Hakukoneoptimointi (SEO) - miksi se on tärkeää?

AinoAino // 24.6.2024

Hakukoneoptimointi (SEO) tuo näkyvyyttä Googlesta ja kasvattaa verkkosivujen orgaanisen liikenteen määrää. Taitava SEO tuo myös lisää liidejä ja myyntiä. Kokonaisvaltainen SEO on ylivoimainen digimarkkinoinnin keino.

Hakukoneoptimointi SEO on tehokkain tapa tehdä digitaalista markkinointia. Sen avulla voit löytyä hakukoneista ja tavoittaa potentiaaliset asiakkaasi juuri silloin, kun he etsivät tietoa, tuotteita tai palveluita.

Hakukoneoptimointi on tärkeää siksi, että sen avulla nostetaan verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa. Näkyvyys hakukoneissa tuo sivustolle liikennettä. Verkkosivuilla ei tee mitään, jos niille ei tule kävijöitä.

Pelkkä näkyvyyden tavoittelu hakutuloksissa ei kuitenkaan riitä. Hakukoneoptimointi muuttuu arvoksi vasta silloin, kun pystyt muuttamaan kävijät liideiksi ja asiakkaiksi. 

Tässä ”Tuloksellinen hakukoneoptimointi” -blogisarjan osassa käymme läpi, miksi hakukoneoptimointi on tärkeää ja mitä hyötyä ammattimaisesta SEO:sta on yrityksellesi. Voit toimia millä tahansa alalla ja yrityksesi voi olla suuri tai pieni, tarvitset taitavaa SEO:a - joko itse tehden tai ammattimaista hakukoneoptimointia ostaen.

Mitä on hakukoneoptimointi ja SEO?

Hakukoneoptimointi (SEO, Search Engine Optimization) on prosessi, jonka tavoitteena on parantaa verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneiden, kuten Googlen, orgaanisissa hakutuloksissa. Orgaaniset hakutulokset ovat luonnollisia eli ilmaisia hakutuloksia.

Tämä saavutetaan optimoimalla verkkosivuston sisältöä, rakenteita ja teknisiä ominaisuuksia, jotta ne vastaavat paremmin hakukoneiden algoritmeja ja käyttäjien hakukyselyjä.

Hakukoneoptimointi jakautuu kolmeen pääalueeseen:

 1. Sisällön optimointi: Tarkoittaa muun muassa avainsanojen käyttöä, korkealaatuisen ja relevantin sisällön tuottamista sekä käyttäjäkokemuksen parantamista.
 2. Tekninen SEO: Kattaa sivuston tekniset osa-alueet, kuten sivuston nopeuden, mobiilitoimivuuden ja turvallisuuden.
 3. Linkkirakenteen optimointi: Sisältää sekä sisäisten linkkien että ulkoisten linkkien optimoinnin, mikä parantaa sivuston auktoriteettia hakukoneiden silmissä.

Blogisarjan ensimmäisestä osasta ”Mitä on hakukoneoptimointi ja miten sitä tehdään tuloksellisesti?” voit lukea tarkemmin SEO:n perusteet ja miten tehdään hakukoneoptimointia.

Miksi haluaisit löytyä Googlesta?

Valtaosa asiakkaistasi aloittaa ostoprosessinsa Google-haulla. Google on Suomen suosituin hakukone. Jos et löydy Googlesta, ei potentiaalinen asiakkaasi voi edes harkita ostavansa sinulta.

Hakukoneista haetaan kaikenlaista tietoa kaikissa ostoprosessin vaiheissa. Jos löydyt useilla eri hauilla, jäät myös mieleen ja kasvatat tunnettuuden lisäksi luottamusta. Jokainen klikkaus sivustollesi tarjoaa mahdollisuuden viestiä arvolupauksesi ja tehdä kauppaa.

Hakukoneoptimoinnin hyödyt

Hakukoneoptimointi tuo yrityksellesi useita hyötyjä. SEO:n keskeiset tavoitteet ovat:

 1. Enemmän näkyvyyttä hakukoneissa
 2. Lisää liikennettä sivustolle

Hakukoneoptimoinnin perusajatus on parantaa verkkosivuston löydettävyyttä hakukoneissa. Todellinen menestys mitataan kuitenkin siinä, kuinka hyvin SEO pystyy tuomaan kohdennettua liikennettä, lisäämään liidien määrää ja kasvattamaan myyntiä. 

Kun hakukoneoptimointia tehdään ammattimaisesti eli asiakas- ja liiketoimintalähtöisesti, saadaan huomattavasti enemmän hyötyjä. Näistä tärkeimmät ovat:

 1. Luotettavuuden ja asiantuntijuuden kasvu
 2. Pitkäaikaiset markkinoinnin tulokset
 3. Saapuva orgaaninen liikenne on oikeanlaista
 4. Verkkosivujen käyttäjäkokemus on loistava
 5. SEO tuottaa enemmän liidejä, yhteydenottoja ja myyntiä
 6. Muiden markkinointipanostusten tarve vähenee
 7. Hakukoneoptimointi parantaa kaikkea markkinointia

Hakukonenäkyvyyden kasvu

Hakukoneoptimoitu verkkosivusto löytyy korkeammalta Googlen hakutuloksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että potentiaaliset asiakkaasi kohtaavat yrityksesi verkossa. Mitä useammalla hakusanalla sijoitut, sitä useammin asiakkaasi löytävät yrityksesi.

Hakukoneoptimoinnilla voi rakentaa bränditunnettuutta. Brändin rakentaminen SEO:lla on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii aikaa ja jatkuvaa sisällöntuotantoa. Vahva brändi myös hakukoneiden ulkopuolella on avainasemassa kilpailijoiden päihittämisessä.

Lisää orgaanista verkkosivuliikennettä

Googlen ensimmäiset kymmenen orgaanista hakutulosta keräävät valtaosan kaikista klikkauksista hakutulossivulta. Tutkimusten mukaan ensimmäisen hakutuloksen osuus klikkauksista liikkuu 30 % tuntumassa. Toinen hakutulos saa noin 15-18 % klikkauksista ja kolmas noin 10-11 %. Kolmen ensimmäisen tuloksen osuus klikkauksista on yli 50 %.

Hakukoneoptimointi SEO, Google orgaaniset hakutulokset ja klikkiprosentit (CTR)

Kuva: Googlen hakutulossivun (SERP) orgaanisen haun klikkausprosentit (CTR). Prosentit vaihtelevat ajankohdan, päätelaitteen ja tutkimuksen tekijän mukaan. Kuva havainnollistaa hakutuloksissa sijoittumisella saavutettavaa klikkausten suuruusluokkaa.

 

Kokonaisuudessaan ensimmäiset kymmenen orgaanista hakutulosta keräävät noin 75-90 % kaikista klikkauksista. Tarkka osuus vaihtelee hieman eri päätelaitteiden ja eri tutkimusten välillä, mutta useimmat lähteet vahvistavat, että suurin osa klikkauksista keskittyy nimenomaan ensimmäiselle hakutulossivulle.

On siis harvinaisen selvää, kuinka tärkeää on sijoittua hakutulosten kärkeen. Jos verkkosivustosi ei ole millään hakusanoilla kärkisijoilla, sivustosi ei löydy hakukoneista eikä sille tule liikennettä eli asiakkaita.

Erittäin kilpailluilla hakusanoilla on vaikea sijoittua Googlen ensimmäiselle sivulle, mutta sinne päästyäsi sijoitus on huomattavasti helpompi pitää. Tämä tarkoittaa suoraan sitä, että hakukoneoptimoinnilla saavuttamasi tulokset kantavat hedelmää eli tuovat liidejä ja myyntiä nyt ja tulevaisuudessa.

Parhaat hyödyt saavutetaan aina jatkuvalla hakukoneoptimoinnilla sekä kokonaisvaltaisella ja strategisella SEO:lla.

Kokonaisvaltainen ja strateginen SEO

Kokonaisvaltainen ja strateginen hakukoneoptimointi on aina asiakas- ja liiketoimintalähtöistä. Se huomioi niin liiketoiminnan tavoitteet kuin brändikokemuksen ja verkkosivujen käyttökokemuksen.

 1. Parannettu käyttäjäkokemus: Optimoitu sivusto tarjoaa paremman käyttökokemuksen ja pitää kävijät sivustolla pidempään.
 2. Parempi hakukonenäkyvyys: Syvällinen SEO-optimointi parantaa sivuston näkyvyyttä ja auttaa kilpailemaan suosituimmista hakutermeistä.
 3. Pidempiaikaiset tulokset: Kokonaisvaltainen SEO tuottaa pitkäaikaisia tuloksia ja auttaa ylläpitämään korkeaa hakukonenäkyvyyttä.

Toisin kuin monet hakukoneoptimoinnin blogikirjoitukset ja oppaat väittävät, perinteinen hakukoneoptimointi korjaa vain osan verkkosivujen käyttäjäkokemuksesta.

 • Tekniset SEO-toimenpiteet keskittyvät erityisesti sivuston nopeuden optimointiin sekä responsiivisuuteen – muut SEO-toimenpiteet eivät juuri vaikuta käyttäjäkokemukseen.
 • Vain laadukas sisällön SEO muotoilee tekstiä ihmiselle luettavammaksi – perus-SEO keskittyy avainsanojen sijoitteluun, joka ei juuri vaikuta käyttäjäkokemukseen.

Käyttäjäkokemuksen optimointi vaatii aina UI/UX-suunnittelua. Jos palveluntarjoaja ei erikseen mainitse palveluun kuuluvan UX-optimointia, et todennäköisesti saa verkkosivuillesi kokonaisvaltaista käyttäjäkokemuksen optimointia.

Toinen tärkeä asia hakukoneoptimoinnissa on perusteellinen ja strateginen alkututkimus. Jos palveluntarjoaja ei perehdy syvällisesti yritykseesi ja liiketoiminnan tavoitteisiisi sekä tee perusteellista SEO- ja UX -auditointia sekä kunnollista avainsanatutkimusta, ei hakukoneoptimoinnilla varmastikaan saavuteta loistavia tuloksia.

Luotettavuuden ja asiantuntijuuden kasvu

Asiakkaidesi luottamus yritykseesi kasvaa hakukoneoptimoinnissa kahdella tavalla. Kun asiakkaasi tekee Google-hakuja ja yrityksesi tulee usein vastaan hakutuloksissa, se luo mielikuvaa yrityksesi pätevyydestä.

Kun vastaat asiakkaasi kysymyksiin kattavasti laadukkailla sisällöilläsi, vahvistat mielikuvaa asiantuntijuudestasi. Nämä mekanismit rakentavat asiakkaasi luottamusta yritykseesi.

Pitkäaikaiset markkinoinnin tulokset

Maksetut mainoskampanjat varsinkin hakukoneissa (Google-mainonta) ovat kalliita ja niiden vaikutukset loppuvat heti, kun budjetti on käytetty. Hakukoneoptimointi sen sijaan tarjoaa pitkäaikaisia tuloksia, jotka tuovat jatkuvaa orgaanista liikennettä ja vähentävät tarvetta maksullisille mainoksille. Yrityksesi voi siis saavuttaa parempaa tuottoa investoinnilleen ilman jatkuvaa mainoskulujen lisäämistä.

Hakutuloksissa saavutettu sijoitus ei kuitenkaan ole pysyvä. Sijoitukset vaihtelevat jonkun verran jopa päivätasolla, ja jossain vaiheessa sijoitukset alkavat hiipumaan, jos hakukoneoptimointi lopetetaan. Ammattimaisesti tehdyn SEO:n tulokset kestävät pisimpään.

Oikeanlainen liikenne sivustollesi

Yksi suurimmista ammattimaisen SEO:n hyödyistä on sen kyky tuoda verkkosivustollesi kohdennettua liikennettä. Toisin sanoen, sivustollesi saapuvat kävijät ovat aidosti kiinnostuneita tarjoamistasi tuotteista tai palveluista. 

Kun SEO-strategiasi perustuu tarkasti hakuintention selvittävään avainsanatutkimukseen ja laadukkaaseen asiakaslähtöiseen sisältöön, varmistat, että sivustollesi saapuvat kävijät ovat juuri niitä, joita haluat houkutella.

SEO:lla saat lisää liidejä ja myyntiä

Kokonaisvaltainen SEO ei keskity ainoastaan tuomaan liikennettä sivustolle, vaan myös muuttaa kävijät liideiksi ja asiakkaiksi. Tämä saavutetaan optimoimalla sivuston käyttäjäkokemus (UX), varmistamalla, että sisältö vastaa kävijöiden tarpeisiin ja kysymyksiin, ja luomalla selkeitä ostopolkuja ja toimintakehotuksia (CTA).

Jos myyt esimerkiksi seniorien turvapuhelimia, SEO varmistaa, että yrityksesi löytyy aina kun joku etsii seniorien turvapuhelimia. Jos tähtäät kansainvälisille markkinoille, hakukoneoptimointi saa yrityksesi löytymään kaikkialla maailmassa. 

SEO on digitaalista markkinointia mutta myös myyntiä. Perusteellisesti tehtynä voit luoda hakukoneoptimoinnilla myyntikoneiston, joka tekee automaattisesti verkossa kauppaa 24/7.

Kaiken markkinoinnin tehostaminen

Strategisen ja kokonaisvaltaisen hakukoneoptimoinnin myötä verkkosivustosi muuttuu digimarkkinointisi sydämeksi, joka luo yhteyden asiakkaisiisi ja välittää tehokkaasti brändiviestisi. Parempi käyttökokemus ja sisältö sitouttaa ja rakentaa vahvaa asiakaskokemusta. Tällaista on helppo jakaa ja suositella eteenpäin.

SEO-tulokset ovat helposti mitattavissa ja analysoitavissa, mikä mahdollistaa markkinointistrategian jatkuvan optimoinnin ja kehittämisen. Tämä tekee markkinointisuunnitelmasta ennustettavamman ja tehokkaamman, kun tiedät tarkalleen, mitkä toimenpiteet tuottavat parhaat tulokset ja mihin resursseja kannattaa kohdistaa.

Pienet yritykset vs suuret yritykset

Suurille organisaatioille hakukoneoptimointi tarjoaa mahdollisuuden laajentaa markkinointistrategiaansa ja saavuttaa laaja yleisö. SEO auttaa suuria yrityksiä hallitsemaan brändiään verkossa, parantamaan hakukonenäkyvyyttään ja houkuttelemaan uusia asiakkaita. Suuret organisaatiot voivat hyödyntää hakukoneoptimointia myös kansainvälisillä markkinoilla optimoimalla sisältöä eri kielille ja kulttuureille.

Pienet yritykset ovat aina altavastaajina hakukoneoptimoinnissa. Taitavalla SEO-strategialla pystytään kuitenkin haastamaan kilpailijat ja poimimaan markkinaosuutta pala kerrallaan. Googlen viimeisimpään tietovuotoon peilaten, pienen yrityksen kannattaa investoida erityisesti strategiseen hakukoneoptimointiin sekä vahvaan brändiin. Nämä ovat parhaat keinot, joilla voi päihittää vakiintuneet toimijat.

Hakukoneoptimointi SEO on oikeasti sisällöntuotantoa

Hakukoneoptimointi perustuu ennen kaikkea strategiselle sisällöntuotannolle – ei tekniikalle. Jos haluat nousta hakutuloksissa, tarvitset oikeanlaisia hakukoneoptimoituja blogitekstejä

Ilman laadukkaita sisältöjä hakutulossivulla ei voi nousta. Jos et itse tuota sisältöä, eikä digitoimisto tuota sisältöä sivuillesi, korkeat sijoitukset jäävät saavuttamatta. Tämä saattaa jäädä monelta SEO-palveluja tarjoavalta mainitsematta.

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto on oikeastaan juuri hakukoneoptimointia. Tekniset asiat voi laittaa nopeasti kuntoon, mutta ne eivät tuo Googlen sijoituksia – sen tuo vasta pitkäjänteinen SEO-sisällöntuotanto. Hakukoneoptimointi on isolta osin sisältömarkkinointia.

Toinen huomio koskeekin kertaoptimointia. Jotta sivustosi nousisi korkealle Googlessa, tarvitset jatkuvaa hakukoneoptimointia, yleensä vähintään puolesta vuodesta vuoteen tehtävää SEO-sisällöntuotantoa. Kerralla tehtävä SEO on siis hieman harhaanjohtava palvelu.

Ammattimainen SEO-strategia on jatkuva

Hakukoneoptimointi on pitkäjänteinen investointi, joka tuottaa tulosta useita vuosia, kun se tehdään ammattimaisesti. Ensimmäisiä tuloksia voi yleensä odottaa noin puolen vuoden kohdalla ja varsinaista liiketoiminnan kasvua alkaa näkyä vuodessa.

Hakukoneoptimoinnin ROI – kuten sisältömarkkinoinnin ROI – sijoittuu pitkälle aikavälille. Usein hakukoneoptimoinnin investointi on alussa suurempi, kun hakukonenäkyvyyttä rakennetaan, ja ylläpitovaiheessa kustannukset laskevat samalla kun myynti kasvaa ja tuotto nousee.

Hakukoneoptimointi tulee aina merkittävästi edullisemmaksi kuin maksettu mainonta. Samalla se rakentaa luottamusta ja asiantuntijuutta, tekee markkinoinnista ennustettavaa ja tuloksellisempaa ja tuottaa parempaa asiakaskokemusta.

Paljonko hakukoneoptimointi maksaa?

Voit saada hakukoneoptimointia yrityksellesi muutamilla satasilla. Ammattilaisen tekemä kokonaisvaltainen ja strateginen SEO maksaa luonnollisesti enemmän kuin pelkkä avainsanasijoittelulla tuotettu verkkosivuliikenne, joka ei välttämättä tuo lainkaan myyntiä eli euroja.

Hakukoneoptimoinnin hintaan vaikuttaa suoraan palveluntarjoajan osaamisen taso ja palvelun sisältö: kuka tuottaa laadukkaat hakukoneoptimoidut sisällöt, tehdäänkö konversio-optimointia ja perustuuko SEO-strategia perusteelliseen avainsanatutkimukseen, kilpailija-analyysiin ja SEO-UX-auditointiin.

Tuloksellinen hakukoneoptimointi vaatii osaamista SEO-tekniikasta, SEO-sisällöntuotannosta, UI/UX-suunnittelusta, digimarkkinoinnista, strategisesta markkinoinnista ja myynnistä, brändeistä, viestinnästä ja semantiikasta sekä kuluttajapsykologiasta.

Yhteenveto

Hakukoneoptimointi SEO on olennainen osa yrityksesi digitaalista markkinointistrategiaa. Oikein tehtynä SEO parantaa verkkosivujesi näkyvyyttä, houkuttelee kohdennettua liikennettä ja lisää konversioita.

Kokonaisvaltainen hakukoneoptimointi on asiakas- ja liiketoimintalähtöistä, ja se huomioi verkkosivuston kaikki osa-alueet. Strateginen SEO varmistaa, että kasvava verkkosivuston liikenne muuttuu myös asiakkaiksi ja tulokseksi.

Taitava hakukoneoptimointi vähentää maksetun mainonnan tarvetta, sitouttaa asiakkaita ja hyödyttää yrityksesi koko markkinointia paremman brändi- ja käyttäjäkokemuksen ansiosta.

Tutustu jatkuvan hakukoneoptimoinnin palveluumme ja ota yhteyttä, kun haluat saavuttaa kaikki SEO:n hyödyt ja pitkäkestoisia tuloksia.

Lue ammattitaitoisesta SEO:sta lisää uudesta oppaastamme: Hakukoneoptimointi [Ostajan opas 2024]

***

ÁJAR on etevä digitoimisto Helsingistä – olemme digimarkkinoinnin kumppani laadukkaille brändeille ja yrityksille ympäri Suomen. Ydinosaamistamme on strateginen hakukoneoptimointi ja huippulaadukas hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto.


hakukoneoptimointi, miksi seo, digimarkkinointi, hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto, hakukoneoptimoinnin hyödyt
Piditkö lukemastasi? Laita hyvä kiertämään!
Aino

AINO on digin, viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen sekä ÁJAR Creative Digitalin luotsi. Digi- ja sisältömuotoilija, suhtautuu intohimoisesti selkeyteen ja käytettävyyteen. Auttaa sinua matkallasi kohti merkityksellistä brändiä, tehokkaita sisältöjä, elämyksellisiä verkkopalveluita ja aidosti parempaa bisnestä.

VARAA TAPAAMINEN