuovat nopeammin tuloksia. 

 • Sisältömarkkinointi on hidas markkinointikeino, joten monen tavoitteen havitteleminen samanaikaisesti voi romuttaa kaikki ponnistelut.

Jotta sisältömarkkinoinnin tavoitteesi onnistuisivat, linjaa ne mahdollisimman tehokkaasti yrityksesi yleisten tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi:

 • Jos yrityksesi tavoitteena on kasvattaa tarjouspyyntöjen määrää 5% seuraavien 3 kuukauden aikana, sisältöstrategian tavoitteena voisi olla laadukkaiden liidien generoiminen.
 • Jos yrityksesi tavoitteena on kasvattaa uuden puutarhaosaston myyntiä 10 % seuraavan puolen vuoden aikana, sisältöstrategian tavoitteeksi voisi ottaa bränditunnettuuden kasvattamisen. 

Konkreettinen ja selkeä kieli on strategian onnistumisen avaintekijä. Vältä epämääräisiä ilmauksia, kuten ”enemmän kävijöitä nettisivuille”. Kirjoita strategiaan mieluummin ”50% lisää kävijöitä verkkosivuille 6kk aikana” tai ”10 kpl yhteydenottoja kuukaudessa”.  

Aseta mitattavat tavoitteet

Numerot ovat siitä hyviä, että ne ovat vertailukelpoisia. On paljon helpompi arvioida muutosta lauseesta ”tammikuussa kävi 10 vierailijaa sivustolla ja helmikuussa 50”, kuin lauseesta ”helmikuussa kävi jonkun verran enemmän vierailijoita nettisivuilla kuin tammikuussa”. 

Yleisin sisältömarkkinoinnin mittauksen kohde liittyy kasvuun. Toisinaan lukumäärä sopii kontekstiin paremmin, usein prosentuaalinen muutos antaa parhaimman kuvan tilanteesta. Suuria muutoksia voidaan kuvata myös eksponentiaalisella kasvulla.

Kasvun mittaaminen vaatii aina myös ajallisen määreen vertailuun. Vertaa samanarvoisia aikajaksoja toisiinsa. Ei siis kannata mitata muutosta tammikuussa verrattuna viime vuoteen (paitsi jos haluat korostaa, miten tammikuun kasvu oli suurempaa kuin koko viime vuoden kasvu – juuri muutosprosenteilla kikkaillaan melko paljon, kun halutaan esittää asiat hyvässä valossa).
    
Ajan lisääminen tavoitteisiin auttaa myös käytännön tekoja: kun tiedät, mitä tavoittelet tietyssä ajassa, se tulee myös tehdyksi helpommin. Aseta realistinen, mutta jonkin verran haastava deadline vaikkapa sarjalle blogikirjoituksia. Arvioi myös tarvittavat resurssit.

Esimerkit sisältöstrategian tavoitteista: 

 • ”Lisää liikennettä verkkosivuille 20 % kuussa edelliseen kuukauteen verrattuna”
 • ”Tarjouspyyntöjen määrän kasvu 5 %:lla kuudessa kuukaudessa”
 • ”Kasvata tuote X:n myyntiä 15 % seuraavalla tilikaudella”
 • ”Vähennä kanta-asiakkuuden lopettaneiden määrää 10 % seuraavan vuoden aikana”

Kun määrittelet sisältöstrategian tavoitteet selkeiksi ja konkreettisiksi, pystyt kohdentamaan sisältömarkkinoinnin toimenpiteet kustannustehokkaasti oikeisiin paikkoihin.   

Tavoitteiden asettamisen tueksi: selvitä nykytila ja resurssit

Jotta tavoitteesi olisivat järkeviä, tarvitset selvän käsityksen markkinointisi nykytilasta. Sisältöstrategian tavoitteiden kannalta paras toimenpide on tehdä sisällön auditointi. 

Sisällön auditointi 

Sisällön auditointi tai sisältömarkkinoinnin auditointi on nykyisten sisältöjesi tarkastelua, analysointia, organisointia sekä niiden viilaamista entistä paremmiksi. Analyysista saat tarkkaa tietoa sisältöjen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Samalla selvität, puuttuuko sisällöistäsi jotain tärkeitä kokonaisuuksia tai pitäisikö jotain sisältöjä poistaa turhina. 

 • Tavoitteiden kannalta on tärkeää ymmärtää, missä kanavissa asiakkaasi viihtyvät, millainen sisältö kerää tykkäyksiä ja jakoja, ja minkälaiset avainsanat nousevat esiin näistä sisällöistä.
 • Sisällön auditointi paljastaa, millainen sisältö toimii ja millainen ei. Se kertoo myös, mitkä aiheet kiinnostavat erityisesti kohdeyleisöäsi ja millaiset sisältömuodot heitä miellyttävät.

Kun tavoittelet sisältömarkkinoinnilla lisää liidejä, yhteydenottoja, tarjouspyyntöjä tai suoraa myyntiä, haluat jossain vaiheessa analysoida tarkasti myös verkkosivujesi konversiota, myyntitunnelia ja laskeutumissivuja. Viimeistään tässä yhteydessä kannattaa suunnitella myös sisältökokonaisuus myyntitunnelin – ja tavoitteiden mukaisesti ostopersoonia hyödyntäen.

Jos olet juuri perustanut yrityksesi tai vasta aloitat digimarkkinointia, sinulla ei luultavasti ole vielä sisältöjä. Keskity silloin tutkimaan, mitä kilpailijasi ovat tehneet. Selvitä, millaiset sisällöt ja avainsanat ovat nousseet suosituiksi ja mitä sisältöjä jaetaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Varmista riittävät resurssit

Kun olet käyttänyt aikaa ja vaivaa sekä markkinoinnin panoksia sisältömarkkinoinnin tavoitteiden luomiseen, varmista niiden toteutuminen riittävillä resursseilla. 

Resurssit saattavat kuulostaa itsestäänselvyydeltä. Aika monessa yrityksessä on kuitenkin jossain vaiheessa tuskailtu, kun hieno digimarkkinoinnin alkustartti on nopeasti hiipunut tyhjyyttä kumiseviin blogeihin ja somekanaviin.  

Resurssien allokoinnissa kannattaa jatkaa selkeitä ja konkreettisia määrittelyitä. Jos esimerkiksi yhden pitkän ja laadukkaan hakukoneoptimoidun artikkelin kirjoittaminen vie 6 tuntia, löytyykö tähän tekijöitä vaikkapa kaksi kertaa viikossa? Onko kustannustehokkaampaa tehdä itse vai olisiko aika kokeilla sisältömarkkinoinnin ulkoistamista

Sisällöntuotannon hintaa voi miettiä siltä kantilta, kuinka paljon vaikkapa blogiartikkelin kirjoittaminen vie aikaa omalta työltä ja minkä arvoinen tuo menetetty työaika on. Toiseksi voi arvioida investoinnin tuottoa: jos vaikkapa 500 € investointi sisältöön tuottaa vuoden aikana 10 000 € myyntiä, kannattaako sisältöön investoida.

Säädä resurssit sisältömarkkinoinnin tavoitteita vastaaviksi, ja tarvittaessa sisältöstrategian tavoitteita resursseihin sopiviksi.   

Sisältöstrategian 5 tärkeintä tavoitetta ja mittarit 

Vaikka yrityksesi ja markkinointisi yleiset tavoitteet olisivat myynnin kasvu ja uusasiakashankinta, yhtälö muodostuu useista pienemmistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Tavoitteellinen sisältömarkkinointi voi sisältää informatiivista tai viihdyttävää sisältöä, oppaita tai uutisia, kutsua vuorovaikutukseen, sitouttaa ja luoda hyvää asiakaskokemusta.

1. Bränditietoisuuden ja tunnettuuden lisääminen

Asiakkaasi ei löydä yritystäsi, jos yrityksesi ei näy missään. Digiympäristössä voit näkyä joko orgaanisesti tai maksetun mainonnan avulla. Sisältömarkkinointi tavoittelee näistä ensimmäistä, mutta ei sulje pois jälkimmäistäkään.

Jotta yrityksesi näkyisi potentiaalisille asiakkaille, sisältömarkkinoinnin ensisijainen tavoite on laittaa brändisi kartalle ja luoda bränditietoisuutta. Vasta sitten potentiaaliset asiakkaat voivat edes harkita tuotteitasi tai palveluitasi. 

Sisältömarkkinoinnin haasteena on ensinnäkin luoda sisältöä, joka erottuu joukosta ja jättää pysyvän vaikutuksen yleisöön. Sisällön pitää olla myös laadukasta, vaikka se olisi viihteellistä. Kolmanneksi sisältöjä pitää pystyä tehokkaasti markkinoimaan, sillä kukaan ei tule sivustollesi, jos ei tiedä sen olemassaolosta.    

Bränditunnettuus on sekä alkuvaiheen että jatkuva sisältöstrategian tavoite. Kun brändisi tunnistetaan esimerkiksi aiemmin nähdystä sisällöstä, sinuun luotetaan todennäköisesti enemmän kuin brändiin, joka on täysin tuntematon. 

Bränditietoisuuden rakentaminen ja ylläpitäminen on yhtä olennaista sekä aloitteleville yrityksille että vakiintuneille brändeille. Markkinaosuus voi kadota dynaamisilla ja kilpailluilla markkinoilla valtavan informaatiomäärän ja eri kanavien vaatiessa ihmisten huomiota. 

Monet yritykset, niin B2C kuin B2B, löytyvät ihan tavallisten hakukoneen hakujen kautta. Avainsanat ja tiedonhakuun liittyvät kysymykset tuovat kaikenlaisia sivustoja käyttäjälle. Bränditunnettuuden kasvattamisessa ei siis ole kyse sisällöistä, joissa selität ummet ja lammet brändistäsi ja yrityksestäsi, vaan sisällöistä, jotka kiinnostavat potentiaalista asiakasta.

Mittaa bränditietoisuuden kasvua esimerkiksi seuraavilla KPI:llä:

 • Verkkosivustoliikenne
 • Sivujen, videoiden ja dokumenttien katselukerrat
 • Lataukset
 • Suosituslinkit
 • Sosiaalinen keskustelu ja maininnat

2. Luottamuksen rakentaminen hyödyllisillä ja koulutuksellisilla sisällöillä

Luottamuksen rakentaminen on yksi tärkeimmistä B2B-yrityksen ja asiantuntijabrändien tavoitteista. Hyödyllinen ja opettava sisältö on usein todella arvokasta, ja arvokkaan tiedon antaminen rakentaa luottamusta.

Mistä tunnistat arvokkaan sisällön? Hyödyllinen sisältö ei ensisijaisesti pyri myymään, vaan auttamaan ja antamaan vastaukset niihin kysymyksiin, joita lukijalla on. Arvokas sisältö on myös usein kattavasti kirjoitettua ja se tuo jotain uutta näkökulmaa, eikä vain kopioi, mitä muut ovat kirjoittaneet (tai mitä tekoäly on tuottanut).

Luottamus ei synny hetkessä, vaan sisältö kerrallaan ajan kuluessa.

Asiantuntijuus on myös toistoa ja sen vakuuttamista, että ymmärrät yleisön tarpeet syvällisesti. Keskustele esimerkiksi markkinatrendeistä ja tulevaisuuden näkymistä, ja vahvista asiantuntijuuttasi tilastotiedolla tai tutkimuksella. 

Koulutuksellinen sisältö on aina enemmän kuin tuotetietoutta. Kerro, miten tuotteesi tai palvelusi voisi aidosti muuttaa asiakkaasi elämää paremmaksi, äläkä viljele mitään markkinoinnillisia ylisanoja. Mitä enemmän sisältösi kumpuavat yrityksesi isommasta merkityksestä, sitä vahvemman yhteyden voit luoda asiakkaasi ja brändisi välille.  

Koulutuksellisen sisällön tehtävänä asiantuntijuuden rakentamisen lisäksi on ohjata yleisöä ostoprosessin läpi kohti konversiota eli myyntiä. Vahvan siteen tarkoituksena on luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Luottamuksen rakentumista voit mitata laadullisesti muun muassa:

Asiakaspalaute, arvostelut, kommentit, maininnat, keskustelut jne.: Miten asiakkaasi puhuvat brändistäsi?

3. Asiakashankinta ja liidien määrän kasvattaminen

Uusien asiakkaiden hankkiminen on sisältömarkkinoinnin perustavoite, mutta kokonaisuus ei ole ihan niin suoraviivainen. Vaikka sisältösi saattaa tuottaa myös suoraan asiakkaita, sisältömarkkinoinnin ensisijainen tarkoitus on tuottaa liidejä.

Kun esimerkiksi julkaiset blogiartikkelin ja teet siitä Facebookiin noston, jota sponsoroit, potentiaaliset asiakkaasi ovat sisällön kanssa vuorovaikutuksessa eri tasoilla. He voivat katsoa videon, reagoida postaukseen, vierailla verkkosivustollasi tai liittyä sähköpostilistallesi. 

Jokainen vuorovaikutus tuottaa sinulle arvokasta tietoa ja voi kuljettaa potentiaalista asiakasta lähemmäs asiakkaaksi tulemista. Esimerkiksi uutiskirjeen tilaajalle voit lähettää lisää houkuttelevaa ja osuvaa sisältöä, joka puolestaan johdattaa myyntisivullesi. 

Sisältömarkkinointi on erityisen hyvä houkuttelemaan uusia potentiaalisia asiakkaita monella tasolla, hennon muistijäljen luomisesta välittömään sitoumukseen.

Hyvin tehty ja etenkin tarinamuotoinen sisältö on usein merkittävästi tehokkaampi kuin vaikkapa perinteinen tuotemainos.  

Kuinka sitten muuttaa hiukan kiinnostunut yleisö asiakkaiksi? Liikenne verkkosivuille ei ole lopulta kovin merkityksellinen, jos sitä ei pysty muuttamaan tulokseksi. 

Tärkein asia on tuottaa lisää arvokasta sisältöä. Yksi parhaista kanavista tarjota lisää sisältöä on uutiskirje. Tee siis helpoksi ja haluttavaksi potentiaaliselle asiakkaallesi tilata sisältösi. 

Sisällön tilaaminen on helppoa, kun lisäät selkeitä lomakkeita ja toimintakehotteita oikeisiin paikkoihin. Sisällön tilaaminen on houkuttelevaa, kun annat vaihdossa jotain todella arvokasta sisältöä ilmaiseksi, kuten oppaita tai työkaluja.

KPI-mittareita liidien ja asiakkaiden hankintaan:

 • Klikkausprosentti
 • Sähköposti- tai blogitilaukset
 • Sosiaalisen median seuraajat
 • Lomakkeen täyttämiset
 • Lataukset
 • Konversioprosentti
 • Verkkomyynnin ja offline-myynnin konversioprosentit

4. Syvennä asiakassuhteita ja edistä brändiuskollisuutta 

Usein uusien asiakkaiden hankinta menee kaiken edelle, vaikka yhtä tärkeää olisi säilyttää nykyiset asiakkaat. Tyytyväinen asiakas, joka suosittelee mielellään yritystäsi, on yksi parhaista markkinointikeinoistasi.

Ota tavoitteeksesi luoda sisältöä uusille liideille sekä ihmisille, jotka ovat jo ostaneet tuotteitasi tai palveluitasi. Mieti millaista tietoa he tarvitsisivat. Miten voit jatkaa heidän auttamistaan myynnin jälkeen?

Kun olet vähän pidemmällä sisältömarkkinoinnissasi, alat huomata säännönmukaisuuksia ja toistuvia tapahtumia. Ehkäpä uudet asiakkaat kysyvät aina jonkun yleisen kysymyksen, johon voit vastata jo ennen kuin sitä ehditään kysyä esimerkiksi toimittamalla sähköpostitse oppaan.

Sisällöt ovat avainasemassa asiakassuhteiden syventämisessä ja brändiuskollisuuden vaalimisessa.

Harmillisen usein sisältöstrategiassa keskitytään vain liideihin – unohtaen jopa konversiot asiakaspysyvyydestä puhumattakaan. Sisältömarkkinoinnilla voit tarjota arvokasta sisältöä loputtomiin.

Yhteisöllisyyttä ja emotionaalista sidettä voit rakentaa esimerkiksi autenttisilla asiakastarinoilla ja työntekijätarinoilla, jotka vahvistavat asiakkaasi kokemusta. Näytä inhimillinen puolesi ja kasvot brändin takana merkityksellisellä brändin tarinankerronnalla.

Osoita aitoa välittämistä tyytyväisyyskyselyillä ja tarjoa viihteellistä sisältöä, jonka ei tarvitse liittyä edes liiketoimintaasi, vaan jonka tarkoituksena on yllättää ja tuoda iloa. Jaa asiakkaidesi luomaa sisältöä.

Muista aina rehellisyys ja avoimuus. Kerro esimerkiksi hintojen muutoksista ja myönnä virheet heti. Varmista, että sisällöt ovat aina linjassa sanojen ja tekojen kanssa. 

Kun kaikki sisältösi kertovat yhtenäistä ja aitoa bränditarinaa ja luovat miellyttävän käyttökokemuksen, luot samalla mieleenpainuvaa brändi- ja asiakaskokemusta.

Hyödyllisiä KPI-mittareita:

 • Prosenttiosuus sisällöstä, jonka olemassa olevat asiakkaasi ovat nähneet
 • Myynti- ja konversioprosentit uusista tuotteista ja palveluista
 • Toistuvien myyntien prosenttiosuus palaaville asiakkaille
 • Uusimisprosentit

5. Asiakkaiden osallistaminen – innovaatiot ja asiakaskokemus

Asiakkaasi ovat liiketoimintasi menestyksen kannalta tärkeimmässä roolissa. Jos vain osaat kysyä, asiakkaasi kertovat mitä he arvostavat, inhoavat ja haluavat tuotteessasi tai palvelussasi. 

Voit valjastaa sisältöstrategian tukemaan myös innovaatioita ja asiakaskokemusta osallistamalla asiakkaasi osaksi yrityksesi tutkimus- ja kehitystiimiä sekä yrityksen tarinaa.

Sisältöjen avulla voit luoda merkityksellistä vuorovaikutusta, saada arvokasta palautetta ja sitouttaa asiakkaasi. Vuorovaikutuksesta saat arvokkaita oivalluksia vahvuuksistasi, parannuskohteista ja asiakkaidesi mieltymyksistä. Palautteen avulla voit sopeutua ja kehittää yritystäsi palvelemaan paremmin yleisöäsi. 

Asiakkaiden osallistaminen ei rajoitu vain nykyisten palvelujen tai tuotteiden parantamiseen. Syvällisen ymmärryksen, yllättävien näkökulmien ja asiakaslähtöisen suunnittelun avulla voit myös tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kehittää innovaatioita. Kun ymmärrät perinpohjaisesti erilaisten asiakkaidesi tarpeita ja haasteita, voit kehittää aivan uudenlaisia tuotteita, palveluja ja konsepteja. 

Innovaatioilla ja uudenlaisilla tuote- ja palvelukonsepteilla voit valloittaa kokonaan uusia markkinoita. Niillä voit myös tarjota asiakkaillesi entistä parempia ja uniikimpia kokemuksia.  

Voit mitata osallistumista ja sisältösi laatua esimerkiksi:

 • Kommentit
 • Tykkäykset
 • Jakotapahtumat
 • Saapuvat linkit
 • Klikkausprosentti

Vaikka sisältömarkkinoinnin tavoitteiden onnistumisen mittaaminen on tärkeää, asiakaskokemuksen kohdalla mittaaminen on erittäin vaikeaa (NPS-mittari lienee huonoin yritys kvantifioida asiakaskokemus). Asiakaskokemus on nimittäin henkilökohtainen laadullinen kokemus, joka ei numeroiksi taivu. Vähän kuin yrittäisit pisteyttää vaikkapa rakkautta.

Asiakaskokemuksen osatekijöitä voit löytää muun muassa mittaamalla perinteisesti asiakastyytyväisyyttä ja kysymällä suoria kysymyksiä asiakkaallesi merkityksellisistä asioista ja niiden onnistumisesta. Toki suosittelukin on hyvä (palvelun, tuotteen tai yrityksen onnistumisen) mittari, mutta senkin tueksi tarvitset tietoa ja ymmärrystä motivaatioista ja konteksteista.

Yhteenveto

Sisältömarkkinointi on erittäin tehokas ja monitasoinen markkinointikeino, jonka onnistuminen vaatii hyvän sisältöstrategian ja oikeat tavoitteet.

Tärkeintä sisältöstrategian tavoitteiden määrittelyssä on johtaa ne liiketoiminnan tavoitteista. Selkeät ja mitattavat tavoitteet yhdessä laadukkaan sisällöntuotannon kanssa varmistavat tuloksellisen sisältömarkkinoinnin.

Sisältömarkkinoinnin keskeiset tavoitteet ovat yrityksen tunnettuuden kasvattaminen, liikenteen lisääminen verkkosivuille sekä liidien hankkiminen. Sisällöt avaavat ovet myös pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin – sekä parempaan asiakaskokemukseen!


sisältöstrategia, sisältöstrategian tavoitteet, sisältömarkkinointi, sisältömarkkinoinnin tavoitteet
Piditkö lukemastasi? Laita hyvä kiertämään!
Aino

AINO on digin, viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen sekä ÁJAR Creative Digitalin luotsi. Digi- ja sisältömuotoilija, suhtautuu intohimoisesti selkeyteen ja käytettävyyteen. Auttaa sinua matkallasi kohti merkityksellistä brändiä, tehokkaita sisältöjä, elämyksellisiä verkkopalveluita ja aidosti parempaa bisnestä.

VARAA TAPAAMINEN